#DaruLabuDabai

16.09.2020. Rīgas 64. vidusskolas Erasmus+ projekta “Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni” skolēnu grupa iniciatīvas #DaruLabuDabai ietvaros piedalījās mežaino kāpu biotopu atjaunošanas teritoriju sakopšanas darbos, veidojot atklātos augsnes laukumus, vietām novācot biezo sūnu slāni. Laiks bija vairāk nekā ideāls un pasākums izdevās lielisks.

"Mežaino kāpu biotopu atjaunošanas mērķis ir kāpu mežu atjaunot tādu, kāds tas būtu attīstījies dabiskos apstākļos, kurā ir gan lauces (klajākas vietas), gan biezāki koku puduri, pamežs un dažāda vecuma koki. Atjaunojot un kopjot šos stādītos mežus, darbu rezultātā radīsies jaunas dzīves vietas dažādām sugām un uzlabosies bioloģiskā daudzveidība," Agnese Jeņina, Biedrība “Baltijas krasti”.

Pasākumu organizēja projekts "LIFE CoHaBit” sadarbībā ar Pasaules dabas fondu, Carnikavas novada pašvaldība un Baltijas krasti.

×