Latvijas Skolas soma

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES INICIATĪVA – PROJEKTS  “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Sācies jaunais 2021./2022. mācību gads un sākām piepildīt katrs savu “Latvijas skolas somu” ar jaunam zināšanām, emocijām un piedzīvojumiem, iepazīstot Latvijas mākslas un kultūras vērtības, skaisto Latvijas dabu un kultūrainavu.

MĒRĶIS – nodrošināt skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
Projekts „Latvijas skolas soma” ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē.

Iespējas un izaicinājumi:
skolēniem – piedzīvojums, jauni iespaidi, zināšanas, prieks, sadarbība, līdzdarbošanās.
vecākiem – noticēt, ka šī ir visīstākā mācīšanās.
skolotājiem – saredzēt iespēju iziet ārpus mācību priekšmeta ietvara, paveikt vairāk.

“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

Dalībnieki - visi izglītojamie.

“Latvijas skolas somas” saturiskās jomas: 

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības
  • Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes
  • Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā
  • Latvijas daba un kultūrainava


×