Projekts “KODS: L.A.U.K.I.-2”


Skola iesaistās jaunā projektā!

PREZENTĀCIJA PAR PROJEKTU

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2023. gada 1. decembra līdz 2024. gada 16. aprīlim īsteno projektu “KODS: L.A.U.K.I.-2” divu pilsētas/novada skolu latviešu un mazākumtautību jauniešiem un karjeras konsultantiem (Rīga, Daugavpils, Pierīgas un Ludzas novadi).

Projekta mērķis:
• izpētīt piecas Latvijas attīstībai būtiskas nozares: mežsaimniecība, lauksaimniecība, pārtikas tehnoloģija, vide un veterinārā medicīna;
• pilnveidot kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un komunikāciju;
• izprast lauku dzīves stilu un vērtības, dažādas uzņēmējdarbības iespējas lauku teritorijās, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus.

Ar prieku paziņojam, ka no Rīgas projektā ir uzaicinātas divas skolas - Rīgas 64. vidusskola un Purvciema vidusskola, kuras veido vienu komandu.

×