Iespējamā misija

Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. 

GALVENĀS VĒRTĪBAS:

Atvērtība
Mēs ticam, ka ikviens cilvēks var attīstīt un sekmīgi lietot savus talantus.
Sadarbībā ar citiem mēs veidojam atbalstošu vidi, kas nodrošina katra indivīda, viņa mērķu un dzīves jēgas piepildījumu.
Mēs veicinām pieredzes apmaiņu un paši esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām.
Mēs neļaujamies aizspriedumiem un augstprātīgai pašpietiekamībai.

Izcilība
Mēs vēlamies, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp labākajām pasaulē. Tāpēc paši darām visu iespējamo, lai tiektos uz izcilu izglītības kvalitāti un veicinātu pozitīvas pārmaiņas izglītībā Latvijā.
Mēs ticam, ka izcili sasniegumi ir smaga darba un mācīšanās rezultāts, tāpēc mēs rūpīgi analizējam savu pieredzi, mācāmies no tās un dalāmies ar to.
Mēs nesamierināmies ar viduvējību, bet tiecamies augstāk par "labi".
Mēs esam pārliecināti, ka katrs nepieciešamo atbalstu var sasniegt augstus rezultātus.

Mērķtiecība
Mēs izvirzām lielus un jēgpilnus mērķus.
Mēs nebaidāmies izrādīt iniciatīvu, atzīt savas kļūdas un mācīties no tām, un ar lepnumu svinēt sasniegumus.
Mums piemīt aizrautība un neatlaidība izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Mēs rosinām dalībniekus un skolēnus izvirzīt augstus mērķus un neatlaidīgi tos īstenot.
Mēs nesamierināmies ar nolemtību un nemeklējam vainīgos.

Atbildība
Mēs ticam, ka stipras valsts pamats ir izglītots cilvēks, kas ir patstāvīgs savos lēmumos un rīkojas ar atbildību pret sevi pašu, līdzcilvēkiem un valsti.
Rosinot visu sabiedrību iesaistīties izglītības kvalitātes nostiprināšanā, mēs aicinām negaidīt, ka problēmas atrisinās citi, bet katram pašam uzņemties iniciatīvu un ar atbildību par procesu un galarezultātu ietekmēt izglītības sistēmu.
Mūsu darbību pamato ilgtermiņa skatījums.×