Vieslekcija "Politika un tiesības"

2. oktrobrī Vēstures un sociālās zinātes mācību stundas laikā 10.VM klasē viesojās Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs ar vieslekciju "Politika un tiesības" un ar īpašu tiesas spēles izpēli.

Lekcijas mērķis - izglītot jauniešus par tiesību uz vārda brīvību robežām, kā arī atšķirīgas attieksmes aizliegumu un toleranci, koncentrējoties uz naida runas satura ierobežošanu.

Nodarbība paredz lomu spēles laikā (tiesas izspēle) argumentētu domas izklāstīšanu “par” vai “pret” atbilstoši dotajai pretrunīgajai problēmai vai situācijai. Tiesas procesa izspēle padziļina tēmas izpratni, paplašina zināšanas par to, kas ir jādara tiesas procesā tiesnesim, advokātam un prokuroram, kā arī palīdz izprast tiesiskuma būtību.

Izglītojamiem tika sniegts ieskats par tiesību uz vārda brīvību nozīmi un robežām, atšķirīgas attieksmes aizliegumu, veicināta iecietība jauniešu vidū, un sniegtas pazīmes, kas palīdzēs nošķirt naida runu no pieļaujamām izteiksmes formām.

×