Informācija par E-klasi

Šogad elektroniskais žurnāls jeb e-klase tiek lietota visā skolā,turpinot skolēnam ikdienā lietot arīobligāto dokumentu - skolas speciālā parauga dienasgrāmatu.

E-klase vecākiem sniedz iespēju izvēlēties – lietot Uzaicinājuma komplektu vai Ģimenes komplektu.

Pakalpojuma pieslēgšanas iesnieguma veidlapa vecākiem.

Pakalpojuma interneta adrese https://www.e-klase.lv/lv/


Video pamācības:

Kā pieslēgties e-klasei

Elektroniskā reģistrācija

Ģimenes komplekta apraksts


Izmantojot e-klasi, vecākiem ir iespēja:

 • nekavējoties saņemt ziņojumus SMS veidā no skolas par kavējumiem, nesekmīgām atzīmēm (0 - 4);
 • piezīmes, skolas ziņojumus, ieskaites darbu un eksāmenu atzīmes;
 • pieprasot var saņemt visas bērnu atzīmes no žurnāla;
 • nepārtraukti ar minimālu laika nobīdi būt informētiem par bērnu gaitām skolā;
 • nekavējoties reaģēt un pieņemt lēmumus;
 • mazināt draudus, kas saistīti ar narkomāniju, alkoholismu, smēķēšanu, u.c.;
 • nav vajadzība regulāri apmeklēt skolu vai zvanīt skolotājiem;
 • uzzināt stundu sarakstu un uzdotos mājas darbus priekšmetos (projekta plānā);
 • taupīt laiku un līdzekļus.


Skolniekiem:

 • jebkurā laikā uzzināt savas atzīmes ieskaites darbos, kontroldarbos, eksāmenos;
 • uzzināt stundu sarakstu un uzdotos mājas darbus priekšmetos (projekta plānā).


Skolotājiem:

 • nav jātērē laiks un līdzekļi saziņai ar vecākiem;

 • sekmju izrakstu, kavējumu izrakstu un citu atskaišu automātiska veidošana.


Ieguvumi skolu vadībā:

 • skolas un vecāku veiksmīga sadarbība ir viena no galvenajām mācību procesa sastāvdaļām;

 • automātiski var veidot dažādus pārskatus un atskaites - skola, klase, skolnieks, skolotājs, priekšmets, u.c.,
 • iespējams analizēt, vadīt un uzlabot mācību procesu pateicoties datu analīzei dažādos griezumos.
×