Pasākums "Nākotnes enerģija"

Trešdien, 03.04.2024., skolā norisinājās skolēnu organizēts pasākums “KODS: L.A.U.K.I-2” projekta ietvaros “Nākotnes enerģija”.

Rīgas 64. vidusskolas komandas pētītā nozare bija “Vides inženierija un enerģētika”.

Pasākuma mērķis bija vienaudžus (10. un 11. klasi) izglītot par nākotnes enerģiju, laukiem un kopumā Latvijas kā valsts attīstības iespējām.

Komanda pirmajā projekta veidotajā lekcijā bija 4 skolēnu sastāvā, tomēr skaits auga ar katru reizi, kas pierāda to, ka jauniešus ne tikai interesē enerģētikas nozare, bet arī iespēja paplašināt zināšanas par dažādām pašizaugsmes iespējām, ko “KODS: L.A.U.K.I-2” piedāvāja - radošums, komandas darbs, publiskā runa u.c.

Pasākums tika veltīts klasēm ar groza novirzienu “inženierzinātnes,” ņemot vērā, ka iespējams komandas piedāvātā tēma viņiem būs vispazīstamākā.

Pasākumā tika iekļauta skolēnu veidota prezentācija, viktorīnas, projekta vadības, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģija universitātes veidota prezentācija par izglītības iespējām konkrētajā jomā un, protams, balvas visaktīvākajiem.

Kopumā Rīgas 64. vidusskolas nākotnes “inženieri” novērtēja pasākumu kā izglītojošu un interesantu, kas pierādīja komandas izvirzīto hipotēzi par enerģētikas nozares aktualitāti.

R64.vsk komanda:
“Mūsuprāt, organizēt pasākumu nekad nav viegli, it īpaši vienaudžiem, kuru ekspektācijas parasti ir augstas, tomēr ar saliedētu komandas darbu un labu komunikāciju tikām līdz labam rezultātam. Protams, vienmēr ir kur augt un vienmēr var atrast spēku un mācīties no visādām niansēm, kļūdām.”

“KODS: L.A.U.K.I-2” projekts bija ne tikai noderīgs izglītības jomā, bet arī motivējošs un interesi raisošs par mūsu Latvijas nākotnes enerģētisko attīstību.

Paldies Guntai Stūrmanei par komandas vadīšanu, labas komunikācijas veidošanu un komandas saliedēšanu.

Rīgas 64. vidusskolas komanda.

Rakstu veidoja projekta dalībniece Daniela Anna Čapkovska

×