“I.am.I – eju tālāk”

Vasaras brīvlaikā Rīgas 64. vidusskolā tika pulcināti jaunieši, lai piedalītos projektā “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. 

Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rosināta sevis izziņa - emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekts tika īstenots no 4.- 8. jūlijam.
Lai sasniegtu augstāk minēto mērķi, katra diena tika veltīta kādai sevis izziņas tēmai – emocijas un izdarītās izvēles, uzdodo jautājumu vai ir labas un sliktas emocijas, uzvedības etiķete, karjera - savas dzīves arhitektūra, brīvprātīgais darbs - domas rosinoša pieredze kā varu būt noderīgs sabiedrībai, un āra dzīves aktivitātes veselīga dzīvesveida un dzīves prasmju stiprināšanai.

Projektā iesaitītie jaunieši pauda patiesu gandarījumu par apgūto un izzināto.
Īpaši iespaidi palikuši atmiņā par brīvprātīgā darba dienu, kad skolēni devās uz labdarības uzņēmumiem brivbode.lv, kas nodarbojas ar mantu apmaiņu. Skolēni paši ziedoja savas mantas. 

Apmeklēja arī Akvarīga, kas ir zivtiņu un abinieku patversme. Sanāca gan apskatīt mazās radības, gan uzzināt ko un kā tās ēd. 

Ļoti patika arī āra aktivitātēs piedzīvotais, kas liek aizdomāties, ka pilsētas jauniešiem pietrūkst kustību aktivitātes un sevis lietderības apliecinājuma. Būt vajadzīgam un noderīgam ir motivāciju atraisošs spēks!

Noslēdzoties projektam jaunieši pauda pateicību un gandarījumu par apgūto un izzināto. Katrs bija piedzīvojis kādu atklāsmi, kas kalpo par motivāciju turpināt izziņas ceļu.

Īpašu paldies sakām Rīgas 64. vidusskolas jauniešiem par aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu, kā arī liels paldies skolai, īpaši skolotājai Janai Strautmanei par veiksmīgu sadarbību!

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Dalība projektā skolēniem tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Informāciju sagatavoja biedrība “IN-LAAT”

×