Plānotās/īstenotās aktivitātes

2021./2022. m.g. 

Īstenota multidisciplinārā joma, STEM un vides joma - pedagogu palīgi / otrais pedagogs

Talantu programma (STEM un vides joma).

Mācīšanās grupas (STEM un vides joma, multidisciplinārā joma


2020./2021. m.g.

Smilšu terapija (multidisciplinārā joma)

Pedagoga palīgs (multidisciplinārā un STEM joma)

Papildus nodarbības matemātikā


2019./2020. m.g.

Nodarbības robotikā

Slidotapmācības programma

Izglītojošu pasākumu programma "Praktiskā astronomija"

Nodarbību cikls "Dizains"

Nodarbības ar psihologu

Nodarbību cikls "Iepazīsti sevi un savas spējas"

Ievads un pamati C++ valodas programmēšanā

Vektorgrafika un CNC frēzēšana

Pedagoga palīgs


2018. / 2019. m.g.

"Prognozē, eksperimentē, pierādi" (4. klasēm)

Fizikas nodarbības individualizētam mācību atbalstam (8.-9. klasēm)

Lasītāju klubs 3.-4.klasēm

Mācību vizītes LU DAC, RSU - ieskats zinātniskajā vidē (9. klasēm)

Mācību vizītes uz zinātkāres centru ZINOO,  LU DAC (8.-9. klasēm)

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamiem ar mācību grūtībām 8. - 9. klase (ķīmija)

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem 8. - 9. klase (ķīmija)

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam "Tehniskā grafika" 8.-9. klasēm

Nodarbības padziļinātai fizikas apguvei sadarbībā ar Fizmix un Laboratorium (8.-9. klasēm)

Nodarbības sīkās motorikas un algoritmu izpildes attīstīšanai 5.-6. klase

Nodarbību cikls "Veselība = dzīves kvalitāte" 5.-6. klasēm

Nodarbību cikls ,,Dabaszinātnes  5.-7. klasēm"

Nodarbību cikls ,,Kustību un ritma rotaļas" 1.-4. klasēm

Papildus nodarbības matemātikā izglītojamiem  ar mācību grūtībām 5.-9. klasēm

Praktiskas nodarbības "Burtu neparastie piedzīvojumi" 1.-2. klasēm

Praktiskas nodarbības "Riti, riti, valodiņa" valodas sistēmas attīstību veicinošai 1. - 3. klasei

Praktiskās nodarbības "Praktiskā veselīga uztura skola" 5.-9. klasēm

Praktiskās nodarbības "Programmēšana" 3.-4. klasēm

Praktiskās nodarbības "Robotika" 3.-4. klasēm (80 izglītojamie, nodarbības sākas ar 11. septembri)

Praktiskās nodarbības "Spēles matemātikā" 8. - 9. klašu grupa

Praktiskās nodarbības "Teksta uzdevumu teatralizācija" 5. - 6. klasēm

Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN "Annas 2")

Latviskās dzīvesziņas skoliņa 5.-9. kl.

Radošā studija "Izstāsti stāstu!"

Smilšu spēļu terapijas elementi

Tematiskas un izglītojošas mākslas un vēstures nodarbības 2. klašu izglītojamiem

Aktivitātes tiks uzsāktas ar oktobri, par konkrētiem laikiem informācija vēl sekos.

×