Ekskursija uz GREN biomasas koģenerācijas uzņēmumu Jelgavā

Nākotnes enerģija top šodien!

Mūsu komandas uzdevums ir iepazīties ar Vides inženierijas un enerģētikas nozari un tās raksturojumu, tāpēc 13. februārī notika trešā karjeras projekta dalībnieku tikšanās Jelgavā, kur vispirms apmeklējām uzņēmuma GREN biroju, kurā uzzinājām par uzņēmumu un enerģijas ražošanu uzņēmumā.

Pēc tam sekoja ekskursija uz GREN biomasas koģenerācijas staciju, kura ir pirmā un joprojām vienīgā lielas jaudas biomasas koģenerācija stacija Latvijā, kura enerģijas ražošanai izmanto vietējos, atjaunojamos energoresursus - pārsvarā enerģētisko šķeldu, kas ir sekmējis to, ka Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma ir viena no modernākajām un zaļākajām centralizētās siltumapgādes sistēmām Eiropā.  

Uzzinājām par GREN nākotnes attīstības plāniem. GREN turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz, šķeldai pievienot līdz 35% no atkritumiem iegūtu kurināmo jeb NAIK, kas ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un ilgtermiņā arī siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī veicinās atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonos, tādejādi uzlabojot vidi.

Noslēgumā apmeklējām arī gāzes apkures staciju, kura  ir kā alternatīvais siltumapgādes variants.  

Projekta dalībnieku atsauksmes:

Ekskursija uz GREN pagaidām ir bijusi visinteresantākā projekta daļa. Uzņēmumā mums pastāstīja par Jelgavas koģenerācijas staciju un par pašu uzņēmumu. Prezentācija bija viegli uztverama, jo prezentējot bija klāt bijušais koģenerācijas stacijas darbinieks, tagadējais investīciju projekta vadītājs Reinis Ziemeļnieks, kurš varēja sniegt precīzākas tehniskās detaļas. Kā arī mums bija iespēja apskatīt lielu daļu no Jelgavas koģenerācijas stacijas un arī gāzes staciju, kas aizvietoja cukurfabrikas siltumcentrāli. Kopumā brauciens bija ļoti interesants un es kļuvu ieinteresēts šajā konkrētajā darbības virzienā.
(Francis Fedorovičs 11.INZ)

Apmeklējums uzņēmumā bija kopumā pozitīvs, tikām laipni uzņemti patīkamā darba vidē, kur mūs iepazīstināja ar uzņēmuma būtību un rīcības sfēru. Uzzinājām par to, kas ir koģenerācijas stacija, ka tā ir videi draudzīgāka par citām metodēm, kā arī, kā tieši tā funkcionē. Padziļinātāk iepazīstoties ar darba tehnisko pusi, kļuva skaidrāks, kā notiek darbs. Pēc grupu aktivitātes tikām aizvesti uz Jelgavas biomasas koģenerācijas staciju, apskatījām teritoriju un iepazinām darba vidi. Pastaiga nebija pārlieku izstiepta garumā, konkrēta un kodolīga. Pasākumu pavadījām jaukā gaisotnē. Kopumā, ekskursija bija vērtīga, jo, tiešām, uzzināju kaut ko jaunu.
(Nils Eduards Fiskovičs 11.VUD)

Apmeklējot GREN koģenerācijas staciju, es guvu svarīgas zināšanas par zaļo enerģiju gan elektrisko, gan siltuma. Stacijas apmeklēšana lika man apdomāt par nākotnes izglītību inženierijā un turpmākām karjeras izvēlēm. GREN birojā dotās prezentācijas bija viegli uztveramas un sekojošā aktivitāte bija interesanta un izcils veids, kā sekmēt jauniešu domas par to, kādu nākotni viņi vēlas. Prezentācijās ietvertā informācija lika man apdomāt, kā es vēlētos vadīt uzņēmumu, ja kādreiz kļūšu par uzņēmēju (es to vadītu tāpat kā GREN). Kopumā GREN deva mums lielisku pieredzi, kuru varēsim pielietot tālāk dzīvē, un esmu ļoti pateicīgs par iespēju apmeklēt GREN.
(Juškevičs Agris 11.INZ)


Apkopoja PKK – Gunta Stūrmane  

×