Ķīniešu valodas apguve

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu 5.-12. klašu izglītojamiem ir iespēja bezmaksas apgūt ķīniešu valodu. Sadarbības projekts savu darba gaitu uzsāka 2019./2020. mācību gadā.

Nodarbību plānā ir ķīniešu valodas apmācība un Ķīnas kultūras apgūšana. Ķīniešu valodas pamati sevī ietver ikdienā lietoto leksiku un frāzes, kas nodrošina elementāru sazināšanos ķīniešu valodā. Uzmanības centrā ir ķīniešu valodas praktiskā pielietošana un runas iemaņu attīstīšana. Šajās nodarbībās skolēni vingrināsies hieroglifu rakstīšanā un leksikas nostiprināšanā un paplašināšanā.

Aicinām 5.-12. klašu izglītojamos apgūt ķīniešu valodu!
Nodarbības norisinās vienu reizi nedēļā 40 minūtes.

Iesniegums par uzņemšanu ķīniešu valodas pulciņā×