Aktualitātes

  Stundu izmaiņas

  Trešdiena, 29.09.2021. - nebūs sk.Aišpurs, sk.Gaigala, sk.Rūtenberga, sk.Ivanovs, sk.Kaufelde, sk.Liniņa Staķava, 
  sk.Avetisjana, sk.Satkova
  9.c ar klases audz.sk.Gaigalu Skolas somas pasākumā 
  9.d ar klases audz.sk.Rūtenbergu Skolas somas pasākumā 
  5.a - 1.st.brīva 
  5.c - 2.st.mūzika (a), 3.st.sports pie sk.Upeslejas 
  6.a - 5.st.angļu val.(no ceturtdienas), 6.st.krievu val.grupai latviešu val.(a)
  6.c - 6.st.matemātika (a) 
  6.d - krievu val.brīva
  7.a - 1.st.matemātika pie sk.Rumakas, 3.st.L.p.vēsture 
  7.b - 2.st.L.p.vēsture,3.st.klases st.,5.st.matemātika pie sk.Oses
  7.c - 1.st.L.p.vēsture 
  8.a -1.st.brīva, 2.st.krievu val.,vācu val.NENOTIEK, 4.st.latviešu val. 
  8.c - 3.st.karjeras st.pie sk.Stūrmanes, 4.st.latviešu val.(no ceturtdienas)
  8.b  - 8.,9.st.brīvas 
  8.d - 6.st.vizuālā m., 7.,8.st.brīvas 
  10DIT – 1.st.ķīmija brīva, krievu val.brīva
  10DIT,10UZ - vācu val.brīva 
  11UZ – 2.st.klases st., 5.st.ģeogrāfija 
  11DIT,11UZ – 1.st.vācu val.brīva 
  11VM – 7.st.Svešvaloda I(B2) pie sk.Eglītes, 9.st.brīva 
  11DAS – 8.st.brīva 
  12.c - 1.st.angļu val.pārcelta uz  3.st., 2.st.psiholoģija pārcelta uz 4.st. VISAS teātra gr.stundas notiek sporta zālē
  12.d - 5.st.pusdienas (no plkst.11.30), 6.st.sports, 9.st.brīva 

  Kalendārais darba plāns

  Galerija

  ×