Pabeigta uzņemšana 10. klasēs.
28.06.2017. skolā būs izlikti 10.klašu saraksti

 

Rīgas 64. vidusskola uzņem skolēnus brivājās vietās 9.-12. klasēs.
Aicināti visi interesenti.