Sveicam un lepojamies ar TDK "Dzērvenīte"
dejotāju panākumiem tautas deju kolektīvu atlases skatēs,
visās grupās iegūstot laureātu pakāpes diplomus!

Paldies skolotājām - Zanei Meierei un Agnesei Meliņai!