SKOLAS VECĀKU PADOMES SĒDE
18. septembrī plkst. 18.00