Latvijas Skolas soma

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES INICIATĪVA – PROJEKTS  “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

MĒRĶIS – nodrošināt skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
Projekts „Latvijas skolas soma” ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē.

Iespējas un izaicinājumi:
skolēniem – piedzīvojums, jauni iespaidi, zināšanas, prieks, sadarbība, līdzdarbošanās.
vecākiem – noticēt, ka šī ir visīstākā mācīšanās.
skolotājiem – saredzēt iespēju iziet ārpus mācību priekšmeta ietvara, paveikt vairāk.

×