"Ziedoņa klase"

25.11.2019. - 8.b klase, 26.11.2019. - 8.a un 28.11.2019. - 8.c klase projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz I. Ziedoņa fondu "Viegli", Ziedoņa klases – izlaušanās spēli, kur atraktīvā un neierastā veidā notika iepazīšanās ar I. Ziedoņa personību un daiļradi, šķetinot apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās istabā, kas balstīta uz sadarbību un lasīsprasmi. Tas veicināja pieredzē balstītu mācīšanās procesu, kas jauniešiem atklāja jaunas autora personības šķautnes.

Pēc nodarbības „Ziedoņa klasē” notika pārrunas ar izglītojamajiem par to, kāda nozīme intereses radīšanā par autoru un viņa daiļradi ir atraktīvam pasākumam, uzdevumiem un klases sadarbībai, iepazīstot I. Ziedoni.
Tika organizēta diskusija par I. Ziedoņa idejām Latvijas kultūras kontekstā. Fonda „Viegli” aktivitātēm un to nozīmi I. Ziedoņa ideju turpināšanā.

Pasākums bija interesants, tas iedvesmoja izglītojamos, veicināja sadarbības prasmes. Ieteicams gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem.

Izglītojamo atziņas:
Bija interesanti un kaut kas jauns!
Patika sadarboties!
Ieguvu priekšstatu par I. Ziedoni kā ļoti daudzveidīgu personību.
Citādāk ieraudzīju I. Ziedoņa pasakas.
Patika, kā norisinājās pasākums – mierīgi un radoši!
Vēlos vēlreiz pabūt I. Ziedoņa pasaulē.
Darbs grupās palīdzēja ieraudzīt jaunus klases līderus.


Sagatavoja – Gunta Stūrmane

×