Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

Latviešu valodas nedēļā programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Rīgas 64. vidusskolas 1. un 2. klašu skolēniem bija lieliska iespējā darboties Latvijas Kultūras kanona puzles stāstu darbnīcā “Stāstu stāsts” kopā ar rakstnieci Luīzi Pastori.

40 minūšu garā nodarbībā L. Pastore iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par savām grāmatām, kas tapušas, iedvesmojoties no dažādām lietām un parādībām, kuras rakstnieces fantāzija pārvērš un iesaista aizraujošos piedzīvojumos. 

Brīvā gaisotnē, it kā rotaļājoties L. Pastore stāstīja par nopietnām lietām un vērtībām, par Latvijas Kultūras kanonu, tā nozīmi. Tika spriests par mums svarīgām celtnēm, ainavām, latviešu tradīcijām, ievērojamiem rakstniekiem un mākslas darbiem. 

Interesantā, radošā veidā, rakstnieces mudināti izmantot iztēli un ķermeņa valodu, skolēni kļuva par stāstniekiem, kas, balstoties uz piedāvātajiem attēliem un iesaistot dotos atslēgas vārdus, radīja savu, unikālu stāstu.

Kad skolēni bija iejutušies stāstnieka lomā, L. Pastore aicināja ielūkoties puzles kastēs, kur katrs atrada mākslinieciski noformētas kartītes, ar kuru palīdzību varēja veidot neskaitāmas Kultūras kanonā ietverto vērtību versijas, stāstus ar jaunām interpretācijām. 

Rakstniece piedāvāja, izmantojot konkrētas puzles kartītes, izveidot stāstu un pierakstīt tā nosaukumu. Skolēni darbojās pāros, trenēja vērīgumu un teksta lasītprasmi. 

Nodarbībai atvēlētais laiks paskrēja nemanot. Skolēni aizrautīgi meklēja vajadzīgos puzles elementus un veidoja savu neparasto stāstu.

Ikviens, kas piedalījās L. Pastores “Stāstu stāsta” tapšanas darbnīcā, noteikti ir uzzinājis daudz jauna par Latvijas kultūras dzīvi, bagātinājis savu pieredzi un, iespējams, atklājis sevī jaunus talantus.

Liels paldies programmai “Latvijas Skolas soma” par nodrošināto iespēju un rakstniecei Luīzei Pastorei par kvalitatīvu, radošu nodarbību!
Mēs gribam vēl!

Sagatavoja Irēna Krieviņa un Inga Kalniņa-Sauša

×