Skolotāju kursi Martā

Kamēr skolēni izbauda pavasara brīvlaiku, skolotāji mācās un gūst jaunas idejas!

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros skolas pedagogi, šā gada 13.martā, pieredzes apmaiņas pasākumā apmeklēja Siguldas Valsts ģimnāziju. 

Apmeklējot šo izglītības iestādi, tika īstenots projektā izvirzītais mērķis - kļūt par tādu kolektīvu, kas regulāri mācās, lai kļūtu zinošāki un atvērtāki jaunām idejām. Pedagogi iepazina labās prakses piemērus mūsdienīgu stundu sagatavošanā un vadīšanā, kas būtu izvērtējami un pārņemami, atbilstoši skolas izvirzītajam metodiskajam mērķim.
Pats svarīgākais ir tas, ka pedagogi guva apstiprinājumu, ka savā ikdienas darbā jau darbojas līdzīgi kā kolēģi no Siguldas.

Savukārt 15.martā, šī paša projekta ietvaros, pedagogi apmeklēja otro Andas Priedītes vadīto nodarbību par dažādu domāšanas līmeņu jēgpilnu veidošanu un pielietošanu ikdienas mācību procesā.
Nodarbības laikā tika aktualizēti trīs būtiski jautājumi:
1. Dažādu domāšanas līmeņu uzdevumi mācību stundā. Stundas modelēšana.
2. Patstāvīgā darba ietvaros veidoto pārbaudes darbu analīze.
3. Alternatīvās skolēnu snieguma vērtēšanas formas, atbilstošu vērtēšanas kritēriju un snieguma līmeņu aprakstu veidošana.

Kursu lielākais ieguvums ir ne tikai teorētiskās zināšanas, bet patiešām praksē, ikdienas darbā realizējamas idejas.

Sagatavoja M.Kārkliņa

×