Skolotāji brīvlaikā apmeklē kursus

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros 27 skolas pedagogi, šā gada 3.janvārī, apmeklēja pirmo nodarbību kursos par dažādu domāšanas (izziņas) līmeņa mācību uzdevumu izmantošanu darbā ar skolēniem.

Piesakoties projektam, tika izvirzīts mērķis uzlabot Rīgas 64.vidusskolas kolektīva zināšanas un prasmes mūsdienīgā izglītības darbā, kā prioritāti izvirzot dažādu domāšanas līmeņu, jēgpilnu uzdevumu veidošanu un pielietošanu ikdienas mācību procesā, tāpēc  nodarbības laikā tika rastas atbildes uz trim būtiskiem  jautājumiem -  kādi ir dažādi domāšanas (izziņas) līmeņi mācību darbā ar skolēniem? Kā atpazīt domāšanas līmeņus konkrētos mācību uzdevumu piemēros? Kā veidot pārbaudes darbus skolēniem, iekļaujot tajos visiem domāšanas līmeņiem atbilstošus mācību uzdevumus?

Nodarbību vadīja Anda Priedīte, kas ikdienā ir Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotāja un pašlaik arī ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura ieviešanas strukūrvienības eksperte.

Kursu turpinājums un otrā nodarbība paredzēts martā – skolēnu pavasara brīvlaikā.

Sagatavoja M.Kārkliņa

×