Raiņa un Aspazijas muzeja apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 19. septembrī 50 abu 11. klašu skolēni devās iepazīt Raiņa un Aspazijas muzeju - vasarnīcu Majoros. Bija svarīgi skolēniem radīt priekšstatu autentiskā vidē par to, kas būtisks noticis mūsu izcilo dzejnieku dzīvēs – sajust laikmeta elpu, ieklausīties sevī, meklēt kopsakarības. 

Muzejs piedāvāja iepazīt mazāk zināmo Aspazijas lugu “Zalša līgava” jauniešiem saprotamā un interesi raisošā veidā. 

Pēc muzeja apmeklējuma devāmies pastaigā līdz Dubultiem, lai satiktos ar Aspazijas balsi pie viņas mājas, satiktu Aspazijas skulptūru kāpās un domātu par to, cik savāda, piepildīta, reizēm netaisna, mazliet skumja, grūta, lieliska, aizraujoša mēdz būt katra cilvēka dzīve. Tur, jūras krastā, jūras tālēs veroties, šo sajūtu noķert visvieglāk. Un ieelpot sevī arīdzan!


11.INZ un 11.VUD izglītojamo atsauksmes:

"Paldies par iespēju gūt ieskatu dzejnieku dzīvēs, praktiski darboties un saliedēties ar klasesbiedriem. Guvām iespēju paplašināt savu kultūras pieredzi ārpus skolas sola."

"Mums ļoti patika izzināt Aspazijas lugas “Zalša līgava” saturu muzeja piedāvātajās aktivitātēs – reportāžas veidošanu, testa veidošanu, lugas satura atspoguļojumu radošā veidā. Redzējām vidi, kurā dzīvoja latviešu kultūras dižgari, sajutām šķietami turīgo tā laika cilvēku ikdienu".

"Augstu vērtējam muzeja centienus un meklējumus, kā piesaistīt jaunus cilvēkus absolūti nezināmiem autoru darbiem. Ļoti patika darbs grupās, kur varējām ne tikai izprast lugas saturu, bet domāt par to, kā tas saistīts ar mūsdienām."

"Visvairāk patika radošie uzdevumi, kurus sagādā muzeja darbinieki. Varējām sajust tā laika telpas un elpu, jo dzeja taču šogad elpo!"

"Daudz informācijas par Aspazijas lugu, iespēja to izprast ar radošiem paņēmieniem, jo skolā, to vienkārši lasot, varbūt nerastos par to interese. Pasākums ļāva saliedēt abas klases, jo strādājām jauktās komandās."

"Attīstījām radošas problēmu risināšanas iespējas, bagātinājāmies ar faktu materiālu un mācījāmies izvērtēt informāciju. Radošai aktivitātei ļāvāmies arī ārpus muzeja, jo grupām bija svarīgi atklāt savus priekšstatus par romantismu kā virzienu un pasaules izjūtu."

"Visas aktivitātes un notikumi šajā dienā lika mums mainīt priekšstatus par to, kas notiek muzejā. Turklāt Aspazijas lugas iepazīšana, kas ir ārpus obligātās literatūras, lika padomāt par cilvēka un varas attiecībām."

Sagatavoja - skolotāja Iluta Dalbiņa

×