Līgatnes Padomju slepenais bunkurs un Līgatnes papīrfabrika

20.05.2023.

20. maijā 5.c un 11.VISP klase devās izglītojoši izzinošā ekskursijā uz Līgatni. Apmeklējām padomju laika īpaši slepeno objektu ar segvārdu PANSIONĀTS.

Rehabilitācijas centra „Līgatne” teritorijā 9 m zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs 2000 m2 platībā, kuram slepenības zīmogu noņēma tikai 2003. gadā. Tas ir izbūvēts pagājušā gadsimta 80-tajos gados politiskās un valsts varas elites vajadzībām valsts vadīšanai atomkara gadījumā.

- Padomju Komunistiskās partijas pirmo sekretāru biedru Vosa un Pugo slepenā slēptuve.
- Viena no stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā.
- Spēcīgākā autonomā saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un vismodernāko tā laika aprīkojumu.
- Līdz mūsdienām saglabāts viss autentiskais pazemes aprīkojums!

Ko mēs tur redzējām?

- Plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu visas pārējās lielākās pilsētas;
- Autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu;
- Kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa;
- Telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī;
- Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas;
- Unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem;

- Ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti.
- Dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas.

Gida pavadībā mums bija arī ekskursija pa Līgatni un unikāla iespēja apskatīt Līgatnes papīrfabriku no iekšpuses, iepazīties ar tās vēsturi un papīra ražošanas principiem. Bija iespēja arī apmeklēt vēsturiskā papīrfabrikas strādnieku dzīvokli un noskatīties nelielu filmiņu par papīrfabrikas strādnieku dzīvi.

Žēl, ka papīrfabrika vairs nedarbojas, bet ir cerība, ka līdz ar īpšnieka maiņu tā atsāks savu darbību.

Ekskursija bija īsta vēstures stunda un lielisks piedzīvojums, iepazīstot skaisto Līgatnes dabu. 11.VISP klases izglītojamie baudīja šo piedzīvojumu ar lielu interesi un saņēma komplimentus no papīrfabrikas un bunkura gides. Bunkura gides teiktais: “Jūs esat katra gida sapnis!”


Izglītojamo atsauksmes:

Ekskursija bija pilna pozitīvu emociju. Man bija prieks apskatīt Līgatnes papīrfabriku un slepeno bunkuru, kuru kopā ar gidi izstaigājām un uzzinājām par padomju laika mantojumu. (11.VISP)

Ekskursija pazemes bunkurā bija ļoti interesanta. Man patika, ka gide mūs palaida apskatīties istabās, kurās reti kuru ielaiž. Uzskatu, ka ekskursija bija ļoti izglītojoša, jo es uzzināju par Līgatnes vēsturi un to, kā ražo papīru. (11.VISP)

Ekskursijā varēja just kopības sajūtu, jutos ļoti saliedēta. Bija izglītojoši, gidi arī mūs slavēja. Piedzīvojumiem pilna diena! (11.VISP)

Abās vietās bija jauki gidi, kas spēja interesanti un ar smaidu pastāstīt par objektiem un to vēsturi. Ļoti fascinēja rūpnīcas darbinieku mājiņas, kuras bija mazas, bet ar šarmu un mājīgumu. Iespaidīgi, cik pārdomāts bija slepenais bunkurs, jo visi sīkumi iederējās un bija tematiski. (11.VISP)

Bunkurā ļoti izbaudīju šo pieredzi – bija interesanti redzēt, kā iekārtota dzīve ārkārtas apstākļiem. Arī gide stāstīja ļoti iesaistoši un ieinteresējoši. (11.VISP)

Superīga ekskursija! Ļoti patika slepenais bunkurs un bija brīnišķīgi skati pašā Līgatnes centrā, un es labprāt apmeklētu papīra fabriku vēlreiz. (11.VISP)

Bunkuros es uzzināju par padomju laika arhitektūru, kā arī par tā laika tehnoloģijām. Papīrfabrikā es uzzināju par to, kā tiek ražots papīrs un kāda bija senā arhitektūra Līgatnē. (11.VISP)

Apmeklējām padomju slepeno bunkuru, tas bija ļoti izglītojoši un saturīgi. Visa šī ekskursija ar gidu bija ļoti patīkama. Man patika, tas ka papīrfabrikā viss tika atstāts kā bija. Bija ļoti interesanti redzēt, kā laikam ejot viss mainās, bet paliek tāds pats. (11.VISP)

Apkopoja direktora vietniece Gunta Stūrmane

×