K.Skalbes un brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs

Pateicoties iniciatīvai ”Latvijas skolas soma” 02.10.2019., 12. klašu izglītojamie viesojās Vecpiebalgas novadā, no kura nākuši Latviešu kultūras dižgari.
Apmeklējām K.Skalbes muzeju "Saulrieti" un brāļu Kaudzīšu "Kalna Kaibēnus."

Skolēni piedalījās erudīcijas spēlē, kurā parādīja savas zināšanas un uzzināja jaunus faktus par K. Skalbi kā cilvēku, literātu un politiķi.

Jau pagājušajā mācību gadā latviešu valodas stundās tika runāts par Reini un Matīsu Kaudzītēm, biogrāfiju un viņu daiļradi. Bija arī vēstures skolotāja P.Plakana prezentācija un saruna ar skolēniem par hernhūtiešu kustību Piebalgā.

Pirms ekskursijas tika aktualizēta informācija par šo autoru devumu latviešu literatūras attīstībā.
Pēc ekskursijas spriedām ar izglītojamajiem, kāda nozīme intereses radīšanā ir gidam, kas ļauj sajust rakstnieku klātbūtni viņu dzīves un darbu radīšanas vietās. Pozitīvi, ka skolēni atzina, cik skaista un iespaidīga ir Piebalgas dabas un vides nozīme daiļdarbu tapšanas un lasītāja izpratnes kontekstā.

Pirms ekskursijas 12. b,c klases izglītojamajiem tika aktualizēta tēma par 11. klases vielu – dižajiem piebaldzēniem K. Skalbi un brāļiem Kaudzītēm. Tā kā brāļi Kaudzītes visu mūžu nostrādājuši skolā, vadījuši skolu, bijuši izcili skolotāji, tad tika aktualizēts jautājums par skolu kā zināšanu ieguves vietu 19.gs un 21.gs. Skolēni tiek aicināti, viesojoties muzejā, atrast 5 kopīgas un 5 atšķirīgas lietas skolā abos minētajos gadsimtos.

Klases stundā ar izglītojamajiem tika pārrunāts, kas bija tie dzinuļi, lai lauku teritorijas vidū būtu tik izglītota ģimene, kā K. Skalbes gadījumā. Kas to varēja nodrošināt, kā zināms arī tajos laikos par izglītību bija jāmaksā liela nauda. Skolēni izsaka minējumus par saikni ar tuvējiem kaimiņiem un katra cilvēka gribasspēku.

Izglītojamo viedokļi:
Dzirdēju daudz jaunu faktu par Kārli Skalbi kā politiķi, literātu, personību. Ļoti patika viņa vasaras māja un gides aizrautīgais stāstījums.
Brāļu Kaudzīšu muzejs "Kalna Kaibēni” salīdzinājumā bija visai necils, taču tur strādājošais gids bija pārliecinošs sava darba darītājs.
Pirmo reizi dzirdēju informāciju, ka ieguldījumu Latvijas kultūrā devis ne tikai K. Skalbe, bet arī viņa sieva, kā tulkotāja.  
Biju pārsteigts, ka K.Skalbes kapa vieta atrodas mājas teritorijā.
Iesakām apmeklēt K.Skalbes muzeju arī pamatskolēniem, jo viņa pasakas pazīst jau kopš bērnības.
Es ļoti priecājos par veiksmīgās dienas izvēli, jo tieši starp visām lietainajām dienām mēs braucām ekskursijā vissaulainākajā. Tas ļāva mums apskatīt abus muzejus un aplūkot Vidzemes pauguraino ainavu, kuru rudens pirmie soļi jau bija iesākuši krāsot.
Pēc apmeklējuma sirdī paliek ilgas pēc šādas vietas, kā K.Skalbes vasaras māja “Saulrieti”, kurā varētu baudīt vasaras vakarus un uzņemt dabas enerģiju.

Informāciju apkopoja  - Gunta Stūrmane


×