Apsveikums LU Konfūcija institūtam

Ķīniešu valodas pulciņa audzēkņi sveic Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu 10. gadu jubilejā.

×