Stundu saraksts 2.semestrim 2020./2021.m.g.

5.a5.b5.c5.d

Klase - 5.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Latviešu val. Mājt.un tehn.
Soc.zinības
2 Matemātika Mūzika Mājt.un tehn. Matemātika Angļu v.
3 Matemātika Angļu v. Angļu v. Matemātika Latviešu val.
4
5 Sports Dabasz. Sports Mūzika Literatūra
6 Latviešu val. Dabasz. Matemātika Latviešu val. Literatūra
7 Soc.zinības Matemātika Vizuālā māksla Latviešu val. Klases st.
8


Informātika
Klase - 5.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Dabasz.

Angļu v.
2 Soc.zinības Dabasz. Matemātika Literatūra Matemātika
3 Soc.zinības Mūzika Matemātika Literatūra Matemātika
4
5 Sports Matemātika Sports Matemātika Latviešu val.
6 Angļu v. Angļu v. Latviešu val. Mūzika Latviešu val.
7 Klases st. Informātika Latviešu val. Mājt.un tehn. Vizuālā māksla
8 Latviešu val.

Mājt.un tehn.
Klase - 5.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Mājt.un tehn. Matemātika
Matemātika
2 Latviešu val. Mājt.un tehn. Matemātika Soc.zinības Klases st.
3 Angļu v. Matemātika Sports Sports Literatūra
4
5 Angļu v. Mūzika Latviešu val. Dabasz. Angļu v.
6 Matemātika Mūzika Vizuālā māksla Matemātika Soc.zinības
7 Latviešu val. Dabasz. Informātika Literatūra Latviešu val.
8


Latviešu val.
Klase - 5.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Latviešu val. Dabasz.
Angļu v.
2 Matemātika Soc.zinības Dabasz. Latviešu val. Angļu v.
3 Matemātika Soc.zinības Sports Sports Matemātika
4
5 Klases st. Matemātika Latviešu val. Mājt.un tehn. Vizuālā māksla
6 Angļu v. Informātika Literatūra Mājt.un tehn. Latviešu val.
7 Mūzika
Literatūra Matemātika Latviešu val.
8 Mūzika

Matemātika

6.a6.b6.c6.d

Klase - 6.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Pasaules vēst. Matemātika
Latviešu val.
2 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Soc.zinības Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
3 Mūzika Literatūra Soc.zinības Matemātika Matemātika
4
5 Angļu v. Latvijas vēst. Dabasz. Sports Matemātika
6 Latviešu val. Latviešu val. Dabasz. Vizuālā māksla Informātika
7 Sports Latviešu val. Angļu v. Mūzika Mājt.un tehn.
8

Klases st. Angļu v. Mājt.un tehn.
Klase - 6.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Latviešu val. Latviešu val.
Latviešu val.
2 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Matemātika Dabasz. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
3 Angļu v. Literatūra Matemātika Dabasz. Latvijas vēst.
4
5 Mājt.un tehn. Klases st. Angļu v. Sports Latviešu val.
6 Mājt.un tehn. Soc.zinības Angļu v. Matemātika Matemātika
7 Sports Soc.zinības
Vizuālā māksla Matemātika
8 Mūzika Pasaules vēst.
Mūzika Informātika
Klase - 6.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Klases st. Literatūra
Pasaules vēst.
2 Mūzika Angļu v. Literatūra Sports Latvijas vēst.
3 Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
Latviešu val. Latviešu val. Mūzika Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
4
5 Matemātika Angļu v. Mājt.un tehn. Latviešu val. Informātika
6 Dabasz. Matemātika Mājt.un tehn. Angļu v. Matemātika
7 Dabasz. Latviešu val.
Matemātika Matemātika
8 Sports Vizuālā māksla
Soc.zinības
9


Soc.zinības
Klase - 6.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Angļu v. Literatūra
Mājt.un tehn.
2 Klases st. Matemātika Literatūra Sports Mājt.un tehn.
3 Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
Matemātika Latviešu val. Angļu v. Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
4
5 Latviešu val. Angļu v. Vizuālā māksla Mūzika Matemātika
6 Matemātika Latvijas vēst. Soc.zinības Matemātika Pasaules vēst.
7 Mūzika
Soc.zinības Dabasz. Informātika
8 Sports

Dabasz. Latviešu val.
9


Latviešu val.

7.a7.b7.c7.d

Klase - 7.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Sports un vesel Matemātika
Datorika
2 Teātra māksla Matemātika Latv.un pas.vēs Matemātika Datorika
3 Bioloģija Latviešu val. Latviešu val. Angļu v. Soc.zinības
4
5 Bioloģija Literatūra Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Latviešu val. Diz.un tehn.
6 Sports un vesel Literatūra Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports un vesel Diz.un tehn.
7 Latv.un pas.vēs Matemātika Ģeogrāfija Mūzika Angļu v.
8 Angļu v.
Ģeogrāfija Vizuālā māksla Klases st.
9 MatemātikaKlase - 7.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Mūzika Soc.zinības
Latviešu val.
2 Matemātika Latviešu val. Angļu v. Klases st. Latviešu val.
3 Matemātika Sports un vesel Latv.un pas.vēs Datorika Ģeogrāfija
4 Teātra māksla5
Latv.un pas.vēs Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Datorika Literatūra
6 Sports un vesel Ģeogrāfija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports un vesel Literatūra
7 Diz.un tehn.
Bioloģija Angļu v. Matemātika
8 Diz.un tehn.
Bioloģija Matemātika Matemātika
9 Angļu v.

Vizuālā māksla
Klase - 7.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.

Klases st.
2 Ģeogrāfija Sports un vesel Sports un vesel Vizuālā māksla Literatūra
3 Ģeogrāfija Latv.un pas.vēs Bioloģija Angļu v. Literatūra
4 Latv.un pas.vēs Mūzika Bioloģija Sports un vesel Latviešu val.
5
6 Latviešu val. Diz.un tehn. Latviešu val. Datorika Teātra māksla
7 Matemātika Diz.un tehn. Matemātika Datorika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
8 Matemātika Matemātika Matemātika
Angļu v.
9 Soc.zinībasKlase - 7.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Ģeogrāfija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.

Latviešu val.
2 Bioloģija Klases st. Sports un vesel Latviešu val. Vizuālā māksla
3 Literatūra Angļu v. Diz.un tehn. Latviešu val. Datorika
4
Sports un vesel Diz.un tehn. Sports un vesel Datorika
5 Literatūra6 Soc.zinības Angļu v. Angļu v. Matemātika Matemātika
7 Matemātika Mūzika Latv.un pas.vēs Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
8 Matemātika Bioloģija Latv.un pas.vēs Ģeogrāfija Teātra māksla

8.a8.b8.c8.d

Klase - 8.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Soc.zinības Angļu v.
Bioloģija
2 Matemātika Fizika Angļu v. Vizuālā māksla Bioloģija
3 Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Mājt.un tehn.
4 Latviešu val. Matemātika Pasaules vēst. Matemātika Mājt.un tehn.
5
6 Fizika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Ķīmija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
7 Ķīmija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Sports Angļu v.
8 Klases st. Ģeogrāfija Latvijas vēst. Sports Matemātika
9
Ģeogrāfija
Mūzika
Klase - 8.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Bioloģija Ģeogrāfija
Latviešu val.
2 Vizuālā māksla Latviešu val. Ģeogrāfija Mūzika Klases st.
3 Bioloģija Fizika Matemātika Literatūra Angļu v.
4 Angļu v. Pasaules vēst. Matemātika Literatūra Angļu v.
5
6 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Latvijas vēst. Soc.zinības Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
7 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mājt.un tehn. Sports Matemātika
8 Fizika Ķīmija Mājt.un tehn. Sports Matemātika
9
Ķīmija
Latviešu val.
Klase - 8.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Vācu v.
Krievu v.
Latviešu val.
Matemātika
2 Latviešu val. Vācu v.
Krievu v.
Matemātika Fizika Matemātika
3 Sports Mājt.un tehn. Matemātika Fizika Ķīmija
4 Sports Mājt.un tehn. Bioloģija Latvijas vēst. Vācu v.
Krievu v.
5
6 Ģeogrāfija Matemātika Bioloģija Pasaules vēst. Ģeogrāfija
7 Angļu v. Ķīmija Vizuālā māksla Angļu v. Klases st.
8 Soc.zinības Literatūra Angļu v. Matemātika Latviešu val.
9 Mūzika Literatūra


Klase - 8.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Matemātika Literatūra
Ģeogrāfija
2 Klases st. Latvijas vēst. Literatūra Fizika Ģeogrāfija
3 Sports Matemātika Ķīmija Soc.zinības Matemātika
4 Sports Vizuālā māksla Angļu v. Fizika Matemātika
5
6 Bioloģija Pasaules vēst. Matemātika Mūzika Bioloģija
7 Latviešu val. Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Matemātika Latviešu val.
8 Vācu v.
Krievu v.
Mājt.un tehn. Latviešu val. Angļu v. Ķīmija
9 Vācu v.
Krievu v.
Mājt.un tehn.


9.a9.b9.c

Klase - 9.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika Literatūra Matemātika
Ķīmija
2 Matemātika Literatūra Matemātika Angļu v. Ķīmija
3 Matemātika Latviešu val. Fizika Mājt.un tehn. Matemātika
4 Soc.zinības Bioloģija Ģeogrāfija Mājt.un tehn. Matemātika
5
6 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Klases st. Sports Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mūzika
7 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Pasaules vēst. Sports Latvijas vēst. Ģeogrāfija
8
Bioloģija Vizuālā māksla Latviešu val. Angļu v.
9


Latviešu val. Angļu v.
Klase - 9.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika Matemātika Fizika
Matemātika
2 Pasaules vēst. Bioloģija Matemātika Ģeogrāfija Latviešu val.
3 Latvijas vēst. Bioloģija Matemātika Ģeogrāfija Angļu v.
4 Angļu v. Matemātika Latviešu val. Matemātika Angļu v.
5
6 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Ķīmija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Vizuālā māksla
7 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra
Soc.zinības Sports
8 Ķīmija

Latviešu val. Sports
9 Mūzika

Mājt.un tehn. Klases st.
10


Mājt.un tehn.
Klase - 9.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika Pasaules vēst. Latvijas vēst.
Matemātika
2 Angļu v. Ģeogrāfija Fizika Klases st. Matemātika
3 Mājt.un tehn. Latviešu val. Matemātika Vizuālā māksla Literatūra
4 Mājt.un tehn. Latviešu val. Matemātika Angļu v. Literatūra
5
6 Matemātika Bioloģija Sports Latviešu val. Angļu v.
7 Matemātika Ģeogrāfija Sports Vācu v.
Krievu v.
Mūzika
8 Vācu v.
Krievu v.
Soc.zinības Bioloģija Ķīmija
9 Vācu v.
Krievu v.


Ķīmija

10.DAS10.DIT10.UZ10.VM

Klase - 10.DAS
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un vesel Matemātika I
Bioloģija I
2 Sports un vesel Matemātika I Fizika I Vēst.un soc.z.I Vēst.un soc.z.I
3 Latviešu val. I Svešvaloda (B1) Fizika I Vēst.un soc.z.I Svešval. I (B2)
4 Ķīmija I Svešvaloda (B1) Fizika I Matemātika I Svešval. I (B2)
5 Svešval. I (B2)
Ķīmija I Svešval. I (B2) Matemātika I
6
Svešval. I (B2)


7 Matemātika I Literatūra I Latviešu val. I Svešval. I (B2) Ķīmija I
8 Matemātika I Literatūra I Svešvaloda (B1) Latviešu val. I
9 Datorika Klases st. Literatūra I Sports un vesel
10

Ģeogrāfija I

Klase - 10.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un vesel Latviešu val. I
Svešval. I (B2)
2 Sports un vesel Matemātika I Svešvaloda (B1) Svešval. I (B2) Latviešu val. I
3 Matemātika I Fizika I Svešvaloda (B1) Matemātika I Soc.z.un vēst.
4 Matemātika I Svešval. I (B2) Latviešu val. I Literatūra I Soc.z.un vēst.
5 Svešvaloda (B1) Ķīmija I Svešval. I (B2) Fizika I Matemātika I
6
7 Ķīmija I Ķīmija I Svešval. I (B2) Klases st. Matemātika I
8 Ķīmija I Ķīmija I Literatūra I Matemātika I Fizika I
9 Svešval. I (B2)
Literatūra I Sports un vesel Fizika I
Klase - 10.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Ķīmija I

Matemātika I
2 Ķīmija I Svešval. I (B2) Svešvaloda (B1) Matemātika I Svešval. I (B2)
3 Svešval. I (B2) Ķīmija I Svešvaloda (B1) Latviešu val. I Sports un vesel
4 Svešval. I (B2) Latviešu val. I Svešval. I (B2) Vēst.un soc.z.I Sports un vesel
5 Svešvaloda (B1) Latviešu val. I Fizika I Ģeogrāfija I Vēst.un soc.z.I
6
7 Datorika Matemātika I Fizika I Literatūra I Vēst.un soc.z.I
8
Matemātika I Fizika I Svešval. I (B2) Matemātika I
9
Sports un vesel Matemātika I Bioloģija I Literatūra I
10

Klases st.
Literatūra I
Klase - 10.VM
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Bioloģija I
Programmēšana I
Matemātika I
Latviešu val. I
2 Fizika I
Programmēšana I
Matemātika I Svešval. I (B2) Klases st. Matemātika I
3 Fizika I
Programmēšana I
Svešvaloda (B1) Ģeogrāfija I
Diz.un tehn. I
Matemātika I Sports un vesel
4 Fizika I
Programmēšana I
Svešvaloda (B1) Matemātika I
Diz.un tehn. I
Matemātika I Sports un vesel
5 Ķīmija I
Programmēšana I
Datorika
Diz.un tehn. I
Literatūra I

6


Vēst.un soc.z.I
Bioloģija I
Svešval. I (B2)
7 Latviešu val. I Svešval. I (B2) Literatūra I Vēst.un soc.z.I
Bioloģija I
Svešval. I (B2)
8 Literatūra I Svešval. I (B2) Svešvaloda (B1) Vēst.un soc.z.I
Bioloģija I
Latviešu val. I
9
Sports un vesel Ķīmija I Svešval. I (B2)
10

Ķīmija I

11.a11.b11.c11.d

Klase - 11.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Literatūra Informātika
Angļu v.
2 Bioloģija L.p.vēsture Angļu v. Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Fizika
3 Bioloģija L.p.vēsture Angļu v. Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Fizika
4 Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Matemātika Ķīmija Vizuālā māksla Klases st.
5 Latviešu val. Fizika Ģeogrāfija Kulturoloģija Sports
6
7 Matemātika Sports Matemātika Latviešu val. Angļu v.
8 Matemātika Sports Matemātika Angļu v. Ķīmija
9

Literatūra Matemātika Ķīmija
10

Literatūra

Klase - 11.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Kulturoloģija
Ķīmija
2 Matemātika Fizika Bioloģija Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.

3 Ķīmija Ģeogrāfija Bioloģija Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Klases st.
4 Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Informātika Latviešu val. Latviešu val. Angļu v.
5 Angļu v. Angļu v. Ekonomika Matemātika Sports
6
7 Angļu v. Sports Fizika Angļu v. L.p.vēsture
8 Literatūra Sports Fizika Pol&ties Matemātika
9 Literatūra L.p.vēsture Vizuālā māksla Literatūra Matemātika
Klase - 11.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Angļu v.
Klases st.
2 Psiholoģija
Literatūra
Angļu v. Latviešu val. Kulturoloģija Angļu v.
3 Literatūra Informātika Vizuālā māksla Angļu v. Matemātika
4 Literatūra L.p.vēsture Angļu v.
Rež. pam.
Dabasz.
Ķīmija
Matemātika
5
Sports Fizika
Rež. pam.
Dabasz.
Ķīmija
Bioloģija
Aktiermeist.
6 Matemātika
Aktiermeist.
7 Ģeogrāfija
Aktiermeist.
Fizika
Skat.kust.
Latviešu val. Matemātika Bioloģija
Aktiermeist.
8 Bioloģija+
Skat.runa
Fizika
Skat.kust.
Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
L.p.vēsture
9 Ķīmija
Skat.runa


Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports
10Sports
Klase - 11.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Fizika
Kulturoloģija
2 Angļu v. Informātika Vizuālā māksla Fizika Klases st.
3 Matemātika Matemātika Angļu v. Fizika Angļu v.
4 Bioloģija Ķīmija Matemātika Angļu v. Latv.un pas.vēs
5 Bioloģija Sports Matemātika Latviešu val. Ģeogrāfija
6
7 Literatūra Latv.un pas.vēs Ķīmija Latviešu val. Matemātika
8 Literatūra Literatūra Ķīmija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Matemātika
9

Angļu v.
Fizika
Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports
10Sports

12.a12.b12.c

Klase - 12.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Latviešu val.
Latviešu val.
2 Matemātika Literatūra Ķīmija Literatūra Sports
3 L.p.vēsture Literatūra Ķīmija Literatūra Bioloģija
4 L.p.vēsture Angļu v. Ekonomika Kulturoloģija Fizika
5 Ekonomika Bioloģija
Matemātika Fizika
6

Matemātika

7 Ekonomika Matemātika Angļu v. Fizika Klases st.
8 Angļu v. Matemātika Sports
Angļu v.
9 Angļu v. Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Sports
Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
10Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Klase - 12.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. Ķīmija
Matemātika
2 Ekonomika Ķīmija Matemātika L.p.vēsture Sports
3 Ekonomika Angļu v. Matemātika Kulturoloģija Literatūra
4 Ekonomika Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Angļu v. Literatūra
5 Matemātika Latviešu val. Angļu v. Pol&ties
Psiholoģija
Angļu v.
6
7 Bioloģija Bioloģija Matemātika
Bioloģija
Literatūra Fizika
8 L.p.vēsture Vācu v.
Krievu v.
Sports Fizika Vācu v.
Krievu v.
9 Klases st.
Sports Fizika Angļu v.
Klase - 12.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Angļu v.
Latviešu val.


Klases st.
2 Latv.un pas.vēs Kulturoloģija Fizika
Rež. pam.
Ķīmija
Dabasz.
Matemātika
3 Latviešu val. Matemātika Fizika
Rež. pam.
Ķīmija
Dabasz.
Latv.un pas.vēs
4 Literatūra Matemātika+
Skat.kust.
Literatūra+
Sports Literatūra Latviešu val.
5 Matemātika Matemātika
Skat.kust.
Matemātika Literatūra Angļu v.
6
7 Angļu v. Angļu v. Ekonomika
Radošo industr.
Bioloģija
Aktiermeist.
Sports
8 Matemātika Angļu v. Ekonomika
Radošo industr.
Bioloģija
Aktiermeist.
Sports
9
Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Ekonomika
Radošo industr.

Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
10

Fizika
Radošo industr.

Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
×