Stundu saraksts 2.semestrim 2023./2024.m.g.

5.A5.B5.C5.D

Klase - 5.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z.

Latviešu val. 36.k.

2 Mūzika 40.k. Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k. Matemātika 2.k. Latviešu val. 36.k.
3 Matemātika 2.k. Datorika 25.k. Vizuālā māksla 7.k. Teātra māksla svētku z. Dabaszinības 26.k.
4 Matemātika 2.k. Angļu v. 13.k. Matemātika 2.k. Sports un vesel sporta z. Mūzika 40.k.


Angļu v. 14.k.

5 Angļu v. 13.k. Krievu v. 16.k Dabaszinības 12.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 2.k.
Angļu v. 14.k. Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

6 Diz.un tehn. māj.k2

Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 13.k. Literatūra 36.k.
Diz.un tehn. māj.k1Angļu v. 14.k.

7Soc.zin.un vēst 30.k.

Klases st. 36.k.
8

9

10

Klase - 5.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 14.k. Latviešu val. 36.k.

Mūzika 40.k.

Angļu v. 5.k.2 Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 16.k Mūzika 40.k. Latviešu val. 36.k. Klases st. 5.k.
3 Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 14.k. Matemātika 2.k. Dabaszinības 18.k. Latviešu val. 36.k.


Angļu v. 5.k.

4 Latviešu val. 36.k. Krievu v. 21.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 2.k. Matemātika 2.k.


Vācu v. 3.k. Diz.un tehn. māj.k2

Krievu v. 19.k.

5 Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 14.k. Teātra māksla svētku z. Vizuālā māksla 7.k.
Angļu v. 5.k.6 Datorika 23.k.

Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z.
7Literatūra 36.k.

Sports un vesel sporta z.
8

9

10

Klase - 5.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 23.k. Sports un vesel sporta z.

Dabaszinības 30.k.

2 Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Vizuālā māksla 7.k. Angļu v. 14.k. Matemātika 2.k.


Angļu v. 4.k.

3 Latviešu val. 35.k Dabaszinības 20.k. Angļu v. 14.k. Matemātika 2.k. Latviešu val. 35.k
Angļu v. 4.k.4 Angļu v. 14.k. Mūzika 40.k. Latviešu val. 35.k Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 35.k
Angļu v. 4.k.5 Diz.un tehn. māj.k2 Krievu v. 16.k Klases st. 35.k Sports un vesel sporta z. Teātra māksla svētku z.
Diz.un tehn. māj.k1 Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

6 Literatūra 35.k Latviešu val. 35.k Matemātika 2.k. Mūzika 40.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
7Soc.zin.un vēst 30.k.
8

9

10

Klase - 5.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Mūzika 40.k. Matemātika 2.k.

Matemātika 2.k.

2 Latviešu val. 36.k. Mūzika 40.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Vizuālā māksla 7.k. Dabaszinības 15.k.
3 Angļu v. 14.k. Latviešu val. 36.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 17.k. Matemātika 2.k.
Angļu v. 5.k.4 Datorika 23.k. Krievu v. 21.k. Latviešu val. 36.k. Dabaszinības 18.k. Latviešu val. 36.k.


Vācu v. 3.k.Krievu v. 19.k.

5 Klases st. 19.k. Diz.un tehn. māj.k2 Teātra māksla svētku z. Angļu v. 14.k. Literatūra 36.k.


Diz.un tehn. māj.k1

Angļu v. 5.k.

6 Matemātika 2.k.

Angļu v. 14.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 5.k.7Matemātika 2.k.

Sports un vesel sporta z.
8

9

10

6.A6.B6.C6.D6.E

Klase - 6.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 37.k. Dabaszinības 16.k

Vizuālā māksla 1.k.

Angļu v. 13.k.2 Angļu v. 37.k. Matemātika 21.k. Datorika 25.k. Matemātika 21.k. Soc.zin.un vēst 17.k.
Angļu v. 13.k.3 Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Dabaszinības 34.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k.
4 Matemātika 21.k. Teātra māksla svētku z. Klases st. 21.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 33.k.
5 Sports un vesel sporta z. Mūzika 40.k. Diz.un tehn. māj.k1 Angļu v. 37.k. Literatūra 33.k.
Diz.un tehn. māj.k2 Angļu v. 13.k.

6 Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 30.k. Diz.un tehn. māj.k1 Latviešu val. 33.k. Literatūra 33.k.
Diz.un tehn. māj.k27

Soc.zin.un vēst 30.k.

Latviešu val. 33.k. Krievu v. 16.k
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
8

9

10

Klase - 6.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 3.k. Matemātika 23.k.

Matemātika 20.k.

2 Dabaszinības 19.k. Matemātika 23.k. Literatūra 31.k. Matemātika 20.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
3 Angļu v. 13.k. Angļu v. 13.k. Literatūra 31.k. Diz.un tehn. māj.k1 Soc.zin.un vēst 30.k.
Angļu v. 37.k. Angļu v. 37.k.

Diz.un tehn. māj.k2

4 Angļu v. 13.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 16.k Diz.un tehn. māj.k1 Latviešu val. 31.k.
Angļu v. 37.k.Diz.un tehn. māj.k2

5 Mūzika 40.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 16.k Latviešu val. 31.k. Latviešu val. 31.k.
6 Latviešu val. 31.k. Dabaszinības 16.k Soc.zin.un vēst 17.k. Datorika 25.k. Klases st. 31.k.
7

Teātra māksla svētku z.

Sports un vesel sporta z. Krievu v. 16.k
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
8

9

10

Klase - 6.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Literatūra 34.k. Latviešu val. 34.k.

Latviešu val. 34.k.

2 Literatūra 34.k. Latviešu val. 34.k. Matemātika 16.k Datorika 25.k. Matemātika 21.k.
3 Matemātika 18.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 16.k Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k.


Diz.un tehn. māj.k2

4 Klases st. 30.k. Diz.un tehn. māj.k1 Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 17.k. Latviešu val. 34.k.


Diz.un tehn. māj.k2

5 Sports un vesel sporta z. Angļu v. 37.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Mūzika 40.k. Angļu v. 37.k.


Angļu v. 13.k.Angļu v. 13.k.
6 Sports un vesel sporta z. Teātra māksla svētku z. Dabaszinības 12.k. Soc.zin.un vēst 17.k. Angļu v. 37.k.
Angļu v. 13.k.
7

Vizuālā māksla 7.k. Krievu v. 32.k. Dabaszinības 2.k. Krievu v. 16.k
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
8

9

10

Klase - 6.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 19.k. Angļu v. 37.k.

Sports un vesel sporta z.Angļu v. 13.k.

2 Soc.zin.un vēst 17.k. Angļu v. 37.k. Vācu v. 13.k. Sports un vesel sporta z. Angļu v. 37.k.


Angļu v. 13.k. Krievu v. 5.k.

Angļu v. 13.k.
Krievu v. 19.k.3 Mūzika 40.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 22.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z.
4 Teātra māksla svētku z. Matemātika 22.k. Matemātika 22.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 26.k.
5 Matemātika 22.k. Matemātika 22.k. Latviešu val. 32.k. Datorika 25.k. Latviešu val. 32.k.
6 Matemātika 22.k. Diz.un tehn. māj.k1 Latviešu val. 32.k. Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k.


Diz.un tehn. māj.k2

7 Klases st. 22.k. Diz.un tehn. māj.k1

Literatūra 32.k.Diz.un tehn. māj.k2

8

9

10

Klase - 6.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Diz.un tehn. māj.k1 Soc.zin.un vēst 3.k.

Datorika 25.k.

Diz.un tehn. māj.k22 Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 18.k. Vācu v. 13.k. Vizuālā māksla 1.k. Matemātika 18.k.
Diz.un tehn. māj.k2

Krievu v. 5.k.Krievu v. 19.k.3 Latviešu val. 33.k. Matemātika 18.k. Mūzika 40.k. Angļu v. 13.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 4.k.

4 Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 18.k. Literatūra 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
5 Teātra māksla svētku z. Sports un vesel sporta z. Matemātika 18.k. Literatūra 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
6 Angļu v. 13.k. Latviešu val. 33.k. Klases st. 18.k. Dabaszinības 20.k. Dabaszinības 12.k.
Angļu v. 4.k.7 Angļu v. 13.k. Latviešu val. 33.k.

Sports un vesel sporta z.

Angļu v. 4.k.8

9

10

7.A7.B7.C7.D7.E

Klase - 7.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 18.k. Datorika 25.k.

Matemātika 18.k.

2 Matemātika 18.k. Datorika 25.k. Klases st. 1.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z.
3 Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija 30.k. Krievu v. 36.k. Angļu v. 5.k. Bioloģija 15.k.
Krievu v. 19.k. Angļu v. 1.k.

Vācu v. 13.k.4 Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija 30.k. L.p.vēsture 17.k. Angļu v. 5.k. Bioloģija 15.k.


Angļu v. 1.k.

5 Vizuālā māksla 7.k. Angļu v. 5.k. L.p.vēsture 17.k. Literatūra 34.k. Krievu v. 17.k.


Angļu v. 1.k.Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
6 Soc.zinības 30.k. Latviešu val. 34.k. Mūzika 40.k. Literatūra 34.k. Latviešu val. 34.k.
7 Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 34.k. Matemātika 18.k.

Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
8Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
9

10

Klase - 7.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Bioloģija 26.k. Matemātika 18.k.

L.p.vēsture 17.k.

2 Bioloģija 26.k. Sports un vesel
Sports
sporta z. Klases st. 2.k. L.p.vēsture 17.k. Datorika 23.k.
3 Angļu v. 36.k. Sports un vesel
Sports
sporta z. Krievu v. 36.k. Ģeogrāfija 36.k. Datorika 23.k.
Angļu v. 4.k.

Krievu v. 19.k.Vācu v. 13.k.4 Matemātika 18.k. Latviešu val. 34.k. Latviešu val. 34.k. Ģeogrāfija 36.k. Vizuālā māksla 7.k.
5 Matemātika 18.k. Latviešu val. 34.k. Literatūra 34.k. Angļu v. 2.k. Krievu v. 17.k.


Angļu v. 4.k. Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
6 Teātra māksla svētku z. Mūzika 40.k. Literatūra 34.k. Angļu v. 2.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 4.k.

7 Sports un vesel
Sports
sporta z.

Diz.un tehn. māj.k1 Soc.zinības 30.k. Matemātika 18.k.
Diz.un tehn. māj.k28Diz.un tehn. māj.k1Diz.un tehn. māj.k29

10

Klase - 7.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 30.k. Ģeogrāfija 30.k.

Latviešu val. 33.k.

Angļu v. 4.k.2 Vizuālā māksla 7.k. Ģeogrāfija 30.k. Matemātika 18.k. Soc.zinības 30.k. Sports un vesel sporta z.
3 Sports un vesel sporta z. Literatūra 33.k. Datorika 23.k. L.p.vēsture 6.k. Angļu v. 34.k.
Angļu v. 4.k.
4 Sports un vesel sporta z. Literatūra 33.k. Datorika 23.k. L.p.vēsture 6.k. Angļu v. 32.k.
Angļu v. 4.k.
5 Latviešu val. 33.k. Teātra māksla svētku z. Mūzika 40.k. Matemātika 18.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
6 Latviešu val. 33.k. Matemātika 18.k. Bioloģija 15.k. Matemātika 18.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
7 Krievu v. 17.k. Matemātika 18.k. Bioloģija 15.k. Krievu v. 34.k. Klases st. 15.k.


Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

8Krievu v. 33.k.

Krievu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.9

10

Klase - 7.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 7.k. Angļu v. 6.k.

Ģeogrāfija 31.k.Angļu v. 4.k.

2 Datorika 23.k. Sports un vesel
Sports
sporta z. Latviešu val. 32.k. Teātra māksla svētku z. Mūzika 40.k.
3 Datorika 23.k. Sports un vesel
Sports
sporta z. Latviešu val. 32.k. Literatūra 32.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
4 Matemātika 20.k. Latviešu val. 32.k. Bioloģija 15.k. Literatūra 32.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
5 Matemātika 20.k. Ģeogrāfija 26.k. Bioloģija 15.k. Soc.zinības 30.k. Angļu v. 14.k.
Angļu v. 4.k.
6 L.p.vēsture 17.k. L.p.vēsture 17.k. Matemātika 16.k Matemātika 16.k Angļu v. 14.k.
Angļu v. 4.k.
7 Sports un vesel
Sports
sporta z.

Matemātika 16.k Krievu v. 34.k. Klases st. 4.k.


Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

8Krievu v. 33.k.Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.9

10

Klase - 7.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 17.k. Literatūra 33.k.

Sports un vesel sporta z.

2 Angļu v. 33.k. Literatūra 33.k. L.p.vēsture 17.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k.
Angļu v. 4.k.3 Diz.un tehn. māj.k1 Angļu v. 34.k. L.p.vēsture 17.k. Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z.
Diz.un tehn. māj.k2 Angļu v. 4.k.

4 Diz.un tehn. māj.k1 Angļu v. 36.k. Latviešu val. 33.k. Teātra māksla svētku z. Matemātika 16.k
Diz.un tehn. māj.k2 Angļu v. 4.k.

5 Bioloģija 26.k. Klases st. 33.k. Latviešu val. 33.k. Ģeogrāfija 36.k. Matemātika 16.k
6 Bioloģija 26.k. Matemātika 20.k. Datorika 23.k. Ģeogrāfija 36.k. Mūzika 40.k.
7 Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 20.k. Datorika 23.k. Krievu v. 34.k.Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

8Krievu v. 33.k.Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.9

10

8.A8.B8.C8.D

Klase - 8.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Klases st. 32.k. Latviešu val. 32.k.

Bioloģija 16.k

2 Latviešu val. 32.k. Literatūra 32.k. Matemātika 20.k. Bioloģija 16.k Krievu v. 1.k.
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
3 Ķīmija 32.k. Literatūra 32.k. Matemātika 20.k. Datorika 25.k. Angļu v. 5.k.
Angļu v. 37.k.
4 Ķīmija 32.k. Angļu v. 5.k. Krievu v. 31.k. L.p.vēsture 31.k. Angļu v. 5.k.


Angļu v. 37.k. Krievu v. 19.k.

Angļu v. 37.k.
Vācu v. 3.k.5 Soc.zinības 30.k. Fizika 28.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 20.k. Mūzika 40.k.
6 Vizuālā māksla 7.k. Fizika 28.k. Ģeogrāfija 26.k. Diz.un tehn. māj.k2 Matemātika 20.k.


Diz.un tehn. māj.k1

7 L.p.vēsture 16.k

Ģeogrāfija 26.k. Diz.un tehn. māj.k2 Matemātika 20.k.


Diz.un tehn. māj.k1

8Latviešu val. 32.k.

Sports un vesel sporta z.
9Sports un vesel sporta z.
10

Klase - 8.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 20.k. Matemātika 20.k.

Vizuālā māksla 7.k.

2 Matemātika 20.k. Matemātika 20.k. Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 31.k. Krievu v. 1.k.
Diz.un tehn. māj.k2

Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
3 Fizika 28.k. L.p.vēsture 23.k. Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 31.k. Mūzika 40.k.
Diz.un tehn. māj.k24 Fizika 28.k. L.p.vēsture 23.k. Krievu v. 31.k. Bioloģija 16.k Sports un vesel sporta z.
Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.5 Angļu v. 37.k. Soc.zinības 30.k. Latviešu val. 31.k. Bioloģija 16.k Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 5.k.6 Angļu v. 37.k. Latviešu val. 31.k. Matemātika 20.k. Angļu v. 37.k. Ģeogrāfija 26.k.
Angļu v. 5.k.Angļu v. 5.k.

7 Ķīmija 12.k. Latviešu val. 31.k. Klases st. 20.k. Datorika 25.k. Ģeogrāfija 26.k.
8 Ķīmija 12.k.

Sports un vesel sporta z.9

10

Klase - 8.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 L.p.vēsture 16.k Diz.un tehn. māj.k2

Ģeogrāfija 26.k.Diz.un tehn. māj.k1

2 L.p.vēsture 16.k Diz.un tehn. māj.k2 Matemātika 21.k. Ģeogrāfija 26.k. Vizuālā māksla 7.k.


Diz.un tehn. māj.k1

3 Literatūra 31.k. Fizika 28.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Krievu v. 7.k.
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
4 Literatūra 31.k. Fizika 28.k. Mūzika 40.k. Datorika 25.k. Klases st. 13.k.
5 Ķīmija 12.k. Matemātika 21.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 1.k. Bioloģija 15.k.


Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

6 Ķīmija 12.k. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 31.k. Soc.zinības 30.k. Bioloģija 15.k.


Angļu v. 13.k.

7 Matemātika 21.k. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 31.k. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 31.k.


Angļu v. 13.k.

Angļu v. 13.k.

8Sports un vesel sporta z.
9Sports un vesel sporta z.
10

Klase - 8.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 33.k. Matemātika 21.k.

Diz.un tehn. māj.k2Diz.un tehn. māj.k1

2 Matemātika 21.k. Angļu v. 7.k. Latviešu val. 33.k. Diz.un tehn. māj.k2 Angļu v. SP telpa


Angļu v. 4.k.

Diz.un tehn. māj.k1 Angļu v. 4.k.
3 L.p.vēsture 17.k. Bioloģija 15.k. Latviešu val. 33.k. Klases st. 33.k. Krievu v. 7.k.
Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
4 L.p.vēsture 17.k. Bioloģija 15.k. Ģeogrāfija 26.k. Angļu v. 7.k. Sports un vesel sporta z.


Angļu v. 4.k.

5 Fizika 28.k. Ķīmija 12.k. Ģeogrāfija 26.k. Krievu v. 1.k. Sports un vesel sporta z.


Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

6 Fizika 28.k. Ķīmija 12.k. Literatūra 33.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k.
7 Mūzika 40.k.

Literatūra 33.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 21.k.
8Sports un vesel sporta z. Datorika 25.k. Soc.zinības 30.k.
9

10

9.A9.B9.C9.D

Klase - 9.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ķīmija 1.k. Angļu v. 5.k.

Datorika 23.k.Angļu v. 14.k.

2 Ķīmija 1.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 3.k. Datorika 23.k. Literatūra 31.k.


Angļu v. 14.k.

3 Vācu v. 3.k. Matemātika 2.k. Matemātika 3.k. Ģeogrāfija 26.k. Literatūra 31.k.
Krievu v. 16.kKrievu v. 19.k.4 Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 5.k. Ģeogrāfija 26.k. Matemātika 18.k.
Angļu v. 14.k.5

6 Mūzika 40.k. Bioloģija 15.k. Inženierzinātne 19.k. Latviešu val. 31.k. Vācu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.
Krievu v. 2.k.
7 Fizika 28.k. Bioloģija 15.k. L.p.vēsture 17.k. Latviešu val. 31.k. Soc.zinības 23.k.
8 Fizika 28.k. Sports un vesel sporta z. L.p.vēsture 17.k.

Klases st. 31.k.
9 Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 31.k.10

Klase - 9.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Fizika 28.k. Bioloģija 15.k.

Matemātika 21.k.

2 Fizika 28.k. Bioloģija 15.k. Latviešu val. 34.k. Mūzika 40.k. Latviešu val. 34.k.
3 Vācu v. 3.k. Ķīmija 17.k. Datorika 25.k. Literatūra 34.k. L.p.vēsture 17.k.
Krievu v. 16.kKrievu v. 19.k.4 Latviešu val. 34.k. Ķīmija 17.k. Datorika 25.k. Literatūra 34.k. L.p.vēsture 17.k.
5

6 Matemātika 21.k. Ģeogrāfija 26.k. Matemātika 21.k. Vizuālā māksla 7.k. Vācu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.
Krievu v. 2.k.
7 Inženierzinātne 2.k. Ģeogrāfija 26.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k.


Angļu v. 37.k. Angļu v. 37.k.
8 Soc.zinības 26.k. Sports un vesel sporta z. Klases st. 34.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 21.k.


Angļu v. 37.k.

9 Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z.

10

Klase - 9.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Soc.zinības 2.k. Ķīmija 17.k.

Angļu v. 5.k.Angļu v. 13.k.

2 Klases st. 3.k. Ķīmija 17.k. Bioloģija 15.k. Angļu v. 5.k. Latviešu val. 32.k.


Angļu v. 13.k.

3 Matemātika 20.k. Mūzika 40.k. Bioloģija 15.k. Matemātika 20.k. Latviešu val. 32.k.
4 Vācu v. 3.k. Matemātika 20.k. Latviešu val. 32.k. Matemātika 20.k. Vācu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.

Krievu v. 19.k.
Krievu v. 16.k

Krievu v. 20.k.
5

6 Literatūra 32.k. Vizuālā māksla 7.k. Datorika 25.k. Inženierzinātne 1.k. L.p.vēsture 17.k.
7 Literatūra 32.k. Fizika 28.k. Datorika 25.k. Ģeogrāfija 26.k. L.p.vēsture 17.k.
8 Sports un vesel sporta z. Fizika 28.k. Matemātika 20.k. Ģeogrāfija 26.k. Angļu v. 5.k.
Angļu v. 13.k.
9Sports un vesel sporta z.10Sports un vesel sporta z.Klase - 9.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 25.k. Fizika 28.k.

Literatūra 32.k.

2 Datorika 25.k. Fizika 28.k. Ģeogrāfija 26.k. Literatūra 32.k. Matemātika 20.k.
3 Vizuālā māksla 7.k. L.p.vēsture 16.k Ģeogrāfija 26.k. Angļu v. 37.k. Matemātika 20.k.


Angļu v. 14.k.

4 Vācu v. 3.k. L.p.vēsture 16.k Matemātika 20.k. Mūzika 40.k. Vācu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.

Krievu v. 19.k.
Krievu v. 16.k

Krievu v. 20.k.
5

6 Matemātika 20.k. Latviešu val. 32.k. Klases st. 37.k. Bioloģija 12.k. Soc.zinības 23.k.
7 Matemātika 20.k. Ķīmija 12.k. Angļu v. 37.k. Bioloģija 12.k. Latviešu val. 32.k.
Angļu v. 14.k.8 Sports un vesel sporta z. Ķīmija 12.k. Angļu v. 37.k. Inženierzinātne 1.k. Latviešu val. 32.k.
Angļu v. 14.k.9Sports un vesel sporta z.10Sports un vesel sporta z.10.INZ10.VUD

Klase - 10.INZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ķīmija I 12.k.

Matemātika I 22.k.

Literatūra I 35.k
2 Ķīmija I 12.k. Matemātika I 22.k. Matemātika I 22.k. Latviešu val. I 35.k Literatūra I 35.k
3 Matemātika I 22.k. Matemātika I 22.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) IN312
Svešval. I (B2) 6.k.
4 Matemātika I 22.k. Ķīmija I 12.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) IN312
Svešval. I (B2) 6.k.
5

6 Svešvaloda (B1) 34.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Klases st. 35.k Soc.zin.un vēst 23.k. Fizika I 28.k.
Svešvaloda (B1) 16.k Svešvaloda (B1) 36.k.

Svešvaloda (B1) 19.k. Svešvaloda (B1) 19.k.

7 Svešval. I (B2) 18.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Fizika I 28.k. Soc.zin.un vēst 18.k. Fizika I 28.k.
Svešval. I (B2) 6.k. Svešvaloda (B1) 36.k.Svešvaloda (B1) 19.k.

8 Svešval. I (B2) 18.k. Latviešu val. I 35.k Fizika I 28.k. Literatūra I 35.k Matemātika I 22.k.
Svešval. I (B2) 6.k.9

Latviešu val. I 35.k

Svešval. I (B2) 6.k.

10

Sports un vesel sporta z.

Svešval. I (B2) 5.k.Svešval. I (B2) 6.k.

Klase - 10.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. I 31.k.

Bioloģija I 15.k.

Vēst.un soc.z.I 26.k.
2 Latviešu val. I 31.k. Literatūra I 31.k. Ķīmija I 12.k. Fizika I 28.k. Vēst.un soc.z.I 26.k.
3 Ķīmija I 12.k. Literatūra I 31.k. Sports un vesel sporta z. Vēst.un soc.z.I 40.k. Fizika I 28.k.
4 Ķīmija I 12.k. Latviešu val. I 31.k. Sports un vesel sporta z. Datorika 23.k. Fizika I 28.k.
5

6 Svešvaloda (B1) 34.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 6.k. Klases st. 6.k. Svešval. I (B2) IN313
Svešvaloda (B1) 16.k Svešvaloda (B1) 36.k.Svešval. I (B2) 6.k.
Svešvaloda (B1) 19.k. Svešvaloda (B1) 19.k.

7 Matemātika I 1.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 6.k. Svešval. I (B2) 20.k. Svešval. I (B2) IN313


Svešvaloda (B1) 36.k.

Svešval. I (B2) 6.k. Svešval. I (B2) 6.k.


Svešvaloda (B1) 19.k.

8 Matemātika I 1.k. Svešval. I (B2) 5.k. Literatūra I 31.k. Svešval. I (B2) 20.k. Matemātika I 17.k.


Svešval. I (B2) 6.k.

Svešval. I (B2) 6.k.

9 Ģeogrāfija I 28.k. Svešval. I (B2) 5.k.Matemātika I 17.k.


Svešval. I (B2) 6.k.

10

Sports un vesel sporta z.

11.INZ11.VUD

Klase - 11.INZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika I 6.k.

Soc.zin.un vēst 23.k.

Programmēšana I 25.k.
2 Matemātika I 6.k. Svešvaloda (B1) 6.k. Soc.zin.un vēst 23.k. Svešvaloda (B1) 19.k. Programmēšana I 25.k.


Svešvaloda (B1) 19.k.

Svešvaloda (B1) 6.k.Svešvaloda (B1) 3.k.

Svešvaloda (B1) 3.k.

3 Programmēšana I 25.k. Svešvaloda (B1) 6.k. Svešval. I (B2) 5.k. Latviešu val. I 35.k Svešval. I (B2) 13.k.


Svešvaloda (B1) 19.k. Svešval. I (B2) 1.k.

Svešval. I (B2) 1.k.


Svešvaloda (B1) 3.k.

4 Programmēšana I 25.k. Latviešu val. I 35.k Svešval. I (B2) 13.k. Latviešu val. I 35.k Svešval. I (B2) 21.k.
Svešval. I (B2) 1.k.

Svešval. I (B2) 1.k.
5

6 Robotika 3.k. Sports un vesel sporta z. Uzņēmējd.pamati
Sports un vesel
13.k. Literatūra I 35.k Matemātika I 16.k
Sports un vesel
Sports un vesel
sporta z.7 Robotika 3.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z. Literatūra I 35.k Matemātika I 12.k.
8 Robotika 3.k. Svešval. I (B2) 2.k. Matemātika I 6.k. Programmēšana I 23.k. Fizika 28.k.


Svešval. I (B2) 1.k.

9

Matemātika I 20.k. Klases st. 26.k.

Fizika 28.k.
10

Matemātika I 20.k.

Klase - 11.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. I 35.k

Ķīmija I 12.k.

Ķīmija I 12.k.
2 Latviešu val. I 35.k Svešvaloda (B1) 6.k. Literatūra I 35.k Svešvaloda (B1) 19.k. Ķīmija I 12.k.


Svešvaloda (B1) 19.k.

Svešvaloda (B1) 6.k.Svešvaloda (B1) 3.k.

Svešvaloda (B1) 3.k.

3 Svešval. I (B2) 1.k. Svešvaloda (B1) 6.k. Literatūra I 35.k Matemātika I 22.k. Vēst.un soc.z.I IN313
Svešval. I (B2) IN313 Svešvaloda (B1) 19.k.Svešvaloda (B1) 3.k.

4 Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 1.k. Vēst.un soc.z.I 4.k. Matemātika I 22.k. Vēst.un soc.z.I IN313
Svešval. I (B2) IN313 Svešval. I (B2) 7.k.

5

6 Bioloģija I 15.k. Sports un vesel sporta z. Uzņēmējd.pamati
Sports un vesel
13.k. Ģeogrāfija I 26.k. Matemātika I 22.k.
Sports un vesel
Sports un vesel
sporta z.7 Literatūra I 35.k Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z. Datorika 23.k. Matemātika I 22.k.
8 Matemātika I 22.k. Klases st. 3.k. Latviešu val. I 35.k Fizika I 28.k. Svešval. I (B2) 1.k.
Svešval. I (B2) 2.k.
9 Matemātika I 22.k.Uzņēmējd.pamati 19.k. Svešval. I (B2) 1.k.


Fizika 28.k. Svešval. I (B2) 2.k.
10

Bioloģija I 15.k.

12.DA12.DIT12.UZ12.VISP

Klase - 12.DA
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Bioloģija II 15.k.

Sports un vesel sporta z.

Sveš.val.C1 6.k.
2 Bioloģija II 15.k. Ķīmija II 12.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija II 12.k. Sveš.val.C1 6.k.
3 Bioloģija II 15.k. Ķīmija II 12.k. Ķīmija II 12.k. Bioloģija II 15.k. Ķīmija II 12.k.
4 Bioloģija II 15.k. Sveš.val.C1 6.k. Ķīmija II 12.k. Bioloģija II 15.k. Ķīmija II 12.k.
5

6 Sveš.val.C1 6.k. Sveš.val.C1 6.k. Fizika I 28.k. Publiskā uzstāš svētku z. Kultūras pamati 7.k.
7 Medicīnas pamat 15.k. Sveš.val.C1 6.k. Klases st. 12.k. Publiskā uzstāš svētku z. Kultūras pamati 7.k.
8 Medicīnas pamat 15.k. Ģeogrāfija I 26.k. Psiholoģija 1.k. Bioloģija II 15.k. Kultūras pamati 7.k.
9

Projekta darbs
Psiholoģija 1.k. Bioloģija II 15.k.

10

Projekta darbs


Klase - 12.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z.

Robotika 3.k.

Fizika II 28.k.
Kultūra un m.I SP telpa

Diz.un tehn.II māj.k1
2 Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija I 26.k. Fizika II 28.k. Bioloģija I 15.k. Fizika II 28.k.
Diz.un tehn.II SP telpa

Diz.un tehn.II māj.k1
3 Matemātika II 34.k. Ģeogrāfija I 26.k. Fizika II 28.k. Fizika II 28.k. Matemātika II 22.k.
Diz.un tehn.II SP telpa Diz.un tehn.II SP telpa

4 Matemātika II 35.k Ģeogrāfija I 26.k. Fizika II 28.k. Fizika II 28.k. Matemātika II 22.k.
Kultūra un m.I SP telpa Diz.un tehn.II SP telpa

5

6 Progr.II 25.k. Matemātika II 22.k. Kultūras pamati 7.k. Bioloģija I 15.k. Progr.II 25.k.
Kultūra un m.I SP telpa7 Progr.II 25.k. Matemātika II 37.k. Kultūras pamati 7.k. Bioloģija I 15.k. Progr.II 25.k.
Kultūra un m.I SP telpa8 Progr.II 25.k. Matemātika II 37.k. Kultūras pamati 7.k. Klases st. 7.k. Progr.II 25.k.
Kultūra un m.I SP telpa9 Progr.II 25.k. Projekta darbs
Fizika II 28.k.Diz.un tehn.II SP telpa10

Projekta darbs


Klase - 12.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika II 22.k. Ģeogrāfija I 26.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika II 22.k. Sports un vesel sporta z.
2 Matemātika II 22.k. Sveš.val.C1 1.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika II 22.k. Kultūras pamati 16.k


Sveš.val.C1 IN313

3 Soc.zin.II 26.k. Matemātika II 1.k. Matemātika II 18.k. Uzņēmējd.pamati 19.k. Kultūras pamati 16.k
4 Soc.zin.II 26.k. Matemātika II 25.k. Matemātika II 37.k. Uzņēmējd.pamati 19.k. Kultūras pamati 23.k.
5

6 Sveš.val.C1 1.k. Sveš.val.C1 1.k. Sveš.val.C1 1.k. Fizika I 28.k. Sveš.val.C1 1.k.
Sveš.val.C1 36.k. Sveš.val.C1 21.k. Sveš.val.C1 4.k.

Sveš.val.C1 5.k.
7 Soc.zin.II 26.k. Sveš.val.C1 1.k. Sveš.val.C1 1.k. Fizika I 28.k. Sveš.val.C1 1.k.


Sveš.val.C1 21.k. Sveš.val.C1 4.k.

Sveš.val.C1 2.k.
8 Projekta darbs
Soc.zin.II 23.k.

Klases st. 32.k. Soc.zin.II 23.k.
9 Projekta darbs
Soc.zin.II 23.k.Soc.zin.II 23.k.
10

Klase - 12.VISP
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z.

Fizika I 28.k.

Soc.zin.II 14.k.
Matemātika II 22.k.
2 Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 35.k Kultūras pamati 6.k. Latv.un lit.II 34.k. Soc.zin.II 14.k.
Matemātika II 22.k.
3 Sveš.val.C1 6.k. Sveš.val.C1 35.k Kultūras pamati 6.k. Latv.un lit.II 23.k. Soc.zin.II 14.k.
Matemātika II 25.k.
4 Sveš.val.C1 6.k. Sveš.val.C1 18.k. Kultūras pamati 6.k. Sveš.val.C1 13.k. Soc.zin.II 14.k.
Matemātika II 25.k.
5

6 Soc.zin.II 14.k. Soc.zin.II 23.k. Pol&ties 22.k. Sveš.val.C1 22.k. Latv.un lit.II 35.k
Matemātika II 18.k. Matemātika II 14.k.

7 Publiskā uzstāš Burtn. Soc.zin.II 23.k. Pol&ties 22.k. Klases st. 36.k. Latv.un lit.II 35.k


Matemātika II 22.k.

8 Publiskā uzstāš Burtn. Latv.un lit.II 17.k. Ģeogrāfija I 26.k. Psiholoģija
Latv.un lit.II 35.k
9

Latv.un lit.II 17.k. Projekta darbs
Psiholoģija
Projekta darbs
10

×