Pārbaudes darbi 6., 9. un 12. klasei

20. jūnijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka valsts pārbaudījumi 2023./2024. mācību gadā 9. un 12. klasēm, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem notiks maijā un jūnijā.

VALSTS PĀRBAUDES DARBI 2023./2024. m.g.


Diagnosticējošie darbi 2023./2024. mācību gadā vairs nav obligāti, bet skola var patstāvīgi lemt par to norisi.
- vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu;
- skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem;
- līdz mācību gada beigām iespēja pilnveidot/nostriprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmuapguvi.

Rīgas 64. vidusskolā diagnosticējošie darbi notiks. Norises laiki tiks publicēti vēlāk.

×