Konsultācijas

Konsultāciju grafiks 5.- 12.klasēm 2023./2024.m.g.

Sakarā ar remontdarbiem Ūnijas ielā 93, konsultācijas notiek dažādos kabinetos. Aicinām sekot līdzi.

Uzvārds, Vārds
Konsultāciju laiks
Kab.
Avetisjana Patrīcija
Otrdienās 9.,10.st. 6.kab., piektdienās 10.st. 6.kab. Atbalsts 6.klasēm ceturtdienās 9.st. 35.kab., piektdienās 9.st. 6.kab.
6./35.
Baumane Elza
Pirmdienās 8., 9.st. 31.kab., ceturtdienās 9.st. 19.kab.
31./19.
Berkmanis Viesturs
Trešdienās 1.,10.st. 1.kab.
1.
Bilkeviča Beāte


Bukovskis Edvards
Piektdienās 9.,10. st. 17.kab.
17.
Bule Inga
Trešdienās 9.,10.st. 33.kab.
33.
Čerkasova Ligita
Otrdienās 9.,10.st. 40.kab.
40.
Dalbiņa Iluta
Trešdienās 8.,9.,10.st. 35.kab.
35.
Eglīte Nensija
Ceturtdienās 9.,10.st. 32.kab.
32.
Feldmanis Aleksandrs
Tresdienās 11.,12.st. sporta zāle
sporta zāle
Freimanis Lauris
Pirmdienās 10.,11.st. 1.kab.
1.
Gaiduka-Zenčenko Gita
Otrdienās 9.,10.st., piektdienās 1.st. 32.kab.
32.
Gaigala Kristīne
Pirmdienās 7.,8.st. 4.kab. Atbalsta konsultācijas: pirmdienās 9.st. (9.a) 18.kab., otrdienās 8.st. (8.b un 8.d) 17.kab., otrdienās 9.st. (8.a) 18.kab., trešdienās 1.st. (7.e 1.gr.) 18.kab., trešdienās 7.st. (7.e 2.gr.) 18.kab., trešdienās 8.st. (7.a un 7.d) 20.kab., piektdienās 1.st. (9.c un 9.d) 18.kab.
4./18./17.
Jēkabsons Kaspars


Kalēja Daina
Trešdienās 8.st. 33.kab., ceturtdienās 7.st. 34.kab., 8.,9.st. 36.kab.
33./34./36.
Kalniņa Ieva
Otrdienās 10.st, ceturtdienās 9.,10. stunda 31.kab.
31.
Kalmača Sigita
Pirmdienās 8.st., otrdienās 8.st. 32.kab.
32.
Kaniševskis Dāvis
Ceturtdienās 9.,10.st. 16.kab.
16.
Kaufelde Paula


Kāpiņa Liena Atbalsta konsultācijas: pirmdienās 7.st. (5.klasēm) 2.kab.; 8.st. (6.klasēm) 5.kab., ceturtdienās 8.st. (6.klasēm) 22.kab., 9.st. (7.b) mājturības virtuve, piektdienās 8.st. (5.klasēm) 18.kab., 9.st. (6.klasēm)18.kab.
2./5./22./mājt.virt./18.
Kārkliņa Maija
Pirmdienās 8.st. 33.kab.
33.
Kitenberga Judīte
Trešdienās 10.st. 20.kab.
20.
Ķevere Baiba
Pirmdienās 10.st., trešdienās 9.st. 16.kab.
16.
Latkovskis Edvīns
Ceturtdienās 8.,9.st., piektdienās 1.st. 40.kab.
40.
Laugale Amanda
Ceturtdienās 7.st. 37.kab., 8.,9.st. 4.kab. Atbalsts 7.klasēm otrdienās, piektdienās 9.st. 4.kab.
37./4.
Leonova Jana
Ceturtdienās 9.st. 16.kab.
16.
Liniņa-Staķava Vineta
Ceturtdienās 8.st., piektdienās 1.,10.st.sporta zāle
sporta zāle
Mihailova Lilija
Ceturtdienās 9.,10.st. 6.kab.
6.
Muciņš Roberts
Pēc vienošanās ar skolotāju
svētku zāle
Muižniece Lauma
Ceturtdienās, piektdienās 9.st. 34.kab. Atbalsts 6.klasei pirmdienās 8.st., trešdienās 1.st., piektdienās 8.st. 34.kab.; atbalsts 7.klasēm pirmdienās 9.st., trešdienās 9.st., piektdienās 1.st. 34.kab.
34.
Oga Lauris
Pirmdien 7.st, trešdien 1. st., piektdien 9.st. Diz. un tehn. 1.kab.
Diz. un tehn. 1.kab.
Ose Ilze
Pirmdienās 9.st. 30.kab.
30.
Ozols Pēteris
Otrdienās 9.st. 17.kab., ceturtdienās 8.,9.st. 30.kab.
17./30.
Paegle Ilze
Pirmdienās 7.st., ceturtdienās 9.,10.st. 5.kab. Atbalsts 5.klasēm otrdienās 7.st. 5.kab.
5.
Pauloviča Liene
Pirmdienās 7.,8.,9.st. 21.kab.
21.
Petere Inese
Trešdienās 8. st. 7.kab., ceturtdienās 7.st. (5.-6. klasēm) 36.kab.
7./36.
Plakans Pēteris
Otrdienās 10.st. 16.kab.
16.
Procuna Olga
Otrdienās 9.st. 1.kab., ceturtdienās 9.,10.st. 2.kab.
1./2.
Puhova Inese
Pirmdienās 8.st, ceturtdienās 8.,9.st. Diz.un tehn. kab.2
Diz. un tehn. 2.kab.
Reimandova Inita
Ceturtdienās 9.st - 5.,7.,8.,9.klasēm, trešdienās 9.st.- 12.DIT 7.kab.
7.
Ruduka Ilze
Pirmdienās 7.st. 34.kab., piektdienās 8.st. 32.kab.
34./32.
Rumaka Sintija
Otrdienās 10.,11.st., trešdienās 1.st. 20.kab.
20.
Rūtenberga Ilva
Ceturtdienās 9.,10.st. 3.kab.
3.
Saliņš Kristiāns Toms
Piektdienās 9., 10.,11.st. 22.kab.
22.
Satkova Alise
Pirmdienās 9.,10.st., ceturtdienās 8.st. 19.kab.
19.
Skalbe Alīna Līna
Pirmdien 7., 8.st. Diz. un teh. kabinets
Diz. un tehn. 2.kab.
Skangale Simona Elfa
Ceturtdienās 8.st., piektdienās 8.st. 3.kab.
3.
Skrupska Dana Kristiāna
Ceturtdienās 9.,10.st. 33.kab.
33.
Smans Ronalds
Trešdienās 11.st., piektdiena 10.st.,11.st. sporta zāle
sporta zāle
Sniķere Vita
Otrdienās 8.st., trešdienās 8.st. 2.kab.
2.
Spilva - Ekerte Sandra
Otrdienās 8.st. 1.kab.
1.
Strautiņa Ingūna
Otrdienās 7.st. 3.kab., trešdienās 9.st. 1.kab.
3./1.
Strautmane Jana
Pirmdienās 8.st.,9.st. 6.kab., ceturtdienās 9.st. 5.kab.
6./5.
Stūrmane-Siļutina Iveta
Pirmdienās 8.st. 30.kab., otrdienās 8.st.,9.st. 30.kab.
30.
Sukurs Klāvs Knuts
Trešdienās 9.st. 2.kab.
2.
Šteina Anna
Pirmdienās 9.st. 32.kab.
32.
Šūpola Raita
Otrdienās 10.st. 36.kab.
36.
Upesleja Dace
Otrdienās 11.,12.st., ceturtdienās 9.st. sporta zāle
sporta zāle
Vdovičenko Mihails
Trešdienās 10.st. 22,kab., ceturtdienās 1.st. Ind.313.kab.
22./Ind.313.
Zīverts Edgars
Ceturtdienās 10.st. 17.kab.
17.
Matemātikas NPD rakstīšanas konsultācijas
Ceturtdienās 8. - 11.st. 1.kab.
1.
Latviešu valodas/literatūras NPD rakstīšanas konsultācijas
Trešdienās 1.st. 32.kab, ceturtdienās 1.st. 19.kab., 9.,10.st. 22.kab.
32./19./22.
Dabaszinību jomas NPD rakstīšanas konsultācijas


Sociālās un pilsoniskās jomas NPD rakstīšanas konsultācijas
Piektdienās 8.,9.,10.st. 30.kab
30.


×