Kavējumu attaisnošana

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina vecākus izturēties atbildīgi pret bērnu vēlmi doties ceļojumos, kavējot mācību stundas.

Vecākiem ir jāvienojas ar skolu un pedagogiem par patstāvīgu mācību satura apgūšanu ceļojuma laikā, iesniedzot skolai oficiālu iesniegumu par kavējumu attaisnošanu.

Iesniegums par mācību stundu kavējumu attaisnošanu (pdf)

Iesniegums par mācību stundu kavējumu attaisnošanu (word)


×