Vispārējā fiziskā sagatavotība

Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos bērni attīsta ātrumu, veiklību, lokanību. Pilnveido kustību pamatprasmes - skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas. Apgūst sadarbību komandā.

Pedagogs: Vineta Liniņa-Staķava

Klase: 1. un 2. klasei
Laiks: pirmdienās 13.40 - 15.00
Vieta: sporta zāle, Burtnieku iela 34

×