Stundu saraksts 2.semestrim 2020./2021.m.g.

1.a1.b1.c1.d

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 216

Sociālās zin. 216 Sports SZ
2 Matemātika 216 Sports SZ Matemātika 216 Latviešu val. 216 Dabaszinības 216
3 Angļu valoda 216 Dizains un tehn 216 Latviešu val. 216 Dizains un tehn 216 Matemātika 216
Angļu valoda 2174 Mūzika 202 Angļu valoda 216 Latviešu val. 216 Klases stunda 216 Latviešu val. 216


Angļu valoda 217

5 Dabaszinības 216 Latviešu val. 216 Vizuālā māksla 216 Latviešu val. 216

6Mūzika 2167

Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 214 Mūzika 202

Matemātika 214 Sports SZ_Vin
2 Latviešu val. 214 Sports SZ_Vin Latviešu val. 214 Latviešu val. 214 Vizuālā māksla 214
3 Dizains un tehn 214 Angļu valoda 107 Latviešu val. 214 Angļu valoda 214
Matemātika 214


Angļu valoda 106

Angļu valoda 217

4 Sociālās zin. 214 Latviešu val. 214 Mūzika 214 Dizains un tehn 214 Klases stunda 214
5 Matemātika 214 Latviešu val. 214 Matemātika 2146Dabaszinības 2147

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Sports SZDizains un tehn 316
2 Angļu valoda 107 Mūzika 202 Dabaszinības 316 Matemātika 316 Sports SZ_Vin
Angļu valoda 1063 Vizuālā māksla 316 Dizains un tehn 316 Matemātika 316 Latviešu val. 316 Matemātika 316
4 Matemātika 316 Sociālās zin. 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Dabaszinības 316
5 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Angļu valoda 316Angļu valoda 317

6Klases stunda 316 Mūzika 316

7

Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 209 Latviešu val. 209

Vizuālā māksla 209 Mūzika 202
2 Latviešu val. 209 Matemātika 209 Angļu valoda 209 Mūzika 209 Sports SZ
Angļu valoda 2073 Dabaszinības 209 Sports SZ Latviešu val. 209 Latviešu val. 209 Matemātika 209
4 Angļu valoda 209 Latviešu val. 209 Matemātika 209 Dabaszinības 209 Dizains un tehn 209
Angļu valoda 2075 Dizains un tehn 209 Klases stunda 209 Sociālās zin. 2096Latviešu val. 2097

2.a2.b2.c2.d

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 204 Vizuālā māksla 204 Dabaszinības 204 Matemātika 204
2 Vizuālā māksla 204 Angļu valoda 107 Mūzika 204 Sociālās zin. 204 Klases stunda 204


Angļu valoda 106

3 Ētika 204 Sports SZ_Vin Matemātika 204 Mūzika 204 Sports SZ_Vin
Kristīgā māc. 424 Latviešu val. 204 Latviešu val. 204 Latviešu val. 204 Matemātika 204 Latviešu val. 204
5 Matemātika 204 Dabaszinības 204 Latviešu val. 204 Dizains un tehn 204

6 Latviešu val. 2047

Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Mūzika 215 Matemātika 215
2 Ētika 215 Latviešu val. 215 Matemātika 215 Matemātika 215 Mūzika 202
Kristīgā māc. 423 Vizuālā māksla 215 Dabaszinības 215 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Vizuālā māksla 215
4 Latviešu val. 215 Sports SZ_Vin Klases stunda 215 Latviešu val. 215 Sports SZ_Vin
5 Matemātika 215 Angļu valoda 215 Dabaszinības 215 Sociālās zin. 215Angļu valoda 317

6 Dizains un tehn 2157

Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 040 Latviešu val. 040 Matemātika 040 Matemātika 040
2 Matemātika 040 Vizuālā māksla 040 Latviešu val. 040 Dabaszinības 040 Latviešu val. 040
3 Sociālās zin. 040 Matemātika 040 Matemātika 040 Ētika
Kristīgā māc.
040
042
Mūzika 202
4 Dabaszinības 040 Sports SZ Angļu valoda 040 Latviešu val. 040 Sports SZ
Angļu valoda 0425 Dizains un tehn 040 Latviešu val. 040 Mūzika 040

Klases stunda 040
6 Vizuālā māksla 0407

Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 110

Matemātika 110 Latviešu val. 110
2 Sociālās zin. 110 Matemātika 110 Matemātika 110 Vizuālā māksla 110 Matemātika 110
3 Latviešu val. 110 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110 Sports SZ
4 Ētika 110 Mūzika 202 Dabaszinības 110 Dizains un tehn 110 Mūzika 202
Kristīgā māc. 0425 Matemātika 110 Sports SZ Angļu valoda 110 Klases stunda 110 Latviešu val. 110
Angļu valoda 1056 Dabaszinības 1107

3.a3.b3.c3.d3.e

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 317

Matemātika 317 Matemātika 317

2 Matemātika 317 Matemātika 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317
3 Mūzika 202 Latviešu val. 317 Mūzika 317 Angļu valoda 107
106
Vizuālā māksla 317
4 Latviešu val. 317 Sociālās zin. 317 Dizains un tehn 317 Latviešu val. 317 Klases stunda 317
5 Angļu valoda 107 Sports SZ_Vin Angļu valoda 107 Sports SZ Dabaszinības 317
Angļu valoda 106

Angļu valoda 1066

Dabaszinības 317Ētika
Kristīgā māc.
317
042
7

Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 207

Vizuālā māksla 207 Matemātika 207 Vizuālā māksla 207
2 Mūzika 202 Matemātika 207 Sports SZ Latviešu val. 207 Matemātika 207
3 Latviešu val. 207 Latviešu val. 207 Angļu valoda 107 Latviešu val. 207 Dabaszinības 207
Angļu valoda 1064 Angļu valoda 107 Ētika 207 Dizains un tehn 207 Angļu valoda 107 Latviešu val. 207
Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 42

Angļu valoda
106

5 Dabaszinības 207 Latviešu val. 207 Klases stunda 207 Mūzika 207 Sports SZ
6

Sociālās zin. 207

7

Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports SZ

Sports SZ

Matemātika 119
2 Matemātika 119 Matemātika 119 Mūzika 202 Matemātika 119 Latviešu val. 119
3 Vizuālā māksla 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119 Dabaszinības 119 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
4 Latviešu val. 119 Vizuālā māksla 119 Angļu valoda 107 Latviešu val. 119 Dizains un tehn 119
Angļu valoda 1065 Latviešu val. 119 Angļu valoda 107 Dabaszinības 119 Mūzika 202 Klases stunda 119


Angļu valoda 106

6

Ētika 119

Sociālās zin. 119Kristīgā māc. 042

7

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 318Matemātika 318 Latviešu val. 318
2 Latviešu val. 318 Dabaszinības 318 Angļu valoda 107 Latviešu val. 318 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106

Angļu valoda 106
3 Sports SZ Matemātika 318 Matemātika 318 Sports SZ Dabaszinības 318
4 Vizuālā māksla 318 Latviešu val. 318 Mūzika 202 Mūzika 202 Latviešu val. 318
5 Klases stunda 318 Sociālās zin. 318 Dizains un tehn 318 Angļu valoda 107 Ētika 318


Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 042
6

Vizuālā māksla 318 Latviešu val. 3187

Klase - 3.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 217

Mūzika 202

Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
2 Dabaszinības 217 Matemātika 217 Matemātika 217 Latviešu val. 217 Matemātika 217
3 Angļu valoda 107 Latviešu val. 217 Dabaszinības 217 Mūzika 202 Latviešu val. 217
Angļu valoda 1064 Latviešu val. 217 Angļu valoda 107 Latviešu val. 217 Sports SZ Klases stunda 217


Angļu valoda 106

5 Ētika 217 Dizains un tehn 217 Latviešu val. 217 Sociālās zin. 217 Vizuālā māksla 217
Kristīgā māc. 426

Sports SZ

Vizuālā māksla 217

7

4.a4.b4.c4.d4.e

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 105

Datorika 314 Matemātika 105

Datorika 3152 Latviešu val. 105 Matemātika 105 Matemātika 105 Mūzika 202 Matemātika 105
3 Klases stunda 105 Latviešu val. 105 Mūzika 202 Latviešu val. 105 Literatūra 105
4 Vizuālā māksla 105 Latviešu val. 105 Sociālās zin. 105 Latviešu val. 105 Angļu valoda 106
107
5 Sports SZ Dabaszinības 105 Sports SZ 2.svešvaloda 315 Dizains un tehn 041
105


2.svešvaloda 105

6

Angļu valoda 107 Sociālās zin. 105 Dabaszinības 105 Sports un vesel 105


Angļu valoda 106

7

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 314

Sociālās zin. 120
Datorika 3152 Matemātika 120 Matemātika 120 Matemātika 120 Latviešu val. 120 Matemātika 120
3 Latviešu val. 120 Matemātika 120 Dizains un tehn 041
042
Vizuālā māksla 120 Literatūra 120
4 Sports SZ Latviešu val. 120 Sports SZ Mūzika 120 Sports un vesel 120
5 Latviešu val. 120 Mūzika 202 Latviešu val. 120 Dabaszinības 120 Angļu valoda 106
107
6 Dabaszinības 120 Klases stunda 120 Angļu valoda 106
107
2.svešvaloda 120 Sociālās zin. 120


2.svešvaloda 106

7

Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 121

Matemātika 121 Mūzika 202 Matemātika 121
2 Sports SZ Matemātika 121 Datorika 314 Angļu valoda 107 Matemātika 121
Datorika 315 Angļu valoda 106

3 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Sports SZ 2.svešvaloda 121 Literatūra 121


2.svešvaloda 315

4 Sociālās zin. 121 Dabaszinības 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Klases stunda 121
5 Sociālās zin. 121 Vizuālā māksla 121 Dizains un tehn 041
042
Latviešu val. 121 Dabaszinības 121
6 Angļu valoda 107 Sports un vesel 121 Mūzika 202Angļu valoda 1067

Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dizains un tehn 041
042


Angļu valoda 106
107
Sports SZ

2 Dabaszinības 122 Matemātika 122 Matemātika 122 Matemātika 122 Sociālās zin. 122
3 Datorika 314 Matemātika 122 Dabaszinības 122 Latviešu val. 122 Matemātika 122
Datorika 3154 Vizuālā māksla 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122
5 Literatūra 122 Sports un vesel 122 Mūzika 202 2.svešvaloda 122 Klases stunda 122


2.svešvaloda 315

6 Sports SZ Sociālās zin. 122

Mūzika 202 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
7

Klase - 4.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu valoda 107Matemātika 213

Angļu valoda 1062 Datorika 314 Matemātika 213 Dabaszinības 213 Sports SZ Matemātika 213
Datorika 3153 Sociālās zin. 213 Matemātika 213 Matemātika 213 2.svešvaloda 213 Latviešu val. 213


2.svešvaloda 315

4 Dabaszinības 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Literatūra 213
5 Mūzika 202 Latviešu val. 213 Sports un vesel 213 Sociālās zin. 213 Vizuālā māksla 213
6 Klases stunda 213 Mūzika 202 Dizains un tehn 041
042


Sports SZ
7

Angļu valoda 107Angļu valoda 106

×