Stundu saraksts 2.semestrim 2023./2024.m.g.

4.b klasei ir notikušas izmaiņas stundu sarakstā.

1.a1.b1.c1.d1.e

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 217 Dabaszinības 217

Matemātika 217 Latviešu val. 217
Latviešu val. 209
2 Latviešu val. 217 Matemātika 217 Latviešu val. 217 Angļu valoda 204 Matemātika 217
Latviešu val. 216

Latviešu val. 2093 Sociālās zin. 213 Sports un vesel SZ Latviešu val. 217 Mūzika 217 Sports un vesel SZ
Latviešu val. 2094 Klases stunda 217 Latviešu val. 217 Mūzika 217 Latviešu val. 217 Dizains un tehn 217


Latviešu val. 215

Latviešu val. 209

5 Angļu valoda 202 Dizains un tehn 217 Vizuālā māksla 110 Dabaszinības 217

6

Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel SZ Angļu valoda 213

Latviešu val. 213 Klases stunda 213


Angļu valoda 315

Latviešu val. 40

2 Latviešu val. 213 Matemātika 213 Matemātika 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213
Latviešu val. 204Latviešu val. 40 Latviešu val. 215
3 Dizains un tehn 40 Sociālās zin. 213 Latviešu val. 213 Matemātika 213 Matemātika 213
Latviešu val. 404 Mūzika 202 Latviešu val. 213 Angļu valoda 314 Mūzika 119 Dabaszinības 213


Latviešu val. 40 Angļu valoda 3155 Dabaszinības 122 Dizains un tehn 213 Sports un vesel SZ Vizuālā māksla 110

6

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40

Angļu valoda 106 Matemātika 40
Latviešu val. 213 Latviešu val. 121

Angļu valoda 107

2 Dabaszinības 40 Matemātika 40 Vizuālā māksla 110 Mūzika 318 Dabaszinības 40
3 Sports un vesel SZ Matemātika 40 Sports un vesel SZ Matemātika 40 Dizains un tehn 40
4 Latviešu val. 40 Mūzika 202 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40 Klases stunda 40
Latviešu val. 213

Latviešu val. 213 Latviešu val. 213

5 Dizains un tehn 40 Angļu valoda 40 Latviešu val. 40 Sociālās zin. 40Angļu valoda 315 Latviešu val. 2136

Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 216 Matemātika 216

Matemātika 216 Matemātika 216
2 Mūzika 202 Sports un vesel SZ Vizuālā māksla 216 Latviešu val. 216 Sports un vesel SZ


Latviešu val. 217

3 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Matemātika 216 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216
Latviešu val. 217 Latviešu val. 217

Latviešu val. 204 Latviešu val. 217
4 Dizains un tehn 216 Angļu valoda 216 Dabaszinības 216 Dizains un tehn 216Angļu valoda 315

5 Sociālās zin. 213 Klases stunda 216 Latviešu val. 216 Angļu valoda 216

Latviešu val. 217 Angļu valoda 315

6Mūzika 216Klase - 1.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 209

Matemātika 209 Vizuālā māksla 110
2 Dabaszinības 209 Latviešu val. 209 Mūzika 119 Matemātika 209 Matemātika 209


Latviešu val. 119

3 Latviešu val. 209 Dizains un tehn 209 Angļu valoda 316 Angļu valoda 209 Latviešu val. 209
Latviešu val. 207

Latviešu val. 316
4 Dizains un tehn 209 Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 209 Sports un vesel SZ_Vika Dabaszinības 209
Latviešu val. 3165 Klases stunda 209 Mūzika 202 Latviešu val. 209 Latviešu val. 209

Latviešu val. 316 Latviešu val. 314

6Sociālās zin. 2092.a2.b2.c2.d

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 207 Vizuālā māksla 207 Dabaszinības 207

2 Vizuālā māksla 207 Dizains un tehn 207 Latviešu val. 207 Matemātika 207 Latviešu val. 207
Latviešu val. 214

Latviešu val. 122
3 Mūzika 202 Klases stunda 207 Latviešu val. 207 Angļu valoda 106 Mūzika 202
Latviešu val. 204 Angļu valoda 107

4 Latviešu val. 207 Dabaszinības 207 Matemātika 207 Latviešu val. 207 Sociālās zin. 207
Latviešu val. 215Latviešu val. 316

5 Latviešu val. 207 Sports un vesel SZ Matemātika 207 Sports un vesel SZ Sports un vesel SZ
Latviešu val. 2156 Angļu valoda 106Angļu valoda 107Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 119Sports un vesel SZ_Vika
2 Matemātika 119 Sports un vesel SZ_Vika Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 119 Mūzika 202


Latviešu val. 121

3 Latviešu val. 119 Dabaszinības 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119 Matemātika 119
Latviešu val. 121

Latviešu val. 121 Latviešu val. 121

4 Dabaszinības 119 Latviešu val. 119 Matemātika 119 Angļu valoda 107 Mūzika 202


Latviešu val. 121

Angļu valoda 106

5 Klases stunda 119 Sociālās zin. 119 Latviešu val. 119 Vizuālā māksla 119 Vizuālā māksla 119
Latviešu val. 1216Angļu valoda 107 Dizains un tehn 119

Angļu valoda 106Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Latviešu val. 318 Matemātika 318 Matemātika 318
Latviešu val. 1052 Angļu valoda 315 Vizuālā māksla 318 Latviešu val. 318 Sports un vesel SZ_Vika Angļu valoda 318
Angļu valoda 107

Latviešu val. 105

Angļu valoda 107
3 Dabaszinības 318 Matemātika 318 Mūzika 318 Dabaszinības 318 Sociālās zin. 318
4 Latviešu val. 318 Matemātika 318 Dizains un tehn 318 Latviešu val. 318 Vizuālā māksla 318
Latviešu val. 105Latviešu val. 317

5 Latviešu val. 318 Sports un vesel SZ_Vika Klases stunda 318 Latviešu val. 318 Sports un vesel SZ_Vika
Latviešu val. 105Latviešu val. 214

6

Mūzika 202

Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 120 Latviešu val. 120

Matemātika 204


Latviešu val. 204 Latviešu val. 2042 Sociālās zin. 121 Dizains un tehn 204 Dabaszinības 204 Dabaszinības 122 Vizuālā māksla 204
3 Matemātika 204 Klases stunda 204 Angļu valoda 106 Sports un vesel SZ Angļu valoda 204
Angļu valoda 107

Angļu valoda 107
4 Matemātika 204 Vizuālā māksla 204 Latviešu val. 120 Matemātika 204 Sports un vesel SZ
Latviešu val. 2045 Latviešu val. 120

Mūzika 204 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120
Latviešu val. 204Latviešu val. 204 Latviešu val. 204
6 Sports un vesel SZMūzika 204

3.a3.b3.c3.d3.e

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 105 Matemātika 105 Vizuālā māksla 110 Sociālās zin. 121 Mūzika 202
2 Vizuālā māksla 105 Latviešu val. 105 Angļu valoda 107 Matemātika 105 Matemātika 105
Angļu valoda 1063 Latviešu val. 105 Mūzika 202 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105
4 Angļu valoda 107 Klases stunda 105 Sports un vesel SZ_Vika Dabaszinības 105 Dizains un tehn 105
Angļu valoda 1065 Sports un vesel SZ_Vika Dabaszinības 105 Latviešu val. 105 Sports un vesel SZ_Vika Dizains un tehn 105
6

Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sociālās zin. 120 Mūzika 202 Sports un vesel SZ_Vika Sports un vesel SZ_Vika Matemātika 120
2 Sports un vesel SZ_Vika Matemātika 120 Matemātika 120 Matemātika 120 Latviešu val. 120
3 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120
4 Vizuālā māksla 120 Dizains un tehn 120 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 120 Klases stunda 120
Angļu valoda 1065 Angļu valoda 107 Dizains un tehn 120 Dabaszinības 120 Mūzika 213 Dabaszinības 209
Angļu valoda 1066

Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dizains un tehn 121 Angļu valoda 107 Matemātika 121 Vizuālā māksla 120 Latviešu val. 121


Angļu valoda 106

2 Vizuālā māksla 120 Matemātika 121 Matemātika 121 Mūzika 202 Latviešu val. 121
3 Sports un vesel SZ_Vika Matemātika 121 Sports un vesel SZ_Vika Sports un vesel SZ_Vika Dabaszinības 207
4 Latviešu val. 121 Dabaszinības 209 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
5 Latviešu val. 121 Dizains un tehn 121 Mūzika 202 Sociālās zin. 121 Klases stunda 121
6

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 215 Matemātika 215 Dabaszinības 215

Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
2 Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Matemātika 215 Matemātika 215 Sports un vesel SZ_Vika
3 Latviešu val. 215 Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 215 Dizains un tehn 215 Latviešu val. 215
4 Sports un vesel SZ_Vika Vizuālā māksla 110 Mūzika 202 Dizains un tehn 215 Sociālās zin. 215
5 Vizuālā māksla 110 Angļu valoda 107 Latviešu val. 215 Klases stunda 215 Dabaszinības 207


Angļu valoda 106

6

Mūzika 202

Klase - 3.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel SZ_Vika Matemātika 122 Dabaszinības 209 Mūzika 119 Matemātika 122
2 Matemātika 122 Mūzika 202 Latviešu val. 122 Angļu valoda 107 Sociālās zin. 214


Angļu valoda 106

3 Angļu valoda 107 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Matemātika 122 Dabaszinības 122
Angļu valoda 1064 Latviešu val. 122 Dizains un tehn 122 Vizuālā māksla 122 Latviešu val. 122 Sports un vesel SZ_Vika
5 Vizuālā māksla 216 Dizains un tehn 122 Klases stunda 122 Latviešu val. 122

6

Sports un vesel SZ_Vika

4.a4.b4.c4.d

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Soc.zin.& vēst. 110 Matemātika 110 Angļu valoda 107 Matemātika 110 Sports un vesel SZ
Angļu valoda 1062 Dabaszinības 110 Latviešu val. 110 2.svešvaloda 40 Latviešu val. 110 Matemātika 110
2.svešvaloda 3153 Matemātika 110 Angļu valoda 107 Matemātika 110 Dabaszinības 207 Latviešu val. 110


Angļu valoda 106

4 Latviešu val. 110 Sports un vesel SZ Latviešu val. 110 Literatūra 110 Datorika 314
Datorika 315
5 Sports un vesel SZ Klases stunda 110 Soc.zin.& vēst. 214 Mūzika 202 Vizuālā māksla 110
6

Dizains un tehn 110 Mūzika 202

Dizains un tehn 122

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 214 Matemātika 214 Mūzika 202 Matemātika 214


2 Latviešu val. 214 Angļu valoda 106 Mūzika 202 Sports un vesel SZ Datorika 314


Angļu valoda 107Datorika 315
3 Dabaszinības 214 Vizuālā māksla 214 Latviešu val. 214 Matemātika 214 Latviešu val. 214
4 Matemātika 214 Soc.zin.& vēst. 214 Latviešu val. 214 Soc.zin.& vēst.
214 Matemātika 110
5 Literatūra 214 Matemātika 214 Klases stunda 214 Dabaszinības 207 2.svešvaloda 213
2.svešvaloda 106
6 Dizains un tehn 214 Sports un vesel SZ

Angļu valoda 106 Sports un vesel SZ
Dizains un tehn 122Angļu valoda 107

Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dizains un tehn 316 Sports un vesel SZ 2.svešvaloda 40 Latviešu val. 317 Matemātika 316
Dizains un tehn 209

2.svešvaloda 3162 Latviešu val. 317 Matemātika 316 Matemātika 316 Soc.zin.& vēst. 316 Matemātika 316
3 Soc.zin.& vēst. 316 Matemātika 316 Mūzika 202 Mūzika 202 Latviešu val. 317
4 Sports un vesel SZ Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Sports un vesel SZ Dabaszinības 316
5 Klases stunda 316 Dabaszinības 207 Angļu valoda 107 Literatūra 317 Datorika 314
Angļu valoda 106

Datorika 315
6

Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 110

Angļu valoda 106

Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 317 Matemātika 317 Mūzika 202 Sports un vesel SZ Latviešu val. 317
2 Sports un vesel SZ Latviešu val. 317 Matemātika 317 Matemātika 317 Matemātika 317
3 Latviešu val. 317 Soc.zin.& vēst. 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Datorika 314
Datorika 315
4 Dabaszinības 317 Angļu valoda 106 Sports un vesel SZ Mūzika 202 Soc.zin.& vēst. 317


Angļu valoda 107

5 Dizains un tehn 317 Dabaszinības 317 Literatūra 317 Angļu valoda 106 Klases stunda 317
Dizains un tehn 217Angļu valoda 107

6 Vizuālā māksla 317

2.svešvaloda 3172.svešvaloda 204×