Grāmatu saraksts

Mācību grāmatas nav jāiegādājas, tās nodrošinās skola.

Apstiprināti ar 15.05.2022. direktora rīk. Nr.VS64-22-116-rs
Mācību grāmatu saraksti 2022.-2025. gadam

×