Grāmatu saraksts

Mācību grāmatas nav jāiegādājas, tās nodrošinās skola.

Apstiprināti ar 16.05.2024. direktora rīk. Nr.VS64-24-114-rs
Mācību grāmatu saraksti 2024./2025. mācību gadam

×