Konsultācijas

Konsultācijas 1. - 4. klasēm 2022./2023.m.g.
Apstiprināts ar 08.09.2022. Nr.VS64-22-131-rs

II semestris

Lūdzam pieteikt izglītojamos konsultācijām savlaicīgi (ar e-klases starpniecību), lai skolotājs varētu sagatavot nepieciešamos mācību materiālus!

Skolotājs

Stunda/laiks

Diena

Klase

Kabinets


Frīdmane Elīna

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

3.a, 3.b

214.

7. st./ 13.45 – 14.25

piektdienās

4. klases

202.


Maļinovska Solveiga
 

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

1.a

207.

7. st./ 13.45 – 14.25

3.c un 4. klases


Martuzāne Inga
 

1. st./ 8.15 – 8.55

otrdienās

2.d

315.

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1.b


Ozoliņa Agnese
 

7. st./ 13.45 – 14.25

trešdienās

1.a, 1.b, 1.c un 2.c, 4.a

213.

1. st./ 8.15 – 8.55

piektdienās

4.b

Eiduka Inese

6. st./ 13.00 – 13.40

otrdienās

3. klases un 4.c

105.

Rubena Arita Elizabete

7. st./ 13.45 – 14.25

ceturtdienās

1., 2. un 4. klases

106.

Ābelīte – Goluba Ilze

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

4. klases

314.

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

1.c

Raginska Aiga

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

1. un 2. klases

202.

8. st./ 14.30 – 15.10

3. klases


Kolberga Aiva
 

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

2., 3., 4. klases

107.

trešdienās

Kalniņa – Sauša Inga

6. st./ 13.00 – 13.40

otrdienās

2. klases

120.

7. st./ 13.45 – 14.25


Bulāne Inese
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1., 3., 4. klases

Sporta zāle

7. st./ 13.45 – 14.25

piektdienās


Rožkalne Inese
 

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

1., 2., 4. klases

110.

1. st./ 8.15 – 8.55

otrdienās

4. klases


Strauta Inese
 

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

1. un 2. klases

121.

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās


Jansone Kristīne
 

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

2.a un 4. klases

040.

1. st./ 8.15 – 8.55

ceturtdienās

4.c

Ontužāne Rasa

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

3. klases

216.

7. st./ 13.45 – 14.25

2. un 4. klases

Līne Anita

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

2.e

Logopēda kab.


Brikmane Irina
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1.a, 1.c

105.

7. st./ 13.45 – 14.25

2.a

Gekiša Anna

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

1.b, 1.d, 2.e

122.

7. st./ 13.45 – 14.25


Ruduka Ilze

1. st./ 8.15 – 8.55

trešdienās

1.d

217.

6. st./ 13.00 – 13.40

piektdienās

4.a


Čujevska Kristīne

9. st./ 15.15 – 15.55

pirmdienās

4. klases

204.

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

1. un 2. klases

214.

Kondratjeva Elga

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

2.b

317.

6. st./ 13.00 – 13.40

3.d

Paura Ilze

9. st./ 15.10 – 15.50

trešdienās

3. un 4. klases

202.

Sniegs-Sniedziņa Viktorija Vikija

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

1. klases

Sporta zālē

6. st./ 13.00 – 13.40

piektdienās

2. un 3. klases

Pīpkalēja Liene

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

2.d

215.

Zēla Liene

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1. un 2. klases, 3.a, 3.b

207.

trešdienās

215.
Tune Anete

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1. un 3. klases

316.

7. st./ 13.45 – 14.25

trešdienās

3. un 4. klases


×