Konsultācijas

Konsultācijas 1.- 4.klasēm 2020./2021.m.g.

II semestris

Lūdzam pieteikties konsultācijām savlaicīgi, lai skolotājs varētu sagatavot nepieciešamos mācību materiālus!

Skolotājs

Stunda/laiks

Diena

Klase

Kabinets


Frīdmane Elīna

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1.b, 4.a

202.

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

2.b, 4. b, 4. d, 4. e

213..


Maļinovska Solveiga
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

3.b

207.

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

4.c, 4.d, 4.e


Martuzāne Inga
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

3.a, 3.b

317.

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

2.d, 3.c


Ozoliņa Agnese
 

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

2.a, 2.c, 2.d

213.

1. st./ 8.15 – 8.55

piektdienās

4.e

Eiduka Inese

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

3.klases

106.

Rubena Arita Elizabete

8. st./ 14.30 – 15.10

otrdienās

1. un 2.klases

106.

Ābelīte – Goluba Ilze

7. st./ 13.45 – 14.25

otrdienās

4.d, 2.b

122.

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

4.b


Raginska Aiga

7. st./ 13.45 – 14.25

otrdienās

1.klases, 2.a, 2.b

202.

8. st./ 14.30 – 15.10

otrdienās

2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 4.b, 4.e


Kolberga Aiva
 

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

3.klases

107.

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

4.klases


Lauzne Ginta
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

3.d

318.

7. st./ 13.45 – 14.25

trešdienās

2.b, 2.c

Kalniņa – Sauša Inga

7. st./ 13.45-14.25

otrdienās

4.c, 4.d

120.

1. st./ 8.15 – 8.55

trešdienās

4.b, 4.e


Bulāne Inese
 

7. st./ 13.45 – 14.25

otrdienās


Sporta zāle

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienāsRožkalne Inese
 

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

2.a, 2.d

110.

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

2.a, 2.d

121.


Strazdiņa Antra
 

7. st./ 13.45 – 14.25

trešdienās

3.a, 4.a

119.

1. st./ 8.15 – 8.55

ceturtdienās

3.c, 4.b


Strauta Inese
 

7. st./ 13.45 – 14.25

otrdienās

1.b, 3.b, 4.a, 4.c

121.

trešdienās


Pētersone Rudīte
 

1. st./ 8.15 – 8.55

otrdienās

3.klases, 4.c, 4.d

214.

7. st./ 13.45 – 14.25

otrdienās

1.kl., 2.kl.

202.


Jansone Kristīne
 

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

2.a, 2.c

042.

7. st./ 13.45 – 14.25

ceturtdienās

4.a, 4.b, 4.e

Ontužāne Rasa

6. st./ 13.00 – 13.40

otrdienās

1.a, 1.c, 1.d, 2.c

315.

7. st./ 13.45 – 14.25

trešdienās

3.b, 3.e, 4.a

Līne Anita

1. st./ 8.15 – 8.55

pirmdienās

1.c

216.


Brikmane Irina
 

6. st./ 13.00 – 13.40

pirmdienās

1.a, 4.a

105.

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

Liepiņa Līga

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

2. un 3.klases

040.


Ružāne Ineta

7. st./ 13.45 – 14.25

pirmdienās

2.a, 2.b, 3.d

213.

6. st./ 13.00 – 13.40

trešdienās

3.a, 3.c


Ruduka Ilze

1. st./ 8.15 – 8.55

ceturtdienās

3.e

217.

6. st./ 13.00 – 13.40

piektdienās

1.d


Čujevska Kristīne

6. st./ 13.00 – 13.40

ceturtdienās

1. un 2.klases

106.

7. st./ 13.45 – 14.25

ceturtdienās

4.klases

Kondratjeva Elga

1. st./ 8.15 – 8.55

trešdienās

1.a, 1.b

209.

5. st./ 11.55 – 12.35

piektdienās

1.d

Liniņa – Staķava Vineta

6. st./ 13.00 – 13.40

otrdienās


Sporta zālē

Paura Ilze

15.00 – 15.40

trešdienās

3. un 4.klases

202.

Tune Anete

6. st./ 13.00 – 13.40

otrdienās


315.

Kaniševskis Dāvis

8. st./ 14.30 – 15.10

otrdienās

4.klases

314.


×