Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim un rakstu daļa - 18. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 24. februārī×