Skolotāju kursi, profesionālās kompetences pilnveide 2022./2023.m.g.

26. oktobrī mūsu skolas pedagogi piedalījās 2 profesionālās pilnveides nodarbībās. 

Lekciju laikā tika pievērsta uzmanību tādiem apzinātas audzināšanas aspektiem, kā uzmanība, empātija, atvērtība pieredzei, jaunam redzējumam un pieņemšana, kā arī digitālajai higiēnai. 

“Apzinātības prakses pamati, apzināta komunikācija un attiecības” 
Apzinātības prakses pamatprincipi un to pielietošana emocionālajā pašregulācijā. Kā mainās mūsu pieredze, kad atsakāmies no darbošanās autopilotā un vairāku lietu darīšanas vienlaicīgi? Apzināta komunikācija ietver uzmanīgu klausīšanos un vērību pret sarunu biedru, tā ietver savu un otra emociju apzināšanos. Epidemioloģiskās situācijas radītā nedrošība un stress, attālināta komunikācija un satikšanās ierobežojumi, tas viss ietekmē mūsu ierasto ikdienas komunikāciju. Ieskatīsimies apzinātības prakses atziņās, lai saprastu, kā šī pieeja var mums palīdzēt pielāgoties mainīgajai dzīves realitātei un uzturēt labas attiecības.

“Apzināta bērnu audzināšana digitalizācijas laikmetā”
Kā apzinātības prakse var palīdzēt pieaugušajiem, kuri ir kopā ar bērniem (vecākiem, skolotājiem, aprūpētājiem)? Kā vecāki var rūpēties par atbildīgu viedierīču lietošanu un kā apzinātības prakse tam var palīdzēt? Digitālā vide ietver ļoti daudz produktus, kas var radīt atkarību to lietotājiem. Ļoti daudziem bērniem un pusaudžiem reālā dzīve kļūst mazāk aizraujoša pretstatā iespējām, ko sniedz viedtālrunis vai dators. No vienas puses bērniem ir daudz iespēju un labas prasmes digitālajā vidē, bet var gadīties, ka viņiem trūkst iemaņu parūpēties par savu dzīvi reālajā pasaulē, ikdienas pienākumi ir šķiet nepaveicami un komunikācija klātienē apgrūtinoša.

Lekcijas vadīja:
Ansis Jurģis Stabingis - bijušais psihoterapeits, pēc izglītības — psihologs (MG.SC., LU). Strādājis par pasniedzēju Zigmunda Freida Universitātē (Vīnē), RPIVA, RSU (Rīgā), organizācijām vada kursus un mācības par personāla vadības un biznesa psiholoģijas tēmām apzinātības jomā.


Daiga Katrīna Bitēna - klīniskā un veselības psiholoģe, pētniece. Idärto centra vadītāja un psiholoģe. Strādā ar grūtībām, kas saistās ar sarežģījumiem garīgajā izaugsmē un ar pārdabiskā un mistiskā uztveri. Konsultē individuāli un vada atbalsta grupas pieaugušajiem.


27. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību mācību centra online nodarbība “Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā. Pedagoga, vecāka un skolēna savstarpējā mijiedarbība”, kuru vadīja Siguldas vidusskolas pedagogs Vineta Inberga.

Nodarbības tēmas:
- Sadarbības formas ar vecākiem.
- Komunikācijas veidi ar vecākiem.
- Pedagoga, vecāka atgriezeniskā saite par skolēna sasniegumiem.
- Pozitīva sadarbība ar vecākiem. Vecāku iesaistīšana klases ikdienas un ārpusklases pasākumos.
- Idejas un praktiski pardomi klases pasākumu rīkošanai gan skolēniem, gan bērniem kopā ar vecākiem.
- Plānošanas soļi un sadarbība ar klašu grupas pedagogiem, pasākumu organizēšanā.

×