Skolotāju kursi, profesionālās kompetences pilnveide 2023./2024.m.g.

Ogres Valsts ģimnāzijas apmeklējums

Ziemas brīvlaikā sociālā un pilsoniskā joma devās metodiskajā izbraukumā uz Ogres Valsts ģimnāziju. Iepazināmies ar jauno ģimnāzijas ēku, pielāgotajām klasēm un sporta infrastruktūru.

Iepazināmies ar aktualitātēm sociālajā un pilsoniskajā jomā Ogrē un plašākā kontekstā, tāpat kopīgi apspriedām 2. semestra metodisko darbu. Bija jauki iepazīties ar vēstures, sociālo zinību un ekonomikas priekšmetu mācīšanu citā skolā.


Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji apmeklē Latvijas Banku

Rudens brīvlaikā sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji kopā ar citiem skolotājiem apmeklēja Latvijas Banku. Tā aicināja skolotājus tikties ar kolēģiem un pieredzējušiem nozares ekspertiem, lai papildinātu zināšanas par aktuālo ekonomikā un finanšu pratībā.

Apmeklējuma laikā skolotāji iepazinās ar zināšanu centru "Naudas pasaule" (tas ir interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs katram, kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi) un piedalījās apmācībā par Latvijas Bankas piedāvātajiem metodiskajiem materiāliem mācību satura apguvē. 

Izglītojošo apmeklējumu papildināja jautājumi no skolotājiem un interesantie fakti no lektores, kas ļāva iepazīties ar monetārās politikas un finanšu pratības tematiem.

×