Atbalsta personāls

Lūgums skolēniem un vecākiem uz konsultācijām pie speciālistiem pieteikties iepriekš e-klasē.
Saskaņā ar sociālā pedagoga un izglītības psihologu darba specifiku, krīzes situācijās darba laiks var tikt pārorganizēts.

DAINA ŽURILO
Izglītības psihologs 1. - 4. klasēm
"Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību." Māte Terēze
Tel. 67474083

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    9.00-15.00
Trešdienās     9.00-12.00
Ceturtdienās  9.00-15.00

Telpa: 307.kab., Burtnieku iela 34
INITA KRIŠKOVSKA
Izglītības psihologs 5. - 12. klasēm
"Apsoli man, ka vienmēr atcerēsies: Tu esi drosmīgāks nekā Tu tam tici, stiprāks nekā izskaties, un gudrāks nekā Tu domā." Alans Aleksandrs Milns
Tel. 67474093

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     8.00-14.00
Otrdienās       8.00-14.00 Burtnieku ielā 34
Ceturtdienās   8.00-13.00
Piektdienās     8.00-12.00 Burtnieku ielā 34

Telpa: Psihologa kabinets (pagrabstāvs), Ūnijas iela 93
ANNA BUŅETOVA
Izglītības psihologs 5. - 12. klasēm
"Disciplīna ir tilts starp mērķiem un sasniegumiem." Džims Rons

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās      9.00-15.00
Otrdienās        9.00-15.00
Trešdienās       9.00-15.00
Ceturtdienās   12.00-16.00
Piektdienās      9.00-15.00

Telpa: 60.kab. (4.stāvs), Ūnijas iela 93
ANITA LĪNE
Logopēds 1. - 4. klasēm
"Nedari otram to, kas Tev pašam nepatīk."


Konsultāciju laiki:
Pirmdienās      8.15 - 15.00
Otrdienās        9.00 - 14.25
Trešdienās      12.00 - 15.00
Ceturtdienās    8.15 - 13.40
Piektdienās      8.15 - 13.40

Telpa: 308.kab., Burtnieku iela 34

GUNDEGA KAŠINA
Speciālais pedagogs 1. - 4. klasēm
"Negaidi no ābeles čiekurus un no egles ābolus." Z. Mauriņa

Konsultāciju laiki:
Pirmdienās    10.30 - 14.30
Otrdienās      8.00 - 14.30
Trešdienās     8.00 - 14.30
Ceturtdienās  8.00 - 14.30
Piektdienās    8.00 - 14.30

Telpa: 306.kab., Burtnieku iela 34
LIENE PĪPKALĒJA
Speciālais pedagogs 1. - 4. klasēm
"Mīlēt nevajag pareizi, mīlēt vajag vispār."  J.Rubenis

Konsultāciju laiki:
Otrdienās        
Trešdienās      
Ceturtdienās    
Piektdienās    

Telpa: Burtnieku iela 34

SIGNE EIHE
Sociālais pedagogs 1. - 4. klasēm
"Smaids un laipnība paver ceļu no sirds uz sirdi."
Tel. 67474087

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās      8.30-14.30
Otrdienās        8.30-14.30
Ceturtdienās  10.00-16.00
Piektdienās     8.30-14.30

Telpa: 112.kab., Burtnieku iela 34

SIGITA DĒLIŅA
Sociālais pedagogs 5. - 12. klasēm
"Man ir daudz ziedu, taču visskaistākie ziedi ir bērni." Oskars Vailds
Tel. 67474379

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    10.00-16.00
Otrdienās        8.00-14.00
Trešdienās     12.00-17.00
Ceturtdienās   9.00-13.00

Telpa: Sociālā pedagoga kabinets (pagrabstāvs), Ūnijas iela 93
LELDE NAKURTE-RUŅĢEVICA
Sociālais pedagogs
"Kad dzīve dod lietainu dienu, paspēlējies peļķēs." Vinnijs Pūks

Pieņemšanas laiki:
Trešdienās    9.00-15.00
Telpa: 112.kab., Burtnieku iela 34
Tel. 67474087

Piektdienās   9.00-15.00
Telpa: Sociālā pedagoga kabinets (pagrabstāvs), Ūnijas iela 93
Tel. 67474379
VENERANDA KARPOVA
Pedagoga palīgs 1. - 4. klasēm
"Lai lietu gaismu pār citiem, saule jānēsā sevī." Rolāns

Konsultāciju laiki:
Pirmdienās    9.00 - 11.30
Otrdienās      8.15 - 10.25
Trešdienās     9.00 - 11.30
Ceturtdienās  9.00 - 11.30

Telpa: Burtnieku iela 34
SIGITA BIANKI
Pedagoga palīgs 1. - 4. klasēm
"Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, kuru mēs varam izmantot, lai mainītu pasauli." Nelsons Mandela

Konsultāciju laiki:
Pirmdienās    8.15 - 13.40
Otrdienās      8.15 - 13.40
Trešdienās     8.15 - 13.40
Ceturtdienās  8.15 - 13.40

Telpa: Burtnieku iela 34
ANNA NOVIKOVA
Pedagoga palīgs 5. - 9. klasēm
"Centieties darīt labu, un jūs atklāsiet, ka laime skries jums pakaļ.." Klarks

Konsultāciju laiki:
Pirmdienās    8.15 - 13.10
Otrdienās      8.15 - 13.10
Trešdienās     9.45 - 13.55
Ceturtdienās  8.15 - 12.25
Piektdienās    9.00 - 12.25

Telpa: Ūnijas iela 93

ARAKSI AVETISJANA
Pedagoga palīgs 5. - 9. klasēm
"Amat victoria curam. / Uzvara mīl rūpi."

Konsultāciju laiki:
Otrdienās      8.15 - 13.10
Ceturtdienās  8.15 - 13.10

Telpa: Ūnijas iela 93


×