SP kolektīvi

2022./2023.m.g.

Skolēnu padome ir 5. - 12. klašu aktīvo un atraktīvo jauniešu grupa, kas kopīgi darbojas viena mērķa pilnveidošanai – veidot patīkamu un motivējošu skolas vidi.
Mūsu darbību princips ir vēlmes – darbības – rezultāti

Rīkojam pasākumus kā prāta spēles, dažādus sporta turnīrus un tematiskās dienas, piedalāmies projektos, kas attīsta gan mūsu redzējumu, gan sniedz iespēju pilnveidot mūsu padomes darbību, un sadarbojamies ar citām Rīgas skolām, lai gūtu pieredzi un iedvesmu.

Augsti vērtējam skolas vērtības – izcilība, radošums un līdzatbildība, kā arī stingri pieturamies pie skolas tradīciju uzturēšanas.

Šī ir iespēja jebkuram skolēnam iesaistīties savas skolas veidošanā, realizēt idejas un iegūt noderīgu pieredzi!

Padomes darbība organizēta departamentos:

Kultūras (vadītāja – Justīne Freimane 9.b) – atbild par pasākumu organizēšanu.
Izglītības (vadītāja - Elīna Ozoliņa 9.b) – nodrošina kārtību un risina ar mācību procesu saistītus jautājumus.
Sporta (vadītājs – Emīls Heinrihsons 12.DIT) – organizē sporta pasākumus.
Mediju (vadītāja – Zanda Jurēvica 12.VM) – atbild par visām Skolēnu Padomes sociālo tīklu platformām, kā arī sadarbojas ar Kultūras un Sporta departamentu, lai izstrādātu afišas, u.c. vizuālos materiālus.
Specvienība (vadītājs – Kārlis Šadris 12.UZ) - padomes labklājības, cilvēkkapitāla un finanšu departamenta apvienojums, kas palīdz pārvaldīt darbības finansiālo aspektu, nodrošina darba spēku un veido ilgtspējīgus risinājumus skolas dzīves uzlabošanai.

Padomes sastāvs:
Paulis Dzenis 12.DAS, Emīls Heinrihsons 12.DIT, Kārlis Šadris 12.UZ, Matīss Lodziņš 12.UZ, Artis Ķempelis 12.UZ, Dāvids Eduards Alvateris 12.UZ, Elīza Birkāne 12.UZ, Katrīna Gaidule 12.UZ, Zanda Jurēvica 12.VM, Emīls Mamajs 12.VM, Marta Zariņa 12.VM, Sintija Kriščuka 11.VISP, Amanda Zālīte 11.DA, Marks Rozītis 11.DIT, Ritvars Ķērpis 11.DA, Nikola Zorgevica 11.DA, Elizabete Pentjuša 11.DA, Gabriela Pabērza 11.UZ, Agate Lāce 11.UZ, Tīna Paula Birkena 11.UZ, Vendija Una Magone 11.UZ, Viviāna Veinberga 11.UZ, Kristaps Ābols 11.UZ, Tomass Mālers 11.UZ, Valters Ozoliņš 11.UZ, Alberts Sala 11.UZ, Emīls Kozlovskis 11.UZ, Karīna Bice 11.VISP, Elizabete Narvila 10.VUD, Ričards Glaudāns 10.VUD, Agris Juškevičs 10.INZ, Līva Meijere 10.INZ, Andija Rubene 10.VUD, Alens Immejs 10.INZ, Justīne Freimane 9.b, Elīna Ozoliņa 9.b, Kristians Urbāns - Kiprejevs 9.b, Lorette Jēkabsone 8.d, Estere Liniņa 7.a, Madara Zariņa 7.a, Amanda Prīse 7.d, Grēta Luīze Upnere 7.b, Roberts Briežkalns 6.b, Katrīna Ruka 6.c, Tomass Rozītis 6.c, Mārtiņš Freimanis 6.b, Paula Tālmane 6.c, Gustavs Grīnbergs 5.e


2021./2022.m.g.

Skolēnu Padome ir 9. - 12. klašu aktīvu un atraktīvu jauniešu pulks, kas īsteno vienu mērķi - padarīt ikvienam skolas vidi patīkamāku un interesantāku. Tāpēc tiek rīkoti dažādi pasākumi, piemēram, izklaides un izglītojošie, tiek piedāvātas akcijas un projekti, kas, iespējams, kādam liksies aizraujoši. Veiksmīgas saiknes izveidē ar klasēm, periodiski izmantojam aptaujas. Lai mēs varētu paši attīstīties, piedalāmies Skolēnu Pašpārvalžu rīkotajās tikšanās, kā arī Rīgas Skolēnu Domes sapulcēs, lai uzzinātu par aktualitātēm un piedalītos svarīgu lēmumu pieņemšanā.

SP kolektīvs: Daniels Zelmenis 6.c, Roberts Multiņš 6.c, Elīna Ozoliņa 8.b, Justīne Freimane 8.b, Marks Rozītis 10.DIT, Paulis Dzenis 11.DAS, Zanda Jurēvica 11.VM, Petra Kravčuna 12.c, Diāna Daukšte 12.d, Artūrs Erdmanis 12.d

Skolēnu padomes reglaments×