Konsultācijas

Konsultācijas 5.- 12.klasēm 2019./2020.m.g.

II semestris

Skolotājs

Konsultāciju laiks

Kab.

Adijāne-Latkovska M. Pirmdien 10.st.

15.

Aizupietis J.
Ceturtdien 11.st.

29.

Avetisjana P.
Pirmdien 1.,10.st., piektdien 9.st.

40.

Baumane E.
Pirmdien 9.st., trešdien 9.st.

32.

Berkmanis V.
Ceturtdien 9.,10st.

16.

Bule I.
Trešdien 9.st.,11.st.

4.

Dalbiņa I.
Pirmdien 1.,9.,10.st.

35.

Eglīte N.
Ceturtdien 10.st.

40.

Feldmanis A.
Otrdien 11.st.

sporta z.

Gaiduka G.
Otrdien 9.st., trešdien 8.st.

23./32.

Gaigala K.
Pirmdien 10.st, piektdien 10.st.

18.

Grišāne I.
Pirmdien 10.st., trešdien 8.st.

mājt.kab.1

Gusta G.
Otrdien 10.st., ceturtdien 10.st.

36.

Kalēja D.
Ceturtdien 1.,9.,10.st.

33.

Kaufelde Piektdien 10.st.

12.

Kārkliņa M.
Ceturtdien 10.st.

17.

Kitenberga J.
Otrdien 15.25 - 16.45

18.

Kaniševskis D.
Pirmdien 9.st., otrdien 10.st.

29.

Kozulis Dz. Pirmdien 10.st.

12.

Lanka A.
Otrdien 10.st., otrdien 0.st. 07.30-08.10 (11.c klasei)

23./12.

Lanka Z.
Pirmdien 10.st., ceturtdien 10.st.

25./23

Latkovskis E.
Trešdien 0.st. 07.30-08.10

15.

Laugale A.
Piektdien 10.st.

37.

Liniņa-Staķava V.
Trešdien 9.st.

sporta z.

Luksa E. Trešdien 9.st., ceturtdien 9.st.

30.

Makuha D.
Otrdien 10.,11.st.

26.

Mihailova L.

Pirmdien 1.,10.st., piektdien 1.st.

6.

Muižniece L. Pirmdien 1.,10.st, otrdien 10.st.

34.

Ņefjodova V.
Otrdiena 10.,11st.

2.

Oga L.
Pirmdien 10.st.; otrdien 10.st.

mājt.kab.2

Ogste L.
Piektdien 1.st.

1.

Ose I.
Piektdien 10.st.

20.

Ozols P. Pirmdien 10.st., trešdien 10.st.

14.

Paegle I.
Trešdien 8.st., ceturtdien 10.st.

5.

Pauloviča L. Pirmdien 9.st., trešdien 9.st.

21.

Petere I.
Pirmdien 10.st. (9.-10.kl.), ceturtdien 10.st. (11.-12.kl.)

26.

Plakans P.
Otrdien 11.st., piektdien 11.st.

16.

Puhova I.
Pirmdien 9.st., ceturtdien 10.st.

I - 7.kab,
IV - mājt.k.

Putniņa I.
Ceturtdien 0.st. 07.30-08.10

13.

Reimandova I.
Trešdien 9.,11.st.

7.

Rubļevska A. A.
Pirmdien 10.st., trešdien 10.st.

20.

Rudzīte B.
Ceturtdien 9., 10.st., trešdien 1.st.

19.

Rūtenberga I.
Otrdien 10.st. trešdien 10.st., ceturtdien 10.st.

3.

Simanoviča S.
Piektdien 0.st. 07.30-08.10

30.

Skrupska D.
Ceturtdien 10.st.

17.

Skunstiņa L.
Pirmdien 9.,10.,11.st, piektdien 8.00-9.00

22.

Spilva – Ekerte S.
Pirmdien 9.st, otrdien 10.st.

15.

Stūrmane L. Trešdien 10.st., piektdien 1.st.

16./13.

Strautmane J.
Pirmdien 1.st., otrdien 9.st.

37.

Strautiņa I.
Otrdien 10.st, ceturtdien 10.st.

1.

Sviklis E.
Pirmdien 1.,10.st.

1.

Šulca A.
Trešdien 9.st.

16.

Šūpola R.
Ceturtdien 10.st.

31.

Titova T. Pirmdien 11.st.

13.

Upesleja D.
Piektdien 10.,11.st.

sporta z.

Vanaga L.
Otrdien 9.st., ceturtdien 10.st.

38.

Zīverts E. Trešdien 9.st.

23.

×