Stundu saraksts 2.semestrim 2018./2019.

5.a5.b5.c5.d

Klase - 5.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1mājt.un tehn. mājt. k.1

matemātika 18.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 22 mūzika 15.k. mūzika 40.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 latviešu val. 34.k. matemātika 18.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 23 angļu v. 38.k. latviešu val. 34.k. matemātika 18.k. vizuālā māksla 7.k. informātika 23.k
angļu v. 5.k.

informātika 29.k
4 angļu v. 38.k. latviešu val. 34.k. latviešu val. 34.k. dabaszinības 21.k. angļu v. 13.k.
angļu v. 5.k.

angļu v. 5.k.
5 latviešu val. 34.k. matemātika 18.k. matemātika 18.k. dabaszinības 21.k. literatūra 34.k.
6 sports sporta zāle matemātika 18.k. klases stunda 34.k. soc.zinības 30.k. literatūra 34.k.
7

soc.zinības 30.k.

sports sporta zāle

8

9

Klase - 5.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1angļu v. 38.k.angļu v. 5.k.2 matemātika 19.k. latviešu valoda 32.k. angļu v. 38.k. matemātika 19.k. informātika 23.k
angļu v. 5.k.

informātika 29.k
3 latviešu valoda 32.k. dabaszinības 21.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 matemātika 19.k. matemātika 19.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 24 soc.zinības 30.k. dabaszinības 21.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 soc.zinības 30.k. mūzika 15.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 25 mūzika 15.k. latviešu valoda 32.k. klases stunda 5.k. vizuālā māksla 7.k. latviešu valoda 32.k.
6 sports sporta zāle

matemātika 19.k. angļu v. 38.k. literatūra 32.k.


angļu v. 5.k.

7 latviešu valoda 32.k.

matemātika 19.k. sports sporta zāle literatūra 32.k.
8

9

Klase - 5.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1informātika 23.k
informātika 29.k
2 angļu v. 6.k. literatūra 36.k. sports sporta zāle matemātika 29.k matemātika 25.k.
angļu v. 40.k.3 mūzika 15.k. literatūra 36.k. matemātika 14.k. matemātika 26.k. latviešu val. 36.k.
4 latviešu val. 36.k. latviešu val. 36.k. latviešu val. 36.k. sports sporta zāle soc.zinības 16.k
5 matemātika 29.k mūzika 40.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 latviešu val. 36.k. vizuālā māksla 7.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 26 matemātika 16.k angļu v. 6.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 dabaszinības 21.k. angļu v. 6.k.


angļu v. 34.k. mājt.un tehn. mājt.k. 2

angļu v. 40.k.
7 soc.zinības 16.kdabaszinības 21.k. klases stunda 6.k.
8

9

Klase - 5.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu valoda 35.k

literatūra 35.k
2 latviešu valoda 35.k mājt.un tehn. mājt.k. 2 sports sporta zāle dabaszinības 21.k. literatūra 35.k


mājt.un tehn. mājt. k.1

3 latviešu valoda 35.k mājt.un tehn. mājt.k. 2 angļu v. 40.k. dabaszinības 21.k. mūzika 15.k.


mājt.un tehn. mājt. k.1 angļu v. 38.k.4 mūzika 15.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k. sports sporta zāle matemātika 22.k.
5 matemātika 22.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k. latviešu valoda 35.k informātika 23.k
informātika 29.k
6 angļu v. 40.k. soc.zinības 30.k.

latviešu valoda 35.k klases stunda 35.k
angļu v. 38.k.7 soc.zinības 30.k. angļu v. 34.k.

vizuālā māksla 7.k.angļu v. 38.k.

8

9

6.a6.b6.c6.d

Klase - 6.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1mājt.un tehn. mājt. k.1
mājt.un tehn. mājt.k. 2
2 dabaszinības 21.k. angļu v. 5.k.

literatūra 35.k mājt.un tehn. mājt. k.1


angļu v. 37.k.mājt.un tehn. mājt.k. 2
3 dabaszinības 21.k. mūzika 33.k. sports sporta zāle literatūra 35.k matemātika 18.k.
4 angļu v. 40.k. soc.zinības 30.k. Latvijas vēst. 16.k matemātika 18.k. latviešu val. 35.k
angļu v. 37.k.5 pasaules vēst. 16.k vizuālā māksla 7.k. angļu v. 40.k. matemātika 18.k. latviešu val. 35.k
angļu v. 37.k.6 vācu v. 3.k. vācu v. 3.k. latviešu val. 35.k sports sporta zāle klases stunda 21.k.
krievu v. 2.k. krievu v. 2.k.

krievu v. 15.k. krievu v. 29.k

7 informātika 23.k matemātika 18.k. latviešu val. 35.k

soc.zinības 30.k.
informātika 29.k8

matemātika 18.k.mūzika 15.k.
9

Klase - 6.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 mūzika 15.k.

angļu v. 40.k.

angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k.

angļu v. 37.k.
2 latviešu val. 33.k. mūzika 33.k. latviešu val. 33.k. soc.zinības 30.k. soc.zinības 30.k.
3 angļu v. 40.k. matemātika 18.k. sports sporta zāle literatūra 33.k. mājt.un tehn. mājt. k.1
angļu v. 37.k.

mājt.un tehn. mājt.k. 2
4 matemātika 18.k. vizuālā māksla 7.k. dabaszinības 21.k. literatūra 33.k. mājt.un tehn. mājt. k.1
mājt.un tehn. mājt.k. 2
5 klases stunda 30.k. latviešu val. 33.k. dabaszinības 21.k. pasaules vēst. 17.k. matemātika 18.k.
6 vācu v. 3.k. vācu v. 3.k. Latvijas vēst. 17.k. sports sporta zāle

krievu v. 2.k. krievu v. 2.k.

krievu v. 15.k. krievu v. 29.k

7 matemātika 18.k.

matemātika 18.k. latviešu val. 33.k.

8 informātika 23.kinformātika 29.k9

Klase - 6.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 vizuālā māksla 7.k.

matemātika 18.k.2 soc.zinības 30.k. matemātika 18.k. matemātika 18.k. latviešu val. 33.k. dabaszinības 21.k.
3 Latvijas vēst. 17.k. angļu v. 5.k. latviešu val. 33.k. soc.zinības 30.k. dabaszinības 21.k.


angļu v. 37.k.

4 sports sporta zāle latviešu val. 33.k. sports sporta zāle pasaules vēst. 17.k. angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k.
5 matemātika 18.k. vācu v. 3.k. latviešu val. 33.k. vācu v. 3.k. mājt.un tehn. mājt. k.1


krievu v. 29.k

krievu v. 16.k mājt.un tehn. mājt.k. 2
6 informātika 23.k mūzika 15.k. angļu v. 40.k. matemātika 18.k. mājt.un tehn. mājt. k.1
informātika 29.k

angļu v. 37.k.

mājt.un tehn. mājt.k. 2
7

literatūra 33.k.

klases stunda 18.k. mūzika 15.k.
8

literatūra 33.k.

9

Klase - 6.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu val. 34.k.

soc.zinības 30.k.
2 matemātika 18.k. klases stunda 3.k. latviešu val. 34.k. matemātika 18.k. literatūra 34.k.
3 matemātika 18.k. vācu v. 3.k. Latvijas vēst. 17.k. matemātika 18.k. literatūra 34.k.


krievu v. 2.k.

4 sports sporta zāle mājt.un tehn. mājt. k.1 sports sporta zāle vācu v. 3.k. informātika 23.k


mājt.un tehn. mājt.k. 2

krievu v. 2.k. informātika 29.k
5 angļu v. 40.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 pasaules vēst. 17.k. mūzika 15.k. angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k. mājt.un tehn. mājt.k. 2angļu v. 37.k.
6 latviešu val. 34.k. dabaszinības 21.k. matemātika 18.k.

mūzika 15.k.
7 latviešu val. 34.k. dabaszinības 21.k. angļu v. 40.k.angļu v. 37.k.8 vizuālā māksla 7.k. soc.zinības 30.k.

9

7.a7.b7.c

Klase - 7.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1bioloģija 21.k.

matemātika 32.k.
2 latviešu val. 31.k. latviešu val. 31.k. informātika 23.k angļu v. 14.k. matemātika 32.k.
informātika 29.k3 sports sporta zāle mūzika 15.k. vācu v. 13.k. vācu v. 20.k. latviešu val. 31.k.
krievu v. 2.k. krievu v. 2.k.

krievu v. 32.k. krievu v. 16.k

4 matemātika 21.k. vācu v. 31.k. latviešu val. 31.k. klases stunda 31.k. pasaules vēst. 17.k.


krievu v. 2.k.krievu v. 29.k

5 matemātika 21.k. soc.zinības 30.k. matemātika 30.k. sports sporta zāle angļu v. 38.k.
angļu v. 13.k.
6 mājt.un tehn. mājt. k.1 ģeogrāfija 14.k. matemātika 30.k. literatūra 31.k. angļu v. 38.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 2

angļu v. 13.k.
7 mājt.un tehn. mājt. k.1 vizuālā māksla 7.k. ģeogrāfija 14.k. literatūra 31.k.

mājt.un tehn. mājt.k. 28

bioloģija 21.k.

Latvijas vēst. 17.k.

9

Klase - 7.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1informātika 23.k

matemātika 25.k.
informātika 29.k2 mājt.un tehn. mājt. k.1 bioloģija 21.k. latviešu val. 31.k. mūzika 15.k. latviešu val. 31.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 23 mājt.un tehn. mājt. k.1 ģeogrāfija 14.k. vācu v. 13.k. vācu v. 20.k. angļu v. 5.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 2

krievu v. 2.k. krievu v. 2.k. angļu v. 13.k.
krievu v. 32.k. krievu v. 16.k

4 matemātika 29.k vācu v. 31.k. matemātika 18.k. angļu v. 5.k. latviešu val. 31.k.


krievu v. 2.k.

angļu v. 14.k.krievu v. 29.k

5 angļu v. 5.k. literatūra 31.k. matemātika 16.k matemātika 12.k. pasaules vēst. 17.k.
angļu v. 38.k.6 latviešu val. 31.k. literatūra 31.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 26.k. soc.zinības 30.k.
7 sports sporta zāle Latvijas vēst. 17.k. vizuālā māksla 7.k. klases stunda 29.k bioloģija 21.k.
8

sports sporta zāle

9

Klase - 7.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu val. 31.k.

latviešu val. 31.k.
2 angļu v. 38.k. informātika 23.k vācu v. 13.k. vācu v. 20.k. angļu v. 13.k.
angļu v. 4.k. informātika 29.k krievu v. 32.k. krievu v. 16.k angļu v. 4.k.
3 sports sporta zāle vācu v. 31.k. matemātika 30.k. angļu v. 14.k. matemātika 32.k.


krievu v. 29.k

angļu v. 4.k.

4 mājt.un tehn. mājt. k.1 ģeogrāfija 14.k. matemātika 30.k. mūzika 15.k. matemātika 32.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 25 mājt.un tehn. mājt. k.1 bioloģija 21.k. klases stunda 4.k. sports sporta zāle literatūra 31.k.
mājt.un tehn. mājt.k. 26 matemātika 21.k Latvijas vēst. 17.k. bioloģija 21.k. pasaules vēst. 17.k. literatūra 31.k.
7 matemātika 21.k latviešu val. 31.k. latviešu val. 31.k. soc.zinības 30.k. ģeogrāfija 14.k.
8

vizuālā māksla 7.k.

9

8.a8.b8.c

Klase - 8.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1sports sporta zāle

latviešu val. 33.k.
2 vācu v. 3.k. mūzika 15.k. vācu v. 3.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 pasaules vēst. 16.k
krievu v. 36.k.

krievu v. 15.k. mājt.un tehn. mājt.k. 2

3 literatūra 33.k. soc.zinības 30.k. matemātika 20.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 vācu v. 3.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2 krievu v. 2.k.
4 literatūra 33.k. ķīmija 12.k. matemātika 20.k. matemātika 20.k. vizuālā māksla 7.k.
5 sports sporta zāle ķīmija 12.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 20.k. bioloģija 21.k.
6 latviešu val. 33.k. fizika 25.k. latviešu val. 33.k. ģeogrāfija 14.k. fizika 25.k.
7 klases stunda 33.k. matemātika 20.k. bioloģija 21.k. angļu v. 5.k. angļu v. 5.k.


angļu v. 37.k. angļu v. 37.k.
8 matemātika 20.k. angļu v. 5.k. Latvijas vēst. 16.k

angļu v. 37.k.

9

Klase - 8.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1sports sporta zāle

vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.
2 latviešu val. 34.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 20.k. Latvijas vēst. 17.k. angļu v. 5.k.
angļu v. 40.k.
3 vācu v. 3.k. fizika 25.k. bioloģija 21.k. mūzika 15.k. vizuālā māksla 7.k.
krievu v. 36.k.4 matemātika 20.k. matemātika 20.k. vācu v. 3.k. latviešu val. 34.k. fizika 25.k.
krievu v. 15.k.5 sports sporta zāle angļu v. 5.k. latviešu val. 34.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 20.k.


angļu v. 34.k.

6 soc.zinības 30.k. ķīmija 12.k. matemātika 20.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 pasaules vēst. 17.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2

7 angļu v. 5.k. ķīmija 12.k. literatūra 34.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 klases stunda 16.k
angļu v. 40.k.mājt.un tehn. mājt.k. 2

8

matemātika 20.k. literatūra 34.k. bioloģija 21.k.

9

Klase - 8.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1matemātika 20.k.

sports sporta zāle
2

latviešu val. 34.k. angļu v. 40.k. bioloģija 36.k. vācu v. 3.k.
angļu v. 37.k.

krievu v. 2.k.
3 latviešu val. 34.k. sports sporta zāle vācu v. 3.k. bioloģija 36.k. matemātika 20.k.
krievu v. 15.k.4 vācu v. 3.k. angļu v. 5.k. angļu v. 40.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 soc.zinības 30.k.
krievu v. 2.k. angļu v. 37.k. angļu v. 37.k. mājt.un tehn. mājt.k. 2

5 matemātika 20.k. mūzika 15.k. matemātika 20.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 fizika 25.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2

6 matemātika 20.k. matemātika 20.k. vizuālā māksla 7.k. literatūra 34.k. pasaules vēst. 16.k
7 ķīmija 12.k. ģeogrāfija 14.k. Latvijas vēst. 16.k literatūra 34.k. latviešu val. 34.k.
8 ķīmija 12.k. fizika 25.k. klases stunda 20.k.9 ģeogrāfija
14.k.
9.a9.b9.c

Klase - 9.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1vācu v. 3.k.

ķīmija 12.k.
krievu v. 2.k.2 sports sporta zāle matemātika 19.k. Latvijas vēst. 16.k vācu v. 3.k. latviešu val. 36.k.


krievu v. 2.k.

3 matemātika 19.k. mūzika 40.k. soc.zinības 16.k sports sporta zāle fizika 25.k.
4 matemātika 19.k. matemātika 19.k. matemātika 19.k. vizuālā māksla 7.k. ģeogrāfija 14.k.
5 ģeogrāfija 14.k. bioloģija 26.k. literatūra 36.k. bioloģija 26.k. pasaules vēst. 16.k
6 angļu v. 5.k. angļu v. 5.k. literatūra 36.k. ķīmija 12.k. angļu v. 5.k.
angļu v. 37.k. angļu v. 37.k.angļu v. 37.k.
7 latviešu val. 36.k. fizika 25.k.

vācu v. 3.k. matemātika 19.k.


krievu v. 2.k.

8 latviešu val. 36.k.mājt.un tehn. mājt. k.1 klases stunda 19.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2

9

mājt.un tehn. mājt. k.1mājt.un tehn. mājt.k. 2

Klase - 9.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1mūzika 15.k.
2 sports sporta zāle klases stunda 20.k.

angļu v. 5.k. ķīmija 12.k.


angļu v. 37.k.

3 vācu v. 13.k. bioloģija 26.k. angļu v. 5.k. sports sporta zāle pasaules vēst. 16.k
krievu v. 2.k.

angļu v. 37.k.krievu v. 14.k.4 soc.zinības 16.k fizika 25.k. bioloģija 26.k. latviešu val. 36.k. latviešu val. 36.k.
5 literatūra 36.k. matemātika 20.k. vācu v. 13.k. angļu v. 5.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 2.k. angļu v. 37.k.

krievu v. 32.k.6 literatūra 36.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 vācu v. 13.k. vizuālā māksla 7.k. matemātika 20.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2 krievu v. 2.k.krievu v. 32.k.7 matemātika 20.k. mājt.un tehn. mājt. k.1 latviešu val. 36.k. matemātika 20.k. matemātika 20.k.


mājt.un tehn. mājt.k. 2

8 Latvijas vēst. 16.k ķīmija 12.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 20.k. fizika 25.k.
9

Klase - 9.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1soc.zinības 16.k

sports sporta zāle
2 Latvijas vēst. 16.k bioloģija 26.k. ģeogrāfija 14.k. vizuālā māksla 7.k. literatūra 33.k.
3 vācu v. 13.k. sports sporta zāle ķīmija 12.k. angļu v. 5.k. literatūra 33.k.
krievu v. 2.k.angļu v. 37.k.

krievu v. 14.k.4 matemātika 22.k. mūzika 40.k. latviešu valoda 33.k. matemātika 22.k. ķīmija 12.k.
5 latviešu valoda 33.k. fizika 25.k. vācu v. 13.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k.
krievu v. 2.k.krievu v. 32.k.6 matemātika 22.k. matemātika 22.k. vācu v. 13.k. latviešu valoda 33.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 2.k.krievu v. 32.k.7 klases stunda 37.k. angļu v. 5.k. bioloģija 26.k.

fizika 25.k.


angļu v. 37.k.

8 angļu v. 5.k. mājt.un tehn. mājt.k. 2pasaules vēst. 16.k
angļu v. 37.k. mājt.un tehn. mājt. k.1

9

mājt.un tehn. mājt.k. 2mājt.un tehn. mājt. k.1

10.a10.b10.c

Klase - 10.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ģeogrāfija 14.k.

kulturoloģija 13.k.

2 matemātika 22.k. ķīmija 12.k. ķīmija 12.k. literatūra 32.k. angļu v. 38.k.
angļu v. 37.k.
3 matemātika 22.k. angļu v. 38.k. informātika 29.k fizika 25.k. angļu v. 38.k.


angļu v. 22.k. informātika 23.k

angļu v. 37.k.
4 fizika 25.k. literatūra 32.k. informātika 29.k angļu v. 38.k. vācu v. 3.k.
informātika 23.k angļu v. 6.k. krievu v. 2.k.
krievu v. 33.k.
5 fizika 25.k. klases stunda 2.k. bioloģija 26.k. angļu v. 38.k. sports sporta zāle


angļu v. 6.k.

6 L.p.vēsture 17.k. sports sporta zāle matemātika 22.k. matemātika 22.k. sports sporta zāle
7 vācu v. 3.k. bioloģija 26.k. L.p.vēsture 17.k. matemātika 22.k. vizuālā māksla 7.k.
krievu v. 2.k.krievu v. 15.k.8 ģeogrāfija 14.k. latviešu val. 32.k. vācu v. 3.k.

matemātika 22.k.
krievu v. 2.k.krievu v. 33.k.9latviešu val. 32.k.Klase - 10.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

angļu v. 38.k.

angļu v. 38.k.angļu v. 22.k.

angļu v. 6.k.

2 informātika 29.k angļu v. 38.k. fizika 25.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k.
informātika 23.k angļu v. 22.k.

3 informātika 29.k kulturoloģija 13.k. vizuālā māksla 7.k. angļu v. 38.k. matemātika 22.k.
informātika 23.kangļu v. 6.k.

4 latviešu val. 32.k. ekonomika+ 16.k klases stunda 17.k. bioloģija 26.k. angļu v. 38.k.


veselības māc. 26.k.angļu v. 34.k.
5 krievu v. 2.k. L.p.vēsture 17.k. krievu v. 15.k. fizika 25.k. sports sporta zāle
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.6 ķīmija 12.k. sports sporta zāle krievu v. 15.k. fizika 25.k. sports sporta zāle
vācu v. 3.k.7 bioloģija 26.k. latviešu val. 32.k. literatūra 32.k. L.p.vēsture 17.k. ķīmija 12.k.
8 matemātika 22.k.

literatūra 32.k. ģeogrāfija 14.k. ģeogrāfija 14.k.
9matemātika 22.k.Klase - 10.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

kulturoloģija 13.k.

sports sporta zālepsiholoģija 31.k.

2 fizika 25.k. sports sporta zāle matemātika 26.k. sports sporta zāle vizuālā māksla 7.k.
dabaszinības 20.k.

matemātika 19.k.3 fizika 25.k. matemātika 35.k fizika 25.k. literatūra 32.k. L.p.vēsture 17.k.
dabaszinības 20.k. matemātika 19.k. režijas pamati svētku zāle4 L.p.vēsture 17.k. matemātika++ 35.k ģeogrāfija 14.k. literatūra 32.k. vācu v. 3.k.


angļu v.+ 38.k. režijas pamati svētku zāle

krievu v. 2.k.


skatuves kust. svētku zālekrievu v. 33.k.
5 matemātika 12.k. ģeogrāfija 14.k. matemātika 6.k. informātika 29.k bioloģija 26.k.
matemātika 19.k. skatuves kust. svētku zāle matemātika 19.k. informātika 23.k aktiermeistar. svētku zāle
6 latviešu val. 32.k. angļu v. 38.k. angļu v. 38.k. informātika 29.k ķīmija 12.k.


angļu v. 4.k. angļu v. 4.k. informātika 23.k aktiermeistar. svētku zāle
7 vācu v. 3.k.

angļu v. 38.k. ķīmija 12.k. angļu v. 38.k.
krievu v. 2.k.

angļu v. 4.k. aktiermeistar. Burtnieki angļu v. 4.k.
krievu v. 15.k.8 matemātika+ 26.k.

vācu v. 3.k. bioloģija 26.k. latviešu val. 32.k.
skatuves runa svētku zāle

krievu v. 2.k. aktiermeistar. Burtnieki

krievu v. 33.k.9 matemātika+ 26.k.

klases stunda 32.k.
skatuves runa svētku zāle11.a11.b11.c

Klase - 11.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

sports sporta zāle

ķīmija 12.k.

2

kulturoloģija 13.k. L.p.vēsture 17.k. ķīmija 12.k. bioloģija 26.k.
3 literatūra 31.k. L.p.vēsture 17.k. bioloģija 26.k. literatūra 31.k. sports sporta zāle
4 literatūra 31.k. angļu v. 4.k. ķīmija 12.k. fizika+ 25.k. sports sporta zāle


angļu v. 6.k.

angļu v.+ 4.k.

5 latviešu val. 31.k. matemātika 19.k. latviešu val. 31.k. matemātika 19.k. angļu v. 4.k.
angļu v. 6.k.
6 matemātika 19.k. matemātika 19.k. informātika 29.k matemātika 19.k. krievu v.
vācu v.
2.k.
informātika 23.k

vācu v.
krievu v.
3.k.
krievu v.
krievu v.
33.k.
7 ģeogrāfija 14.k. angļu v. 4.k. krievu v. 2.k. klases stunda 14.k. krievu v.
vācu v.
2.k.


angļu v.
6.k.
vācu v. 3.k.

vācu v.
krievu v.
3.k.
krievu v. 33.k.

krievu v.
krievu v.
33.k.
krievu v. 15.k.8 fizika 25.k.

matemātika 19.k. angļu v. 4.k. vizuālā māksla 7.k.


angļu v. 6.k.

9 fizika 25.k.

fizika 25.k.Klase - 11.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

sports sporta zāle

fizika 25.k.

2

fizika 25.k. literatūra 35.k fizika 25.k. matemātika 20.k.
3 bioloģija 26.k. ķīmija 12.k. literatūra 35.k ekonomika+ 40.k. sports sporta zāle
4 matemātika 12.k. L.p.vēsture 17.k. matemātika 5.k. kulturoloģija 13.k. sports sporta zāle
5 L.p.vēsture 17.k. matemātika 35.k informātika 29.k klases stunda 2.k. ķīmija 12.k.
informātika 23.k6 angļu v. 4.k. matemātika 35.k bioloģija 26.k. angļu v. 4.k. krievu v.
vācu v.
2.k.
angļu v. 6.k.angļu v. 6.k. vācu v.
krievu v.
3.k.
krievu v.
krievu v.
33.k.
7 angļu v. 4.k. politika&tiesīb 40.k. krievu v. 2.k. angļu v. 4.k. krievu v.
vācu v.
2.k.
vācu v. 3.k.

vācu v.
krievu v.
3.k.
angļu v. 6.k.

krievu v. 33.k. angļu v. 6.k. krievu v.
krievu v.
33.k.
krievu v. 15.k.8 latviešu val. 35.k angļu v. 4.k. vizuālā māksla 7.k.

literatūra 35.k


angļu v. 6.k.

9 latviešu val. 35.k

ģeogrāfija 14.k.Klase - 11.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ķīmija 12.k.

sports sporta zāle

2

sports sporta zāle vizuālā māksla 7.k. sports sporta zāle matemātika 19.k.
3 L.p.vēsture 16.k literatūra 32.k. psiholoģija 31.k. informātika 29.k bioloģija+ 26.k.
matemātika+ 19.k. informātika 23.k ķīmija+ 12.k.
4 bioloģija 26.k. kulturoloģija 13.k. fizika 25.k. ķīmija 12.k. matemātika 19.k.
5 latviešu valoda 32.k. angļu v. 38.k. fizika 25.k. literatūra 32.k. matemātika 19.k.


angļu v. 6.k.

6 ģeogrāfija 14.k. latviešu valoda 32.k. L.p.vēsture 16.k literatūra 32.k. krievu v.
vācu v.
2.k.
vācu v.
krievu v.
3.k.
krievu v.
krievu v.
18.k.
7 klases stunda 7.k. matemātika 19.k. krievu v. 2.k. bioloģija 26.k. krievu v.
vācu v.
2.k.
vācu v. 3.k.

vācu v.
krievu v.
3.k.
krievu v. 33.k.

krievu v.
krievu v.
18.k.
krievu v. 15.k.8 angļu v. 38.k. matemātika 19.k.

fizika 25.k. angļu v. 38.k.
angļu v. 6.k.

angļu v. 6.k.
9 angļu v. 38.k.

angļu v. 38.k.
angļu v. 6.k.

angļu v. 6.k.

12.a12.b

Klase - 12.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ekonomika 16.k

L.p.vēsture 16.k

2 L.p.vēsture 5.k. angļu v. 4.k. angļu v. 4.k. kulturoloģija 13.k. sports sporta zāle


angļu v. 6.k. angļu v. 6.k.3 angļu v. 4.k. angļu v. 4.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k. literatūra 35.k
angļu v. 6.k. angļu v. 6.k.

4 literatūra 35.k sports sporta zāle latviešu val. 35.k ekonomika 40.k. angļu v. 4.k.
angļu v. 6.k.
5 literatūra 35.k sports sporta zāle latviešu val. 35.k ekonomika 40.k. krievu v. 33.k.
vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.
6 fizika 25.k. bioloģija 26.k. ķīmija 12.k. krievu v. 16.k bioloģija 26.k.


vācu v. 3.k.krievu v. 2.k.

7 fizika 25.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k. fizika 25.k. literatūra+ 35.k
matemātika+ 22.k.
8 krievu v. 15.k. matemātika 22.k. klases stunda 22.k. matemātika 22.k. ķīmija 12.k.
vācu v. 3.k.krievu v. 2.k.9

Klase - 12.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

fizika 25.k.

ekonomika 40.k.

2 matemātika 12.k. ekonomika 16.k latviešu val. 36.k. bioloģija 26.k. sports sporta zāle
3 matemātika 12.k. ekonomika 16.k angļu v. 6.k. kulturoloģija 13.k. angļu v. 6.k.
angļu v. 4.k.

angļu v. 4.k.
4 angļu v. 6.k. sports sporta zāle angļu v. 6.k. matemātika 35.k bioloģija 26.k.
angļu v. 4.k.

angļu v. 4.k.5 angļu v. 6.k. sports sporta zāle ķīmija 12.k. matemātika 30.k. krievu v. 33.k.
angļu v. 4.k.

vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.
6 matemātika+ 18.k. latviešu val. 36.k. fizika 25.k. krievu v. 16.k literatūra 36.k.
bioloģija+ 26.k.vācu v. 3.k.krievu v. 2.k.

7 L.p.vēsture 17.k. matemātika 35.k fizika 25.k. literatūra 36.k. literatūra 36.k.
8 krievu v. 15.k. psiholoģija 31.k. L.p.vēsture 17.k. ķīmija 12.k. klases stunda 36.k.
vācu v. 3.k. politika&tiesīb 40.k.

krievu v. 2.k.9

×