Rezultāti

Telpu nomas izsoles atvēršanas protokols

Iesniegšanas datums
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena - Ūnijas 93
Piedāvātā cena - Burtnieku 34
04.04.2018.
SIA SANITEX
15,00 EUR m2 bez PVN mēnesī
15,00 EUR m2 bez PVN mēnesī
11.04.2018.
SIA Coffee master
Nav piedāvājuma
52,50 EUR m2 bez PVN mēnesī
×