Individuālās karjeras konsultācijas


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī 2020./2021. mācību gadā.

Projekta pagarinājumā 2020./2021. mācību gadā finansējums paredzēts KAA pasākumiem 7. - 12. klašu izglītojamiem.

Skolā 2020./ 2021.m.g strādā 2 karjeras konsultanti:

Inga Martuzāne – 7. klases un 8.c,d klase
Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta.
Trešdienās 15.00 - 17.00
Burtnieku ielā 34 (317. kab.)

Gunta Stūrmane – 8. a,b klase un 9. - 12. klases.
Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta.
Trešdienās 14.15 - 16.15, ceturtdienās 15.00 - 17.00
Ūnijas ielā 93 (karjeras konsultanta kabinets)

Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.


×