Aktuāli


Tas brīdis ir pienācis – pieteikšanās valsts pārvaldes Atvērto durvju dienām 2019 ir atklāta!

Aicinām piedalīties valsts pārvaldes Atvērto durvju dienās, kas šogad notiks no 8. līdz 10. maijam vairāk nekā 200 vietās visā Latvijā.

Atvērto durvju dienu laikā skolēniem dažādos aizraujošos veidos būs iespēja ne tikai iepazīt valsts iestāžu ikdienu “no aizkulisēm” un saprast, kā strādā mūsu valsts, bet arī uzzināt, kas ir sabiedrības līdzdalība un ko mēs visi esam ieguvuši 15 gadu laikā, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

Pasākumu ir daudz un dažādi. Aicinām plašāk ar tiem iepazīties mājaslapā https://www.atvertodurvjudiena.lv/
Pie katra pasākuma pievienota informācija par pieteikšanās kārtību, kā arī kontaktpersonas dati, ar ko neskaidrību gadījumā sazināties.


Tālākās izglītības iespējas Latvijā
E – resursu apkopojums
Latvijas portāli:

http://www.profesijupasaule.lv/ - VIAA produkts profesiju izpētei
http://www.lm.gov.lv/text/80 - profesiju klasifikators
http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba - plaša informācija par augstāko izglītību Latvijā
http://www.aic.lv/portal/par-aic - Akadēmiskās informācijas centrs, diplomu atzīšana, ārzemju diplomu ekspertīze
www.niid.lv - studiju programmu, mācību kursu un izglītības iestāžu meklētājs, E – konsultants, testi, noderīgas saites
www.prakse.lv - lapa jauniešiem, darba devējiem un izglītības iestādēm

Topošiem studentiem:
https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/atverto-durvju-dienas/ - LU topošiem studentiem, Studenta kurpēs
http://www.karjera.lu.lv/ - Latvijas Universitātes Karjeras centrs
http://www.liepu.lv/lv/36/uznemsana - Liepājas Universitāte
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub - RTU studiju programmas
https://www.rsu.lv/studiju-iespejas - Rīgas Stradiņa universitāte
http://www.llu.lv/pamatstudijas - Latvijas Lauksaimniecības universitāte
http://www.ba.lv/studijas/ - Banku augstskola
https://www.sseriga.edu/ - Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/ - Latvijas Kultūras akadēmija
http://www.latja.lv/ - Latvijas Jūras akadēmija
https://www.naa.mil.lv/lv/studijas - Nacionālā aizsardzības akadēmija
http://venta.lv/studijas/ - Ventspils augstskola
http://va.lv/lv/studijas/bakalaurs - Vidzemes augstskola

Citas noderīgas vietnes
http://www.viaa.gov.lv/lat/skoleni/profesionalo_skolu_audzekni/ - VIAA mājas lapas sadaļa profesionālo skolu audzēkņiem
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/ - VIAA mājas lapā par Erasmus+ jaunumiem
http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/worldskills/worldskills_2019/wsjaunumi_2019/ - VIAA par World Skills
http://www.lsa.lv/ - Latvijas Studentu apvienība
http://www.jauniesumaja.lv/ - Liepājas BJC, Jauniešu māja
http://www.jaunatne.gov.lv/ - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stipendiju jautājumi:
http://www.sza.gov.lv/?p=57 - Informācija par studiju un studējošo kredītiem
http://www.vitolufonds.lv/ - atbalsts izglītības iegūšanai
http://www.teterevufonds.lv/par-fondu/ - Borisa un Ināras Teterevu fonds

Citu lielo uzņēmumu stipendijas - skatīt katra uzņēmuma mājaslapā

×