Stundu saraksts 2.semestrim 2018./2019.

1.a1.b1.c1.d1.e

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 317 Vizuālā māksla 317

Ētika 317 Latviešu val. 317


Kristīgā māc. 316 Latviešu val. 314
2 Mūzika 202 Matemātika 317 Vizuālā māksla 110 Matemātika 317 Sports 21
3 Latviešu val. 317 Sports SZ Matemātika 317 Dabaszinības 207 Latviešu val. 317
Latviešu val. 314

Latviešu val. 314
4 Klases stunda 317 Latviešu val. 317 Mājt. un tehn. 317 Angļu valoda 317 Mūzika 202


Latviešu val. 314

5 Dabaszinības 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Sociālās zin. 317Latviešu val. 314 Latviešu val. 3146

Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 316 Dabaszinības 207

Vizuālā māksla 110 Matemātika 316
Latviešu val. 3152 Ētika 215 Sports SZ Matemātika 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316
Kristīgā māc. 316Latviešu val. 315 Latviešu val. 315
3 Matemātika 316 Matemātika 316 Mūzika 204 Latviešu val. 316 Vizuālā māksla 110


Latviešu val. 315

4 Sociālās zin. 213 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Mājt. un tehn. 316 Sports 21


Latviešu val. 315 Latviešu val. 3155 Klases stunda 316 Mūzika 202 Angļu valoda 316 Dabaszinības 209

6

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 119 Sports 21

Vizuālā māksla 119 Sociālās zin. 119
2 Mājt. un tehn. 119 Latviešu val. 119 Matemātika 119 Matemātika 119 Matemātika 119


Latviešu val. 41

3 Mūzika 202 Latviešu val. 119 Dabaszinības 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119


Latviešu val. 41

Latviešu val. 41 Latviešu val. 41
4 Ētika 119 Angļu valoda 119 Mūzika 204 Dabaszinības 119 Sports SZ
Kristīgā māc. 3165 Klases stunda 119 Vizuālā māksla 119 Latviešu val. 119Latviešu val. 416Latviešu val. 119Latviešu val. 41Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 318 Sports SZ

Matemātika 318 Sports 21
Latviešu val. 3142 Latviešu val. 318 Latviešu val. 318 Dabaszinības 318 Mājt. un tehn. 318 Angļu valoda 318
Latviešu val. 314 Latviešu val. 314

3 Matemātika 318 Dabaszinības 207 Matemātika 318 Klases stunda 318 Matemātika 318
4 Ētika 318 Sociālās zin. 318 Latviešu val. 318 Latviešu val. 318 Vizuālā māksla 318
Kristīgā māc. 316+

Latviešu val. 314 Latviešu val. 314

5 Mūzika 202

Vizuālā māksla 318 Latviešu val. 318Latviešu val. 314

6Mūzika 204Klase - 1.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 209 Latviešu val. 209

Matemātika 209 Sports SZ


Latviešu val. 119

2 Mājt. un tehn. 209 Mūzika 202 Dabaszinības 209 Vizuālā māksla 209 Matemātika 209
3 Latviešu val. 209 Sociālās zin. 209 Matemātika 209 Angļu valoda 209 Ētika 215
Latviešu val. 315

Kristīgā māc. 316
4 Latviešu val. 209 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 209 Dabaszinības 209 Latviešu val. 209
Latviešu val. 315

Latviešu val. 119

Latviešu val. 119
5 Klases stunda 209 Sports 21 Mūzika 204 Latviešu val. 315Latviešu val. 216

6

2.a2.b2.c2.d2.e

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 105 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 105 Matemātika 105


Latviešu val. 40

Latviešu val. 40

2 Vizuālā māksla 110 Ētika 105 Matemātika 105 Matemātika 105 Mājt. un tehn. 105


Kristīgā māc. 316

3 Matemātika 105 Matemātika 105 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105 Klases stunda 105
Latviešu val. 40 Latviešu val. 40

4 Mūzika 202 Sociālās zin. 105 Angļu valoda 107 Mūzika 204 Dabaszinības 207
Angļu valoda 1065 Latviešu val. 105 Sports SZ Dabaszinības 209

Sports 21
Latviešu val. 406 Latviešu val. 105Latviešu val. 40Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 120

Mūzika 204 Angļu valoda 107


Latviešu val. 122Angļu valoda 106
2 Dabaszinības 120 Matemātika 120 Matemātika 120 Latviešu val. 120 Sports SZ


Latviešu val. 122

3 Matemātika 120 Mūzika 202 Matemātika 120 Matemātika 120 Dabaszinības 209
4 Latviešu val. 120 Sports 21 Mājt. un tehn. 120 Vizuālā māksla 120 Latviešu val. 120
Latviešu val. 122

Latviešu val. 41
5 Klases stunda 120 Vizuālā māksla 120 Sociālās zin. 120 Latviešu val. 120 Ētika 120


Latviešu val. 122 Kristīgā māc. 314
6Latviešu val. 120Latviešu val. 122Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Mājt. un tehn. 121 Matemātika 121 Matemātika 121 Matemātika 121
2 Latviešu val. 121 Matemātika 121 Latviešu val. 121 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 121
Latviešu val. 317

Latviešu val. 317 Angļu valoda 106

3 Matemātika 121 Sports 21 Ētika 121 Mūzika 204 Sports SZ
Kristīgā māc. 3164 Dabaszinības 207 Vizuālā māksla 121 Dabaszinības 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121


Latviešu val. 315 Latviešu val. 315
5 Latviešu val. 121 Sociālās zin. 121 Klases stunda 121

Latviešu val. 121
Latviešu val. 315

Latviešu val. 315
6 Mūzika 202Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Vizuālā māksla 122
Latviešu val. 315 Latviešu val. 315

2 Matemātika 122 Matemātika 122 Matemātika 122 Mūzika 204 Latviešu val. 122
Latviešu val. 120
3 Dabaszinības 122 Vizuālā māksla 122 Dabaszinības 122 Matemātika 122 Matemātika 122
4 Angļu valoda 107 Sports SZ Klases stunda 122 Latviešu val. 122 Sociālās zin. 122
Angļu valoda 106Latviešu val. 207

5 Mājt. un tehn. 122 Latviešu val. 122 Ētika 122

Sports SZ


Latviešu val. 315 Kristīgā māc. 3156 Latviešu val. 122 Mūzika 202

Latviešu val. 121Klase - 2.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 213 Ētika 213 Latviešu val. 213 Dabaszinības 209
Kristīgā māc. 316 Latviešu val. 214

2 Matemātika 213 Sports 21 Matemātika 213 Matemātika 213 Latviešu val. 213
Latviešu val. 214
3 Dabaszinības 207 Latviešu val. 213 Angļu valoda 107 Latviešu val. 213 Sports 21


Latviešu val. 214 Angļu valoda 106 Latviešu val. 214

4 Sociālās zin. 105 Mūzika 202 Mājt. un tehn. 213 Klases stunda 213 Matemātika 213
5 Latviešu val. 213

Vizuālā māksla 213 Mūzika 204 Vizuālā māksla 213
Latviešu val. 3146 Latviešu val. 213Latviešu val. 2143.a3.b3.c3.d

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports 21 Matemātika 204Sociālās zin. 213
2 Angļu valoda 107 Latviešu val. 207 Sports 21 Matemātika 121 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106

Angļu valoda 106
3 Matemātika 204 Latviešu val. 318 Mūzika 202 Latviešu val. 121 Matemātika 207
4 Latviešu val. 204 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 110 Mūzika 202 Latviešu val. 105


Angļu valoda 106

5 Dabaszinības 207 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 207 Mājt. un tehn. 207 Dabaszinības 207
6Ētika 40 Klases stunda 207

Kristīgā māc. 315Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 214 Matemātika 214Mājt. un tehn. 214
2 Latviešu val. 214 Latviešu val. 214 Dabaszinības 207 Sports 21 Dabaszinības 207
3 Latviešu val. 214 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 214 Angļu valoda 107 Angļu valoda 107


Angļu valoda 106 Angļu valoda 106
4 Klases stunda 214 Latviešu val. 214 Sports 21 Matemātika 214 Matemātika 214
5 Vizuālā māksla 214 Sociālās zin. 214 Mūzika 202 Mūzika 202 Latviešu val. 214
6Angļu valoda 107 Ētika 214

Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 315

Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 215 Vizuālā māksla 110Matemātika 215
2 Sports 21 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Matemātika 215 Vizuālā māksla 215
3 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Dabaszinības 215 Mūzika 202 Latviešu val. 216
4 Latviešu val. 216 Dabaszinības 209 Mūzika 202 Angļu valoda 107 Angļu valoda 107


Angļu valoda 106 Angļu valoda 106
5 Mājt. un tehn. 215 Latviešu val. 216 Angļu valoda 107 Ētika 215 Klases stunda 215
Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 316

6Sociālās zin. 215 Sports 21

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu valoda 107 Ētika 216Vizuālā māksla 216
Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 316

2 Latviešu val. 216 Dabaszinības 209 Mājt. un tehn. 216 Dabaszinības 207 Matemātika 216
3 Matemātika 215 Matemātika 215 Sports 21 Matemātika 215 Sociālās zin. 214
4 Sports 21 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216
5 Klases stunda 216 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 110 Angļu valoda 107 Latviešu val. 216


Angļu valoda 106

Angļu valoda 106

6Mūzika 202 Mūzika 202

4.a4.b4.c4.d

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Angļu valoda 107 Mūzika 202 Latviešu val. 204
Angļu valoda 1062 Matemātika 204 Latviešu val. 216 Mūzika 202 Latviešu val. 216 Latviešu val. 204
3 Sports 21 Matemātika 204 Matemātika 213 Latviešu val. 216 Matemātika 204
4 Mājt. un tehn. 121 Dabaszinības 207 Dabaszinības 207 Sports 21 Klases stunda 204
5 Vizuālā māksla 110 Sociālās zin. 204 Latviešu val. 216 Matemātika 214 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
6 Vizuālā māksla 110 Sociālās zin. 204 Literatūra 216 Angļu valoda 107Angļu valoda 106

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Angļu valoda 106 Mūzika 202 Sports 21 Vizuālā māksla 110


Angļu valoda 107

2 Dabaszinības 207 Matemātika 217 Angļu valoda 106 Mūzika 202 Vizuālā māksla 110
Angļu valoda 1073 Angļu valoda 106 Latviešu val. 217 Matemātika 217 Matemātika 217 Matemātika 217
Angļu valoda 1074 Matemātika 217 Mājt. un tehn. 217 Latviešu val. 217 Latviešu val. 217 Latviešu val. 217
5 Latviešu val. 217 Klases stunda 217 Sports 21 Sociālās zin. 217 Literatūra 217
6 Latviešu val. 217

Dabaszinības 207 Sociālās zin. 217

Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Mūzika 202 Sociālās zin. 402 Matemātika 40 Angļu valoda 107 Sociālās zin. 40 Matemātika 40 Matemātika 40


Angļu valoda 106

3 Latviešu val. 40 Matemātika 40 Dabaszinības 207 Sports 21 Latviešu val. 40
4 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40 Matemātika 40 Latviešu val. 40 Mājt. un tehn. 40
5 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 40 Latviešu val. 40 Literatūra 40 Klases stunda 40
Angļu valoda 1066 Dabaszinības 207 Vizuālā māksla 40 Sports 21 Mūzika 204 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Matemātika 105 Angļu valoda 107 Dabaszinības 207


Angļu valoda 106

2 Matemātika 105 Matemātika 110 Mūzika 204 Matemātika 110 Mūzika 202
3 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 120 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110 Matemātika 120
4 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 120 Sociālās zin. 214 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110
5 Sports 21 Dabaszinības 207 Sociālās zin. 214 Sports 21 Mājt. un tehn. 110
6 Angļu valoda 107 Angļu valoda 107 Literatūra 110 Klases stunda 110

Angļu valoda 106 Angļu valoda 106

×