Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim un rakstu daļa - 21. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 27. februārī×