Vecāku padome

Skolas Vecāku padomes sastāvs 2018./2019.m.g.

Jautājumus izskatīšanai Vecāku padomē var ierosināt, nosūtot tos uz Vecāku padomes e-pastu r64vskvecakupadome@inbox.lv vai nosūtot tos e-klasē.

Vecāku padomes reglaments

Vecāku padomes sanāksmes protokols Nr.1

×