Mājas apmācība

Mācības mājās tiek organizētas skolēniem no 1. – 12. klasei ar dažādiem veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (ilgāk par mēnesi) nevar apmeklēt skolu.

Rīgas 64. vidusskola ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācību nodrošina saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes”.

Mācības tiek organizētas:

1) izglītojamo dzīvesvietā – izglītojamajiem, kuri ilgstoši (ilgāk par vienu mēnesi) nevar apmeklēt izglītības iestādi.
2) slimnīcā – izglītojamajiem, kuri uzturas ”Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca ”Gaiļezers”” un nevar apmeklēt izglītības iestādi (ilgāk par divām nedēļām).

Mājas apmācības noteikšanai nepieciešamie dokumenti:
- sertificēta ģimenes ārsta izsniegta izziņa
- skolas direktora pavadvēstule
- vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai
- pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

Dokumenti jāiesniedz Kaņieru ielā 15, iepriekš pierakstoties pa tālruni 67037322:
Pirmdiena: 14.00-17.00
Otrdiena: 9.00-13.00
Trešdiena: 9.00-13.00
Ceturtdiena: 14.00-17.00
Vairāk informācijas - ŠEIT

Mājas apmācību ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem organizē individuāli izglītojamā dzīvesvietā. Mācības organizē saskaņā ar vispārējās izglītības programmu atbilstoši individuālajam izglītības programmas apguves plānam.
Izglītojamo mājas apmācības termiņš nedrīkst būt ilgāks par 6 mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā termiņa pagarināšanai izglītojamajam jāveic atkārtota veselības stāvokļa pārbaude un atkārtoti jāiesniedz dokumenti pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Izglītojamo mājas apmācība tiek organizēta, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, un mācību slodze tiek noteikta atbilstoši izglītojamā individuālajam izglītības programmas apguves plānam.

Mācības slimnīcā uzsākamas, ja atbilstoši ārstējošā ārsta atzinumam to pieļauj izglītojamā veselības stāvoklis.

Atbildīgie par ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācību:

1. - 4. klase - direktores vietniece Anda Vīksna
Pieteikšanās uz sarunu pa tālruni: 67474081

5. - 12. klase - direktores vietniece Raita Šūpola.
Pieteikšanās uz sarunu pa tālruni: 67474091

×