Vecāku diena

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Vecāku dienu!

1. - 4. klasēm 23. martā 16.30-19.30, Burtnieku ielā 34
PIERAKSTA SAITE 1. - 4. KLASE

5. - 12. klasēm 23. martā 16.30-19.30, Ūnijas ielā 93
PIERAKSTA SAITE 5. - 12. KLASE


Vecākiem būs iespēja individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju un skolas administrāciju.

Video pamācība - 

×