Vecāku diena

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Vecāku dienu!

1. - 4. klasēm 15. oktobrī 16.00-19.00 (attālināti MS Teams)
PIERAKSTA SAITE 1. - 4. KLASE

5. - 12. klasēm 18. oktobrī 16.00-19.00 (attālināti MS Teams)
PIERAKSTA SAITE 5. - 12. KLASE

Vecākiem būs iespēja individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju un skolas administrāciju.

×