Skolas atbalsta personāls gatavs palīdzēt

Cienījamie vecāki!

Turpinoties ārkārtas situācijai valstī, tā būtiski ietekmē ikvienu. Daudzas ģimenes šobrīd saskaras ar jauniem izaicinājumiem. 

Skolas atbalsta personāls turpina strādāt un gatavi sniegt atbalstu skolēniem un vecākiem risināt grūtības. Sniedzam konsultācijas mācību procesa sasniegumu pilnveidošanai, savstarpējo attiecību grūtībās, emocionālās labsajūtas uzlabošanai (piemēram, ja problēmas rada stress, trauksme, nomāktība) un citos jautājumos.

Ja vēlaties skolas atbalsta personāla konsultāciju, lūdzam ar mums sazināties e-klasē. 

Par 1. - 4. klašu skolēniem rakstiet psiholoģei Dainai Žurilo, sociālajai pedagoģei Signei Zeidakai, logopēdei Anitai Līnei. 

5.-12. klašu skolēni un vecāki var sazināties ar psiholoģi Initu Kriškovsku, sociālo pedagoģi Sigitu Dēliņu.

 Aktuālo un situācijai noderīgo informāciju papildināsim skolas mājas lapā sadaļā VECĀKIEM.

 Skolas atbalsta personāla vārdā psiholoģe Daina Žurilo


×