Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības iespējas

Labdien, cienījamie vecāki!

Informējam Jūs par Rīgas pašvaldības sociālās palīdzības iespējām:

1) Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu piešķirt mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs.

Kartes pārtikas produktu iegādei tiks piešķirtas to izglītojamo ģimenēm, kas saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, kā arī tām daudzbērnu ģimenēm, kuras reģistrētas Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Kartes nominālvērtība tiks aprēķināta 1,42 eiro apmērā par katru darbdienu ārkārtējās situācijas periodā, sākot no 13. marta. Ar karti būs iespējams iegādāties tikai pārtikas preces, bet būs liegts pirkt enerģijas dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus.

Ar ģimenēm, kurām pēc nokārtotā statusa pienākas pašvaldības atbalsts, notiks individuāla saziņa, informējot par karšu saņemšanu un lietošanas noteikumiem.

2) Ja Jūsu ģimene nonākusi krīzē un ir nepieciešama sociālā palīdzība, Jums ir iespēja attālināti vērsties Rīgas Sociālajā dienestā. Plašāka informācija pieejama Rīgas Sociālā dienesta mājas lapā  - http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests.html .

Informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var noskaidrot arī zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P., O., T., C. no plkst. 9.00 līdz 17.00, Pt. 9.00 līdz 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Papildus informējam, ka no 4.aprīļa Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis 8000 0800 strādā diennakts režīmā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Tālruņa numurs strādā diennakti, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību un piedāvātajām iespējām ārkārtējās situācijas laikā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus zvanīt uz minēto Apmeklētāju pieņemšanas centra bezmaksas informatīvo tālruni vai rakstīt uz e-pasta adresi: apc@riga.lv


Ar cieņu, sociālās pedagoģes Signe Zeidaka un Sigita Dēliņa

 

×