09.11.2017. plkst.18.00 skolas svētku zālē  izglītojoša lekciju vecākiem  " Vecāku loma pusaudžu vecumā." Lekciju organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar  SIA " Latvian Holidays."

Mērķis izglītot vecākus par " Ģimenes attiecību stiprināšanu." Saruna par bērnu un jauniešu vecumposma attīstību, attīstības krīzēm pusaudžu vecumā. Kā labāk saprast un saprasties ar savu bērnu. Lekcijas ilgums 60. minūtes.

Ļoti gaidīsim vecākus!

×