Bērna pieteikšana 1. klasei

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu 1. klasē, kad tas ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 5 gadus.
Mācības uzsāk no 7 gadiem (septiņiem gadiem jāpaliek līdz uzsāktā mācību gada 31.decembrim).

SVARĪGI!

Izglītības iestāde 1. klases pretendentu sarakstu veido un uzņem šādā PRIORITĀRĀ SECĪBĀ:

1. bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu uzņem viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Iestādē;

2. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes pedagoģisko darbinieku bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

4. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā vismaz 12 mēnešus;

5. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

6. bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā;

7. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti kopā ar bērna likumisko pārstāvi vienā adresē Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādes pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

8. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti Iestādei piesaistītajā teritoriālajā vienībā;

9. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuri ir deklarēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

10. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.


Lūdzu iepazīties ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.199 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".
1. Iesniegumu var iesniegt elektroniski.

NOSŪTOT IESNIEGUMU, IZMANTOJOT 
E-ADRESI
 
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā
2. Aizpildīt to.
3. Pieslēgties savai darba vietai portālā Latvija.lv, spied šeit
4. Pievienot iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību kā pielikumus E-adreses vēstulei.
5. Nosūtīt skolai.
Ja oficiālā e-adrese nav aktivizēta, iesakām iepazīties ar informāciju, kā to aktivizēt - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.

vai

NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Nosūtīt iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


! Aicinām sazināties ar skolu, ja 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas, nebūs saņemts skolas apliecinājums par tā saņemšanu.


2. Iesniegumu var iesniegt klātienē skolā:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās - Ūnijas ielā 93 no 9.00-15.00
ceturtdienās, piektdienās - Burtnieku ielā 34 no 9.00-15.00 
Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.


Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu gadu.
Šobrīd uz 1. klasi 2024./2025. m.g. ir reģistrēti - 290 bērni, uz 2025./2026.m.g. reģistrēti - 170 bērni.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081

Lietvedības pārzine
Anna Gondrja, tel. 67474112

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


×