Uzņemšanas noteikumi

Rīgas 64. vidusskola no 2020./2021. mācību gada sāks īstenot jauno 10. klašu saturu. Izglītojamiem tiks piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus.

Skola ir izstrādājusi 8 izglītības iespējas jeb "grozu" piedāvājumus.

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Daba/Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Dizains un Tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Mākslas dizains
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, kultūrā un mākslā.

Teātris
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā, kultūrā un mākslā – šajā grozā ir iespēja mācīties apvienotu dabaszinību kursu, kā arī apgūt profesionālos priekšmetus skatuves kustība, skatuves runa un režijas pamati.


Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10., 11. un 12.klasē

Uzņemšana 10.klasē notiek iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

Mācību gada laikā vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo pieteikt skolai var tikai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas strapniecību).
Klāt iesniegumam pievienot apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu (pielikums apliecībai par vispārējo pamatizglītību) kopijas un informē par nokārtotā iestājpārbaudījuma rezultātu.
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 10.klasi
Brīvu vietu gadījumā uzņemšanas komisijas izskatīs iesniegumu.


Uzņemšana 11. un 12. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo pieteikt skolai var tikai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas strapniecību).
Klāt iesniegumam pievienot liecību vai sekmju izrakstu par pēdējo pabeigto mācību gadu.
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 11. un 12.klasi
Brīvu vietu gadījumā uzņemšanas komisijas izskatīs iesniegumu.


Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
6
Uzņēmējdarbības pamati
2

Mārketings
2Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālas zinības II
6

Vēsture II
6

Psiholoģija
1

Politika un tiesības
1

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

35

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda II
6

Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3


Psiholoģija
1

Politika un tiesības
1

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Daba / Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3


Psiholoģija
1

Ārstniecība
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3
Ķīmija II
6

Bioloģija
1
Bioloģija
2
Bioloģija II
6

Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projektu darbs
1
Kopā

36

36

36

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
5Angļu valoda
6
Angļu valoda
52.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
5

Bioloģija
3

Fizika
4
Fizika
2
Fizika II
6
Matemātika
Matemātika
7
Matemātika
7
Matemātika II
6
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
6Robotika
3
Robotika
1
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Dizains un tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
6
Latviešu valoda I
5Angļu valoda I
6
Angļu valoda I
52.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultura un māksla I
5
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
5

Bioloģija
3

Fizika
4
Fizika
2


Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
5Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Dizains un tehn. I
5
Dizains un tehn. II
5Programmēšana I
5
Programmēšana II
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Mākslas dizains
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un kultūrā un mākslā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
6
Latviešu valoda I
5Angļu valoda I
6
Angļu valoda I
5
Angļu valoda II
5

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Kultura un māksla I
2
Kultura un māksla I
3Skatuves runa
2
Skatuves runa
2

Kultūra un māksla II
6
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
2
Ķīmija
3Bioloģija
3Fizika
3
Fizika
2
Matemātika
Matemātika I
5
Matemātika I
5


Tehnoloģijas
Dizains un tehn. I
3
Dizains un tehn. I
2
Dizains un tehn. II
5

Programmēšana I
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Teātris
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un kultūrā un mākslā – šajā grozā ir iespēja mācīties apvienotu dabaszinību kursu, kā arī apgūt profesionālos priekšmetus skatuves kustība, skatuves runa un režijas pamati.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
5
Latviešu valoda
6

Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda
5

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Skatuves kustība
3
Skatuves kustība
2
Skatuves kustība
2


Režijas pamati
2
Režijas pamati
2Skatuves runa
2
Skatuves runa
2

Kultūra un māksla I (teātris)
4
Kultūra un māksla I (teāra māksla)
2
Kultūra un māksla II
7
Dabaszinātnes
Dabaszinības
5
Dabaszinības
4Matemātika
Matemātika
5
Matemātika
5


Tehnoloģijas
Datorika
2
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

35

36

36
×