Uzņemšanas noteikumi

No 2020. gada septembra Rīgas 64. vidusskola īsteno jaunu 10. klašu vispārējās izglītības programmas saturu. Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no aktuālajiem izglītības kursu komplektiem jeb "groziem".

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Daba/Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Dizains un Tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, kultūrā un mākslā.


19.05.2024.

Uz 2024./2025. m.g. 10. klasēm iesniegumu pieņemšana sāksies 25. jūnijā.

Skola plāno uzņemt 3 klases (kopā ne vairāk kā 84 skolēnus rindas kārtībā)
• 10.INZ - Inženieru grozs (līdz 28 skolēniem)
• 56 skolēni veido divas klases 10.a un 10.b no Vispārīgā, Uzņēmēju, Sociālā un Daba/Ārsts groziem  

Grozs tiks realizēts tikai, ja tajā būs vizmas 13 pretendentu.


KĀDI MĀCĪBU PLĀNI BŪS PIEDĀVĀTI?

2024./2025. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvātas iespēja apgūt šādus plānus:

- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Sociālais
- Daba/ārsts
- Inženieris

KĀDI IR 10. KLASES UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI?

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā [20.05.2024.]

KAS VAR PRETENDĒT UZ 10. KLAŠU KONKURSU?

Uz konkursu var pretendēt izglītojamie, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un pamatizglītības sertifikātus, kas atbildst sekojošiem kritērijiem:

- gada vērtējumi apliecībā nav mazāki par 4 ballēm;
- vērtējumi vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātā nav zemāki par 15%.

KĀDA IR KONKURSA ATLASES KĀRTĪBA?

Skolas izglītības programmas 10. klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:
- vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
- vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

KAS UN KAD JĀIESNIEDZ?

Jāiesniedz iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit IESNIEGUMS.
Sūtīt elektroniski uz epastu r64vs-uznemsana@edu.riga.lv vai iesniegt klātienē Ūnijas ielā 93, pretī saņemot reģistrācijas kodu.

Iesniegumu pieņemšana klātienē:
25.06.2024.   10.00 - 14.00
26.06.2024.   09.00 - 14.00
27.06.2024.   09.00 - 14.00
28.06.2024.   14.00 - 17.00
01.07.2024.   09.00 - 16.00
02.07.2024.   09.00 - 11.00

KAD BŪS ZINĀMI KONKURSA REZULTĀTI?

Konkursa rezultāti būs publicēti skolas mājaslapā 03.07.2023. līdz plkst.17.00.

KAS JĀIESNIEDZ KONKURSU IZTURĒJUŠIEM SKOLĒNIEM?

Papildus klātienē jāiesniedz: 

04.07.2024.   09.00 - 16.00
05.07.2024.   09.00 - 17.00

- apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
- sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 

Ja dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, iespēja tiek dota nākamajam pretendentam rindas kārtībā.


Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek konkursa kārtībā, izvertējot izglītojamā mācību sasniegumus (sekmju izraksts, gada liecība).

Iesniegums uz 11. un 12. klasei (vecāks)

Iesniegums uz 11. un 12. klasei (pilngadīgs skolēns)

1. Iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, gada liecību/sekmju izrakstu var sūtīt uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv.

2. Iesniegumu var iesniegt/aizpildīt klātienē skolā:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās - Ūnijas ielā 93 no 9.00-15.00
Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, izglītojamā gada liecību/sekmju izrakstu. 

Brīvu vietu gadījumā mācību daļa sazināsies par iespējamo skolas maiņu.

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Programma tiek īstenota līdz 31.08.2026.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3
Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
7
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
7

Uzņēmējdarbības pamati
4
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3
Publiskā runa
2

Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2 Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36


Programma tiek īstenota līdz 31.08.2025.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3
Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
7
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
7Uzņēmējdarbības pamati
2
Uzņēmējdarbības pamati
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3
Publiskā runa
2

Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
1 Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
3 Sports un veselība
3
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36


Programma tiek īstenota līdz 31.08.2025.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3
Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
8
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
7Uzņēmējdarbības pamati
2
Uzņēmējdarbības pamati
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
1 Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
8
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
3 Sports un veselība
3
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālas zinības II
7

Vēsture II
7

Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

35

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3 Latv.v. un Literatūra II
7

Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu 3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
7
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Daba / Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Medicīnas pamati 2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3
Ķīmija II
7

Bioloģija I
1
Bioloģija I
2
Bioloģija II
8

Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projektu darbs
2
Kopā

36

36

36

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Programma tiek īstenota līdz 31.08.2026.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2
Fizika II
7
Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
7
Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
7Robotika
2 Robotika
2
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36


Programma tiek īstenota līdz 31.08.2025.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2
Fizika II
8
Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
7
Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
7Robotika
3
Robotika
1
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizains un tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultura un māksla I
5
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2


Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
5Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Dizains un tehn. I
5
Dizains un tehn. II
7Programmēšana I
5
Programmēšana II
7
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
4 Sports
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un kultūrā un mākslā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6
Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Kultura un māksla I
2
Kultura un māksla I
3Publiskā uzstāšanās 2
Publiskā uzstāšanās 2

Kultūra un māksla II
7
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
2
Ķīmija I
3Bioloģija I
3Fizika I
3
Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
5
Matemātika I
5


Tehnoloģijas
Dizains un tehn. I
3
Dizains un tehn. I
2
Dizains un tehn. II
7

Programmēšana I
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36
×