Mākslinieciskā pašdarbība 2022./2023.m.g.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

Jaunākā grupa "Kraukšķīši" - I pakāpe (43,94 punkti)

Vidējā grupa "Kraukšķīši" – I pakāpe (44,41 punkti)

Kolektīva vadītāja Ilze Ruduka


XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju kolektīvu skate

Tautas deju kolektīvam "Dzērvenīte" - I pakāpē (52,7 punkti)

Kolektīva vadītāja Anta Grīnvalde


×